background preloader

Nedbrytning, fotosyntes, näringskedjor, livscykler och kretslopp

Facebook Twitter

Time lapse fast growing corn, roots and leaves growing. Gästrike återvinnare » Kretslopp – del 2. Forest Food Pyramid Project. In this activity, you’ll create a food pyramid that shows whateats what in the forest.

Forest Food Pyramid Project

First, you’ll do some research on the plants and animals that live in your area to discover what food pyramids are out there in your local forests. 7 Ideas to Teach Ecosystems and Food Webs. Food Chain Pyramid. Patel Lab. This movie displays an FM4-64 labeled embryo showing the first few cell divisions.

Patel Lab.

Movie of developing parhyale embyro, 3.5 - 10 Days (20.6 MB). Starting at early limb development up to near hatching. Forest Food Pyramid Project. Dragonfly - life in the undergrowth. Näringskedjor. Var ifrån kommer näringsämnena i maten? - kemi årskurs 1-3 - undervisningsstöd. Elever som är intresserade av var ämnena i maten kommer ifrån kan till exempel vilja arbeta med följande frågor.

Var ifrån kommer näringsämnena i maten? - kemi årskurs 1-3 - undervisningsstöd

Vilka livsmedel kommer från växter och vilka kommer från djur? Vilka näringskedjor äter vi ifrån? Diskutera Matcirkelns delar. Vilka delar är djur och vilka är växter? För att diskutera näringskedjor och näringsvävar kan Concept cartoons i Skolverkets bedömningsportal användas till exempel bilderna 2.3 ”Växter och djur” och 2.6 ”Min katt” från avsnittet Levande ting och deras omgivning.

Sortera Vilka växtdelar äter vi? Har du tänkt på vad du äter? Undersök Plantera ”harpluttar" Vad har haren ätit? Blixtpatrullens äventyr (Håll Sverige rent) Så olika frön Följ en växts livscykel. Odla frukter och grönsaker (Bi-lagan nr 2-2012) (198 kB) Dramatisera kretslopp och näringskedjor - biologi årkurs 4-6 - undervisningsstöd. Dela in klassen i grupper om 4-5 elever i varje grupp.

Dramatisera kretslopp och näringskedjor - biologi årkurs 4-6 - undervisningsstöd

Skriv upp förloppen nedan på lappar och ge en lapp till varje elevgrupp. Grupperna får inte avslöja för varandra vad de har fått för förlopp att spela upp. De fem förloppen är från larv till fjäril till larv igen. Från ägg till larv till mygga till ägg igen. Steg 1 Övningen börjar med att grupperna var för sig tränar tio minuter på att spela upp det förlopp som de har blivit tilldelade. Steg 2 När grupperna träffas igen ska grupp 1 under tystnad dramatisera det förlopp de blivit tilldelade. Näringskedjan - vem äter vem? - biologi årkurs 1-3 - undervisningsstöd. En förberedelse till att eleverna ska förstå vad ekosystemtjänster innebär är bland annat att de kan beskriva näringskedjor och sambandet mellan organismerna i ett ekosystem.

Näringskedjan - vem äter vem? - biologi årkurs 1-3 - undervisningsstöd

I den här övningen får eleverna ta sin egen erfarenhet till hjälp och lyfta fram relationer de känner till mellan djur när de bygger näringskedjor och näringsvävar. De får också fundera över sin egen plats i väven. Steg 1 Börja med att slänga iväg ett garnnystan (eller ett snöre på rulle) till en av eleverna, samtidigt som du håller fast i ytteränden och säger: - Jag är en (fluga) vem äter mig? Eleven som fångar nystanet kanske svarar; - Jag är en (flugsnappare), slänger nystanet vidare till en kamrat och säger samtidigt ”vem äter mig?”. På så sätt fortsätter bollandet och byggandet av näringskedjan mellan eleverna. The life cycle of a bird – FREE Primary KS1 teaching resource. Food Chain Collage. This was a collaborative project I did with one of the Science teachers at my school.

Food Chain Collage

He was teaching his kids about food chains and wanted an art project to go along with it. He found THIS image via Pinterest as initial inspiration for the project. UPDATE: The poster was designed by art director Dhanashri Ubhayakar. I turned the digital image into a collage project using construction paper. I used 12 x 18" construction paper. I folded my paper vertically so I only had to draw half the polar bear and it also made it symmetrical. Food Chains. Plants: Photosynthesis. Not all of the light from the Sun makes it to the surface of the Earth.

Plants: Photosynthesis

Even the light that does make it here is reflected and spread out. The little light that does make it here is enough for the plants of the world to survive and go through the process of photosynthesis. Light is actually energy, electromagnetic energy to be exact. When that energy gets to a green plant, all sorts of reactions can take place to store energy in the form of sugar molecules. Remember we said that not all the energy from the Sun makes it to plants? We already spoke about the structure of chloroplasts in the cells tutorials. The whole process doesn't happen all at one time. Or search the sites for a specific topic. SMART MED MAT – En pedagogisk webbplats om mat och matavfall från Va Syd. The Life Cycle of a Ladybug. Övning - näringsväv i skogen.

Fotosyntes och cellandning

Butterfly life cycle. Schools Science Clips - Life cycles. Fotosyntesen. Laborationer i biologi. Kretsloppsburken. Nedbrytning_bla_0.pdf.