background preloader

Nedbrytning_bla_0.pdf

Nedbrytning_bla_0.pdf
Related:  skolbib

Energispanarfilmen, F-6 Falken och Rosa ger en introduktion till begrepp som energi, växthusgaser och klimatförändringar. Filmen kan användas när ni arbetar med övningen Vad är energi? för åk F-6.Röst: Olle Sarri Till Energifallets startsida Samtalstips innan och efter filmen: 1. Har eleverna hört talas om klimatförändringar? 2. 3. Berättade filmen något ni inte tidigare visste? Har du tankar om Energispanarfilmen, eller kanske hela Energifallet.se? NTA - Energi och hållbar utveckling Temats innehåll och lärande …är ett tema som lämpar sig väl för ämnesintegrering mellan NO- och SO-ämnena. Här berörs långsiktiga mål och centralt innehåll i såväl fysik, kemi och biologi som i historia, geografi och samhällskunskap. Temat som bygger på modern ämnesdidaktisk forskning tar sin utgångspunkt i lärande för hållbar utveckling, vision II/kunskapens användning, och sociokulturell lärandeteori. I tema Energi och hållbar utveckling erbjuds eleven att bli delaktig i en aktuell samhällsfråga som rymmer intresseskillnader, konflikter, framtid och ovisshet – den pågående klimatförändringen. Temat rymmer nitton uppdrag som fördelar sig på sex ”steg”. I steg ett möter eleverna två texter om energins betydelse i samhället respektive klimatförändringarnas konsekvenser, samt en värderingsövning. I steg två undersöks vårt beroende av energi i vardag och samhälle, historiskt och globalt, samt kopplingen mellan energianvändning och klimatpåverkan.

Barr och Pinne räddar världen: Allemansrätten En man är ute i skogen med sin hund som springer fritt och skrämmer alla djuren. Mannen är i full färd med att bryta av en stor gren för att ge till hunden. Barr och Pinne rycker ut och hinner precis fram så att de kan hindra mannen från att bryta av grenen. Hage i kontrollrummet trycker på den magiska knappen och mannen somnar, men varken Barr eller Pinne vet så mycket om allemansrätt - eller vad de ska göra med hunden. Som tur är vet Stickan allt: "Tänk på hur du beter dig i naturen. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Så kan du använda programmet i din undervisning Lärarhandledning Ladda ner (PDF)

Nya skolbibliotek ger bästa förutsättningar för lärande – Skolledarna Skolbibliotekens nya uppdrag ökar likvärdigheten och ger eleverna högre kvalitet i undervisningen, skriver Sofia Malmberg och Charlotta Granath. Den 1 juli 2018 träder den reviderade läroplanen för grundskola och gymnasium i kraft, där skolbiblioteket ges ett nytt uppdrag. Skolbiblioteket som en bokutlåningsstation förpassas till historien och det definieras istället som en pedagogisk funktion med uppdrag att verka för elevernas ökade måluppfyllelse. Lärare och skolbibliotekarier ska gemensamt stärka elevernas språkutveckling och digitala kompetens i undervisningen. Den nationella digitaliseringsstrategin betonar att skolan har ett särskilt uppdrag i att skapa likvärdighet. Digital kompetens definieras som en demokratifråga och strategin lyfter specifikt fram skolbibliotekets pedagogiska uppdrag att stärka elevernas medie- och informationskunnighet. Skolbibliotek är en pedagogisk investering för elevernas lärande. Har vi råd att inte ge våra elever maximala förutsättningar för lärande?

En miljon små steg - Tips för en bättre miljö Samarbete bibliotekarie-lärare Ibland hör jag att skolbibliotekarier har svårt att få till det samarbete de önskar med lärarna. Och ja, visst har jag också känt av det emellanåt. Det har förstås flera förklaringar. Men jag har funderat över något de senaste månaderna, som jag tror kan vara en viktig del av förklaringen. Jag ska försöka förklara hur jag tänker. Jag tror att lärare och bibliotekarier kan ha för lite kunskaper om vad och om hur den andra vill undervisa. Om jag exemplifierar med att elever har ett ämnesområde de ska behandla genom att söka information och sammanställa en text om det de funnit. Läraren har under sin utbildning lärt sig sitt ämne och hur man kan undervisa i det ämnets olika delar. Om det inte har ingått i lärarens utbildning så har hen förhoppningsvis under de senaste åren även lärt sig att elevernas språkliga förmågor hör ihop med ämnet. Vi bibliotekarier har under vår utbildning lärt oss att söka information på olika sätt; på webben men också i databaser och bland böckerna i biblioteket.

HannasHus.se - Hannas Hus Vad gör du på skolbiblioteket när det är sommarlov? – Bibliotek och information Den eviga frågan ”Vad gör du på skolbiblioteket när det är sommarlov?” har liksom ett eget liv. Det är svårt för folk (elever, lärare, vänner) att förstå att man faktiskt har mer att göra än det som syns utåt, och frågan kan ställas flera gånger om dagen, ibland upprepas den även av samma person. Datorer Jag har slutfört allt som har med datoråterlämningen att göra, inklusive att transportera datorer till arkiv och vaktmästare för at de skall fortsätta hantera dem. Jag har även haft ett längre samtal via PM på sociala medier (under hela midsommarhelgen, av och till) med en elev, för att hen har ”återlämnat” sin dator på fel ställe, utan att hen verkar känna ett eget ansvar för detta. Bokvård Jag har gått igenom närmare 400 böcker som vi upptäckt behöver lite mer omvårdnad – det kan handla om allt från att gallra (slänga) trasiga eller inaktuella böcker, skicka vissa till andra enheter i kommunen som vi vet har behov dem eller bedöma om en bok skall lagas. Forskning Digitalt arbete

SKL:s Skolblogg 10 Ways To Search Google For Information THAT 96% Of People DON’T Know About | Curious Mind Magazine It’s been a while since Google became our best friend, helping us find whatever knowledge we crave for – from easy pancake recipes to the deepest philosophies and scientific theories about life. It seems that Google indeed has the answer for everything nowadays. But how many times have you managed to find that one page you were looking for in an instant? Sometimes finding what you are looking for means hours of searching and sifting through the result pages. This is why we have explored some of the search utilities Google has in store for us. These will help you find anything directly on the first page and you will be able to get to the precious information you are looking for in a couple of clicks. Was it this or that? When every information is in your reach, sometimes you may get confused or be unsure whether you’ve correctly remembered the information or name you want to start your search with. NOTE: It’s important to use “OR” in caps, or Google will ignore your request. e.g. 3. e.g.

A List of More Than 30 Useful Digital Citizenship Resources Chances are you’ve heard a lot about digital citizenship by now. Many reputable and respectable organizations have devoted their life’s work to developing digital citizenship resources to promote its values in educators and learners worldwide. We at the Global Digital Citizen Foundation are proud to be among them. We all know the world is different now. We’re all globally connected by technology, so making the world a better place by fostering a compassionate and mindful citizenry isn’t just the responsibility of a chosen few. Now, it’s on all of us. You are in the perfect position to be the best source of digital citizenship development any student could hope for. This post features some useful digital citizenship resources that cover these important categories: Digital Footprints/People SearchingCiting SourcesCyberbullyingDetecting PlagiarismPersonal ResponsibilityGlobal and Cultural Awareness Digital Footprints/People Searching Citing Sources Cyberbullying Detecting Plagiarism

Why school librarians matter: What years of research tell us - kappanonline.org When schools have high-quality library programs and librarians who share their expertise with the entire school community, student achievement gets a boost. Since 1992, a growing body of research known as the school library impact studies has consistently shown positive correlations between high-quality library programs and student achievement (Gretes, 2013; Scholastic, 2016). Data from more than 34 statewide studies suggest that students tend to earn better standardized test scores in schools that have strong library programs. Skeptics might assume that these benefits are associated mainly with wealthier schools, where well-resourced libraries serve affluent students. Let’s take a closer look at these findings and what they mean for school library programs. Librarians and student achievement Research also suggests that the presence of school librarians has a long-term, cumulative effect. The 4th-grade NAEP reading data supported the Pennsylvania findings. The work of librarians References

Related: