background preloader

Ryhmäytymisleikkejä

Facebook Twitter

Liikuntaleikkejä. Luokka:Ryhmäytymisleikit – Pompelipedia. MLL%20Kaveritaidot www. L%C3%A4rp%C3%A4ke. 117420 ryhmaytysmateriaali. Ohjeita%20ohjaajalle. Hoksaamisleikit, Vanhempainnetti. Hoksaamisleikit ovat erinomaista ajanvietettä.

Hoksaamisleikit, Vanhempainnetti

Tilaa ei usein tarvita paljoa. Esimerkiksi automatkoilla voidaan leikkiä Rehtorin kissaa - aika kuluu ja matka joutuu. Hoksaamisleikit kehittävät nokkeluutta, tarkkuutta, huomiokykyä ja sananäppäryyttä. Tutustumis-, vuorovaikutus- ja nimileikit, Vanhempainnetti. Tutustumis-, vuorovaikutus- ja nimileikkien tarkoituksena on saada ryhmän jäsenet tutustumaan toisiinsa.

Tutustumis-, vuorovaikutus- ja nimileikit, Vanhempainnetti

Näiden leikkien avulla voidaan lähestyä uusia asioita, joihin ryhmän on tarkoitus paneutua. Leikit vahvistavat ryhmän yhteishenkeä, poistavat pelkoja ja auttavat keräämään rohkeutta. Leikit sulattaat jään ja kohottavat tunnelmaa. Leikkejä ja pelejä – Partio-ohjelma. Tälle sivulle on koottu esimerkkejä leikeistä ja peleistä, joiden kautta voi käsitellä monikulttuurisuutta ja avoimuutta eri ikäkausissa.

Leikkejä ja pelejä – Partio-ohjelma

Domino Kohderyhmä: kaikki ikäkaudet Kesto: 10 minuuttia Ryhmän koko: minkä kokoinen tahansa Pyydä yhtä henkilöä ryhmässä aloittamaan ajattele¬malla kahta henkilökohtaista luonteenpiirrettä esim. olen tyttö ja minulla on kaksi veljeä. Ryhmayttamisopas. Tutustumisleikit. Amalia-täti: Tämä tutustumisleikki vaatii hyvää muistia ja keskittymiskykyä.

Tutustumisleikit

Istutaan piirissä ja leikinjohtaja aloittaa: 'Amalia-täti lähti matkalle ja otti mukaansa (oma nimi)'. Leikinjohtajan vieressä istuva jatkaa: 'Amalia-täti lähti matkalle ja otti mukaansa (edellisen nimi), (oma nimi)'. Tutustumis-, vuorovaikutus- ja nimileikit. Tutustumis-, vuorovaikutus- ja nimileikkien tarkoituksena on saada ryhmän jäsenet tutustumaan toisiinsa.

Tutustumis-, vuorovaikutus- ja nimileikit

Näiden leikkien avulla voidaan lähestyä uusia asioita, joihin ryhmän on tarkoitus paneutua. Leikit vahvistavat ryhmän yhteishenkeä, poistavat pelkoja ja auttavat keräämään rohkeutta. Leikit sulattavat jään ja kohottavat tunnelmaa. Ryhmäytymisleikkejä. Tähän leikkipakettiin on koottu erilaisia leikkejä, joita voitte käyttää omissa tutorryhmissänne edistämään ryhmäytymistä.

Ryhmäytymisleikkejä

Lähteenä tässä on MLL:n tutor-paketti. Tutorryhmät helpottavat lukioon sopeutumista ja leikit edistävät tutustumista, liittymistä ja hyväksytyksi tulemista. Leikit myös keventävät lukion alkupäiviä, kun kaikki on uutta ja tietotulva uhkaa hukuttaa alleen uuden lukiolaisen. Leikkiopas-knoppi-ohjaajille-nuorisoseurat.