background preloader

Ryhmäytymisleikkejä

Facebook Twitter

Jotain rajaa! -opetusaineisto alakouluun. Jotain rajaa!

Jotain rajaa! -opetusaineisto alakouluun

-opetusaineisto perustuu kaverisuhteita ja koulukiusaamista käsittelevään YLE TV 2:n Galaxista tuttuun tv-sarjaan. Mielenterveysseura on tuottanut aineiston opettajille kaverisuhteiden ja kiusaamisen käsittelyyn kouluissa. Sun in Eye Productionsin tuottama 10-osainen tv-sarja koostuu lämminhenkisistä tarinoista ystävyydestä ja yksin jäämisestä. Jokainen osa käsittelee eri teemaa harjoitusten ja vuorovaikutteisen videon avulla. Henkilöhahmoja ja teemaa voi syventää myös tuotantoyhtiön verkkosivuilla jotainrajaa.com, josta alkuperäinen Jotain rajaa! Sisällys: Yleisiä ohjeita opettajalle Opetusaineisto koostuu kymmenestä oppitunnista, jonka aloitus- ja lopetusharjoitukset on suunniteltu toteutettavaksi yhteisesti luokassa ja video-osuudet joko yhteisesti luokassa tai itsenäisinä pari- tai ryhmätöinä. Vinkki: Tunnetaitoja vahvistetaan tunteiden nimeämistehtävillä videon kohdissa, joissa alareunaan ilmestyy punavihreä tunnemittari.

Osa 1. Aluksi Vaanija Video Lopuksi Tule mukaan! Yhteispelikortit. Globaalien pihaleikkien ideapakka. Liikuntaleikkejä. Luokka:Ryhmäytymisleikit – Pompelipedia. MLL%20Kaveritaidot www. L%C3%A4rp%C3%A4ke. 117420 ryhmaytysmateriaali. Ohjeita%20ohjaajalle. Hoksaamisleikit, Vanhempainnetti. Hoksaamisleikit ovat erinomaista ajanvietettä.

Hoksaamisleikit, Vanhempainnetti

Tilaa ei usein tarvita paljoa. Esimerkiksi automatkoilla voidaan leikkiä Rehtorin kissaa - aika kuluu ja matka joutuu. Hoksaamisleikit kehittävät nokkeluutta, tarkkuutta, huomiokykyä ja sananäppäryyttä. Mikä parasta, nämä leikit ovat hauskoja ja saavat leikkijät nauramaan! Kivi kätkeytyyLeikkijät muodostavat piirin jonka keskelle valitsevat yhden tai kaksi leikkijää. Katsotko minua? Yhtäläisyys ja eroLeikkijät istuvat piirissä. SanaleikkiKukin sanoo vuorollaan yhden sanan. SanaketjuEnsimmäinen leikkijä sanoo yhdyssanan. Kerro, kuka piipittääLeikkijät istuvat tiiviiseen piiriin. Kuka arvaa? Millainen ihminen? Mitä sinä tekisit? Vanha maalipurkkiLeikkijät seisovat piirissä kasvot keskustaan päin ja lausuvat lorua "Vanha maalipurkki olan takaa kurkki, sininen vai punainen pensselin on väri sen. " EläinsokkoLeikkijät muodostavat 5-10 hengen piirin. Kaupunkeja etsimässäLeikkijät jaetaan kahteen joukkueeseen.

Paljonko kello on? Mikä eläin? Kuka koski? Tutustumis-, vuorovaikutus- ja nimileikit, Vanhempainnetti. Tutustumis-, vuorovaikutus- ja nimileikkien tarkoituksena on saada ryhmän jäsenet tutustumaan toisiinsa.

Tutustumis-, vuorovaikutus- ja nimileikit, Vanhempainnetti

Näiden leikkien avulla voidaan lähestyä uusia asioita, joihin ryhmän on tarkoitus paneutua. Leikit vahvistavat ryhmän yhteishenkeä, poistavat pelkoja ja auttavat keräämään rohkeutta. Leikit sulattaat jään ja kohottavat tunnelmaa. Kuuma perunaOsallistujat istuvat piirissä. Kuuma peruna (hernepussi tai pallo) kulkee leikkijältä toiselle, kunnes perunanetsijä, joka seisoo piirin ulkopuolella kasvot poispäin käännettyinä, huutaa: "Kuuma peruna! " Minä olen... ja minä pidän...Yksi leikkijöistä sanoo nimensä ja jonkin asian, joka kuvaa häntä (esim. mitä hän vihaa tai rakastaa, mikä on hänen mieliruokansa tai suosikkieläimensä - teema voidaan valita etukäteen). Tutustu minuunTätä leikkiä voidaan käyttää sekä nimien oppimiseen että tutustumiseen. Millainen sinä olet? KetjuloruTämä leikki kehittää yhteistyötä ja sosiaalisuutta. SolmuYksi leikkijöistä menee oven ulkopuolelle. Leikkejä ja pelejä – Partio-ohjelma. Tälle sivulle on koottu esimerkkejä leikeistä ja peleistä, joiden kautta voi käsitellä monikulttuurisuutta ja avoimuutta eri ikäkausissa.

Leikkejä ja pelejä – Partio-ohjelma

Domino Kohderyhmä: kaikki ikäkaudet Kesto: 10 minuuttia Ryhmän koko: minkä kokoinen tahansa Pyydä yhtä henkilöä ryhmässä aloittamaan ajattele¬malla kahta henkilökohtaista luonteenpiirrettä esim. olen tyttö ja minulla on kaksi veljeä. Joku toinen ryhmästä, joka jakaa yhden luonteenpiirteistä, tulee pitämään kiinni ensimmäisen henkilön oikeasta tai vasemmasta kädestä (yhteisen ominaisuuden mukaan).

Tämä henkilö kertoo sitten uuden ominaisuuden vapaalle puolelleen. Esimerkiksi minun oikealla puolella on tyttö, ja minun vasemmalla puolella minulla on ruskeat silmät. Jos kerrottua ominaisuutta ei ole kellään ryhmässä, ja dominoa ei voida jatkaa, pyydä pelaajia keksimään toinen ominaisuus niin, että peli voi jatkua. Minä myös Kesto: 15–30 minuuttia Ryhmän koko: 8–20 henkilöä Valmistelut: Sama määrä tuoleja kuin osallistujia.

Ryhmayttamisopas. Tutustumisleikit. Amalia-täti: Tämä tutustumisleikki vaatii hyvää muistia ja keskittymiskykyä.

Tutustumisleikit

Istutaan piirissä ja leikinjohtaja aloittaa: 'Amalia-täti lähti matkalle ja otti mukaansa (oma nimi)'. Leikinjohtajan vieressä istuva jatkaa: 'Amalia-täti lähti matkalle ja otti mukaansa (edellisen nimi), (oma nimi)'. Jatketaan samaan tapaan. Nimilista kasvaa kasvamistaan piirin loppua kohti mentäessä. Lankakerän heitto: Istutaan piirissä, leikinjohtaja aloittaa. Nimibingo: Jokainen tekee itselleen paperin, jossa on yhtä monta ruutua kuin leikkijöitä. Ota kortti / WC-paperia viikonlopuksi: Istutaan piirissä. Rakas tavara: Kaikki menevät istumaan piiriin ja laittavat piirin keskelle jonkun tavaran. Tutustumis-, vuorovaikutus- ja nimileikit. Tutustumis-, vuorovaikutus- ja nimileikkien tarkoituksena on saada ryhmän jäsenet tutustumaan toisiinsa.

Tutustumis-, vuorovaikutus- ja nimileikit

Näiden leikkien avulla voidaan lähestyä uusia asioita, joihin ryhmän on tarkoitus paneutua. Leikit vahvistavat ryhmän yhteishenkeä, poistavat pelkoja ja auttavat keräämään rohkeutta. Leikit sulattavat jään ja kohottavat tunnelmaa. Käsi olkapäälle Käsi olkapäälle harjoitus herättelee myönteisen palautteen antamiseen. Kenen kanssa perustaisit ratsastuskoulun, mopokaupan, autoliikkeen, tietokonefirman, leipomon, tanssikoulun…Kenet ottaisit kampaajaksesi, valmentajaksesi, henkivartijaksesi…Kuka on mielestäsi mukava, lempeä, valoisa, hauska, rohkea, fiksu, luotettava, taiteellinen…Kenen kanssa lähtisit zumbaamaan, hevikonserttiin, suunnistamaan, lenkille, vaatekaupoille, leipomaan pullia…Kuka herättää sinussa luovuutta, turvallisuutta, hullutteluhalua, levottomuutta… Leikkiä on hyvä jatkaa niin pitkään että jokainen tulee vähintään kerran valituksi Hampaattomat eläimet Nimien opettelupiiri.

Ryhmäytymisleikkejä. Tähän leikkipakettiin on koottu erilaisia leikkejä, joita voitte käyttää omissa tutorryhmissänne edistämään ryhmäytymistä.

Ryhmäytymisleikkejä

Lähteenä tässä on MLL:n tutor-paketti. Tutorryhmät helpottavat lukioon sopeutumista ja leikit edistävät tutustumista, liittymistä ja hyväksytyksi tulemista. Leikit myös keventävät lukion alkupäiviä, kun kaikki on uutta ja tietotulva uhkaa hukuttaa alleen uuden lukiolaisen. Hän saattaa myös olla jännittynyt ja epätietoinen asemastaan uudessa ryhmässä ja kaivata jotain tai jonkun, johon liittyä ja kuulua. On hyvä muistaa se, että usein ryhmään on helpompi liittyä parin kautta. Kannattaa valita sellaisia leikkejä, jotka tuntuvat itselle sopivilta ja luontevilta. Leikit on jaoteltu kolmeen ryhmään. Tutustumisleikit Nämä leikit sopivat ensimmäisille tapaamiskerroille, kun on tarkoitus vähentää lukiotulokkaiden jännitystä ja auttaa ryhmäläisiä tutustumaan toisiinsa ja opettelemaan toistensa nimet.

Alussa ryhmä voi myös laatia yhteiset pelisäännöt, toimintatavat. Läpsy Jne… Leikkiopas-knoppi-ohjaajille-nuorisoseurat.