background preloader

Annols07

Facebook Twitter

Skolk om eleverna uteblir från skollunch. Skola har skapat regler för föräldrar. Prata positivt om skolan och ställ inte viktiga frågor om skolans verksamhet under hämtning eller lämning.

Skola har skapat regler för föräldrar

Det är två av punkterna i förväntansdokumentet som Engelbrektsskolan på Östermalm i Stockholm har skapat för föräldrarna. Läs även: ”Rika föräldrar är en arbetsmiljöfara” Trösta dig med gratiskultur i fattig-januari. Vad gör man när plånboken är tom?

Trösta dig med gratiskultur i fattig-januari

Fyll trista januari med kultur. Här är 15 gratismuseer som räcker månaden ut. Många har en skral ekonomi i januari, men det behöver inte innebära husarrest. Skolan ska ha ansvar för läxorna – inte du. Debattören: Hemläxor skapar klyftor i samhället – och skolorna följer inte lagen Problemet med mängden läxor och oförmågan hos vissa föräldrar att hjälpa sina barn har tagit sådana proportioner att det till och med växt fram en marknad för läxläsningshjälp mot betalning, skriver Mikael Flovén.

Skolan ska ha ansvar för läxorna – inte du

Detta är en debattartikel. Papegojan och undantagsbestämmelsen. Hur kan det förekomma så många myter runt när och hur undantagsbestämmelsen, den så kallade pysparagrafen, ska tillämpas?

Papegojan och undantagsbestämmelsen

Jag skulle faktiskt drista mig till att säga att användandet av undantagsbestämmelsen har kört rejält i diket. Det räcker att du lägger en timme i december på att befinna dig i sociala medier där betygssättning diskuteras för att inse detta. Pysparagrafen är inte helt enkel, men grundprincipen måste spridas så att alla betygssättande lärare faktiskt känner till den.

Kursplan - Svenska (Grundskolan) Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Kursplan - Svenska (Grundskolan)

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Tre myter som försämrar skolan. Skollagen ska garantera alla de barn som snart börjar ett nytt år i skolan en utbildning på vetenskaplig grund.

Tre myter som försämrar skolan

Skoldebatten präglas dock av graverande missuppfattningar om dagens elever och deras sätt att lära, som saknar vetenskapligt stöd – vilket drabbar förtroendet för vetenskapen själv. Exempelvis föreslog under Almedalsveckan Liberalernas Jan Björklund att skära ner på ämnet utbildningsvetenskap för att i stället fördjupa blivande lärares ämneskunskaper. Förslaget mötte rättmätig kritik av lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand som påpekade det olämpliga i att ställa ämnesdjup mot kunskap om hur undervisning går till. Samhället vilar inte bara på egon. Det västerländska samhället vilar på antagandet att människan i grunden är självisk.

Samhället vilar inte bara på egon

Machiavelli och Hobbes gav oss inflytelserika tankeskolor med den mänskliga själviskheten som bas. Sigmund Freud gav oss en själviskhetens psykologi. Barn ”är totalt egoistiska, de upplever sina behov intensivt och går hänsynslöst in för att tillgodose dem”, skriver han. Den klassiska nationalekonomin arbetar efter en modell som säger att människan främst drivs av materiellt egenintresse. Gupea 2077 44836 1. Hotel Patio , Wrocław, POL - 370 Gästrecensioner . Boka hotell nu! Booking.com:s riktlinjer för gästrecensioner För att hålla gästpoängen och recensionerna aktuella inför din kommande resa, arkiverar vi recensioner som är äldre än 24 månader.

Hotel Patio , Wrocław, POL - 370 Gästrecensioner . Boka hotell nu!

Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmännen ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Medlen för Lärarlönelyftet, 3 miljarder kronor årligen, räcker till löneökning för cirka 60 000 lärare. Det är huvudmannen som söker pengarna hos Skolverket. Svensk författningssamling 2016:100 Förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier. /Träder i kraft I:2016-03-22/ Inledning 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skolhuvudmän som höjer lönen för lärare, förskollärare eller fritidspedagoger utöver vad som följer av den ordinarie lönerevisionen.2 § Syftet med statsbidraget är att stimulera skolhuvudmännen att ge särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger högre lön för att därigenom bidra till en ökad kvalitet i undervisningen, till förbättrade kunskapsresultat och till verksamhetens utveckling i övrigt.

Svensk författningssamling 2016:100 Förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Bidragsår 4 § Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 juli. Förutsättningar för statsbidrag 5 § Statsbidrag får lämnas till den som enligt skollagen (2010:800) är huvudman för 1. förskoleklass, 2. grundskola, 3. grundsärskola, 4. specialskola, 5. sameskola, 6. gymnasieskola, och 7. gymnasiesärskola. GT - inget att vifta bort - Mia Smith. Många lärare viftar bort digitala verktyg som automatöversättningsverktyg och digitala ordböcker, kanske av okunskap, kanske av rädsla. Men eleverna använder Google Translate oavsett vad vi säger, och att använda verktygen på rätt sätt är en språklig strategi på samma som som att använda en ordbok eller omformulera sina tankar med andra ord.

Men hur fungerar det egentligen? Vad ska man tänka på för att inte falla i de fällor som faktiskt finns? Jag har gjort en film riktad till elever kring just digitala verktyg som del av språkundervisningen och språkinlärningen. I filmen går jag igenom fem digitala verktyg: Google, Google Translate, digitala ordböcker i mobilen, Wikipedia som språkverktyg och stavnignskontrollen. Vill du lära dig mer om hur Google Translate fungerar? På väg mot ett öppnare samhälle.

LÄSLYFTET

Deutsch. Tyska. Svenska/språk. Svenska/litteratur. Sva. iPad. IKT i praktiken. GAFE. Uvecklingsarbete. Forskning. BFL.

Källkritik. Integritet och upphovsrätt på nätet. Boktips. Värdegrund/elevperspektuv. Digitala kollegor.

Bibliotek

Mat.