background preloader

Webbresurser

Facebook Twitter

Whiteboard.fi – instruktioner och tips – Fröken Jingfors. Med Whiteboard.fi kan läraren ställer en fråga och eleverna skriver sina svar på sin dator/padda/mobil.

Whiteboard.fi – instruktioner och tips – Fröken Jingfors

Läraren ser samtliga elevers svar på sin enhet i realtid. Till skillnad från många liknande verktyg ser jag också elevernas namn kopplat till deras svar och man kan lätt rensa elevernas svar och ställa en ny fråga. I denna text beskriver jag steg för steg hur man använder verktyget och längst ner hittar ni pedagogiska tips om hur och när man kan använda verktyget som en pedagogisk resurs och tips på saker att tänka på.

Nu finns det även extra info för dig som arbetar med fjärrundervisning under rubriken ”Olika användningsområden” längre ner i texten. Alla elever kan svara på din fråga, samtidigt Inga kontonWhiteboards.fi är det enklaste verktyget jag har sett på länge. Så här gör man Skapa ett klassrum Gå till whiteboards.fi och tryck på ”new class”. Hur eleverna loggar in. Podd 009: Arbetet med att digitalisera skolan i Estland, Finland, Danmark och England - Spaningen. I veckans spaning börjar vi med den pågående digitaliseringen av skolan i Estland och beslutet att inrätta ett center för it i yrkesutbildningen i Danmark.

podd 009: Arbetet med att digitalisera skolan i Estland, Finland, Danmark och England - Spaningen

Därefter tar vi upp arbetet med att ta fram riktlinjer för grundskolans digitalisering i Finland och National Centre for Computing Education i England. Vi rundar som vanligt av med veckans tips. Lärarhandledning till julkalendern - Julkalendern 2018: Tonje i Glimmerdalen. Boktips kring jul och advent - f r alla ldrar. Cirkusdeckarna och julbocksmysteriet av Dan Höjer Cirkus Pommery ska uppträda i Gävle över jul.

Boktips kring jul och advent - f r alla ldrar

Sedan många år finns det en julbock av halm på torget där. För det mesta brinner den upp långt innan julhelgen. Men detta år händer något mycket märkligt. Maria29 - Teaching resources. IKT Bloggen. Information om appar dyslexi feb 2018 1. KLASSA - Start. Appar på Skapaskolan. Audio MemosSpela in ljud.

Appar på Skapaskolan

Läs mer: App Store How are you? Stimulera empatisk förmåga. Läs mer: App Store. Office Lens och O365. Spegla Google kalender till vårdnadshavarna – en enkel lösning för tydlig kommunikation. Med etiketten ”Uppstart” kommer vi att samla inlägg som på olika sätt berör arbetet före terminsstarten, t.ex. målsättning för arbete med digital teknik, planering och struktur med fokus på digital teknik och MIK.

Spegla Google kalender till vårdnadshavarna – en enkel lösning för tydlig kommunikation

Fokus är att visa digitala lösningar som underlättar en lärares arbete samt möjliggör en lyckad undervisning med digitala verktyg och medier. Dagens inlägg förklarar hur Googles Classroom-kalender kan användas som klasskalender för prov och händelser för flera lärare samt hur denna kalender går att visa för föräldrar på en webbplats skapad i Google sites. Först kommer en skriftlig genomgång med bildstöd, och på slutet följer två instruktionsfilmer. Det sätt att informera vårdnadshavare som vi beskriver i detta inlägg är tänkt att minimera dubbelarbete eftersom tid är en bristvara och dubbelarbete ökar felmarginalerna.

Strukturer. Frågor och svar dataskyddsförordningen för skolan. Svar: När dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018 har alla personuppgiftsansvariga (nämnderna i kommunerna) skyldighet att se till att föra ett register över all behandling av personuppgifter som sker under dess ansvar och som omfattas av dataskyddsförordningen, en så kallad registerförteckning.

Frågor och svar dataskyddsförordningen för skolan

Med behandling av personuppgifter avses åtgärder eller en kombination av åtgärder som berör personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om det utförs automatiserat eller inte (insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning/ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring). Obs! Med manuellt register menas uppgifter som är ordnade enligt särskilda kriterier (det vill säga någon dator har aldrig använts vid insamlandet).

Mall, instruktioner och webbsändning hittas under punkt 4. Från ord till handling WEBB. Digitalisering - Skolverket. Från ord till handling WEBB. Studiemtrl.mitt val bildstod (1) Balancing Act - Force, Torque, Rotation. Topics Balance Proportional Reasoning Torque Lever Arm Rotational Equilibrium Description Play with objects on a teeter totter to learn about balance.

Balancing Act - Force, Torque, Rotation

Test what you've learned by trying the Balance Challenge game. Sample Learning Goals Predict how objects of various masses can be used to make a plank balance.Predict how changing the positions of the masses on the plank will affect the motion of the plank.Write rules to predict which way a plank will tilt when objects are placed on it.Use your rules to solve puzzles about balancing. SpråklIKT - Pedagog Göteborg. Barnrätt för alla. D-maps.com : free maps, free blank maps, free outline maps, free base maps. Online Reading Activities. GEG Sweden. Jon Smith presents Book Creator #OETC18. Getting Started with Book Creator for Chrome.

Classroom Screen – bidrar till tydlighet och struktur. Ramlade över verktyget Classroom Screen via The Techie Teachers Facebook-sida (och även via Linda Forsell Asp i gruppen Mitt lilla klassrum på nätet) häromdagen och måste tipsa!

Classroom Screen – bidrar till tydlighet och struktur

Idén är supersimpel – det är en sida på nätet (ingen inloggning) som är tänkt att visas på storbild via projektor i klassrummet under lektionstid. På sidan finns flera grundläggande funktioner som många med mig ofta använder för att skapa struktur, tydlighet och elevaktivitet, till exempel en textruta för ex lektionsplanering/instruktioner, en namnslumpare, en arbetssymbol, en timer, en klocka, en ruta som automatiskt genererar en QR-kod till den länk man klistrar in, bilder som visar vad eleverna ska göra (tex arbeta i grupp/par/enskilt) etc.

Tänker att det är toppen att ha uppe under lektionstid för att hjälpa eleverna att fokusera på vad som ska göras under lektionen. Use Google Drawings as an Alternative to Thinglink. Hem- och konsumentkunskap. Bookcreator-manual - Google Slides. Låt elever redovisa med ljud och film i Google Classroom – Pedagog Trelleborg. Kiruna – mönstersamhället i ödemarken. Kirunas flytt På samma sätt är intresset stort i dag, mer än ett hundra år senare, då Kirunas öde ligger i stöpsleven.

Kiruna – mönstersamhället i ödemarken

På grund av den fortsatta gruvbrytningen måste staden flyttas och återigen anläggas på jungfrulig mark. Tio internatio­nella arkitektteam har gjort upp i en tävling om omgestalt­ningen. Bakom det vinnande förslaget, » Kiruna 4-ever», står svenska White i samarbete med det unga norska kontoret Ghilardi & Hellsten. Det nya Kiruna är tänkt att utformas som en handfor­mad stad med tätare bebyggelse än i dag. Kiruna kyrka flyttas. Sway - Error. Levla Samlat grundskola formulär, handledning och anpassningar. Workshop: webbsidor till engelskundervisningen. Tisdag den 30 oktober ska lärarna i Filipstads Kommun som undervisar i engelska få möjlighet att forska i webbsidor som man kan använda i engelskundervisningen.

Workshop: webbsidor till engelskundervisningen

Här nedanför har jag listat webbsidor som man kan använda till den engelskundervisningen. Allt material är gratis. För att få tillgång till allt, behöver man ibland skapa ett konto. en hemsida från det brittiska konsulatet och BBC för lärare med lektionsplaneringar och tips på hur man kan utveckla sin undervisning i engelska. Allt är på det engelska språket. ”flashcards”, “nursery rhymes”, “minibooks”, “stories”. en webbsida med många traditionella sånger och julsånger som man kan lyssna till via datorn med tillhörande text som man kan skriva ut. Tips och material från lärare - Natur och Kultur. Verktyg för läs- och skrivstöd.

PULS Läs och förstå faktatexter kopieringsunderlag. PULS Läs och förstå faktatexter. Folder, Flerspråkiga elever möten med faktatexter. IT-klubben! – Patricia Diaz. Ni har väl inte missat IT-klubben? Tanken med IT-klubben är att skapa ett färdigt upplägg att utgå ifrån som dessutom är superlätt att använda. Som bekant kan det ju vara lite knepigt att veta hur man ska komma igång med mer digitalt orienterade övningar. Svt. – Det här är en utsatt grupp och vi ser ett behov av riktade insatser, säger Ulf Dalquist, som är forskningschef på Statens medieråd och en av forskarna bakom rapporten ”Ungar och medier 2017”. I årets rapport har Statens medieråd för första gången tittat särskilt på gruppen unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Ambitionen var att jämföra medieanvändning bland personer med olika typer av funktionsnedsättning, men antalet deltagare med funktionsnedsättning var för lågt för att kunna dela upp i olika diagnoser.

Jack och jordens utveckling: Jägaren kommer - UR Skola. Böcker att läsa med ungdomar. Jag är inte bara boknörd, utan lärare också och har därför satt ihop en lista med böcker som jag tror är bra att läsa i skolan tillsammans med eleverna. Jag tror på läsning av gemensamma böcker, antingen i helklass eller i mindre grupper. Alltid med stöd av läraren. Eftersom läsning är en färskvara tycker jag att det är viktigt att läsa nya böcker med eleverna. Digitala verktyg i en digital lärandemiljö. Söka och värdera digitala lärresurser. En modell för novell - Lektionsupplägg - Bibblis. Det bästa med jorden. Scratch Fördjupning – Vi bygger ett matematikspel.

STL-utbildning (skriva sig till lärande) tillgänglig för alla! Nu kan alla söka STL-utbildning! I tidigare inlägg har jag skrivit om att Malmö stad och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i synnerhet satsar stort på STL. I SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) första utbildningsomgång fick 10 kommuner efter stenhård konkurrens chansen att ta del av det forskningsbaserade didaktiska förhållningssättet för undervisning med IKT-redskap. Malmö stad fick som den 11:e kommunen vara med som pilotkommun för gymnasie- och vuxenutbildning. Under denna tid har Kristin Quist, Lizelott Löwendahl, Muska Andar och Ingela Hansson från Startskolan blivit certifierade STL-kursledare. Lyckas i lärandet. Åsa Hirsh: Så utvecklar du ditt lärande. Strategies – Poster by Annika Sjödahl.

Lax i ugn med fetaost och brynt smör – recept. Fyll laxen med spenat och fetaost, servera med ugnsrostade rotfukter och brynt smör. Vilken läcker helgmiddag! Läcker helgmiddag med lax i ugn med fetaost, spenat och brynt smör! Vägledning hantering lärplattor i skolan mars 2017. D1 GRGY 07A 01 lasa och skriva. Serier i undervisningen – Bamse och källkritik i skolan. Ett rykte om ett monster i Mörka skogen får snabbt spridning bland Bamse och hans vänner. Men finns det på riktigt? Vem är egentligen källan? HJA LPMALL SVENSKA uppdaterad 5 februari. Omggenius – en webb om genier av genier! Lärportalen. Den här modulen syftar till att ge vuxna i skolan kunskap att stötta eleverna så att nätanvändningen blir så säker och trygg som möjligt.

Som ett stöd för denna process får du olika vinklar på säkerhet på nätet. Den inledande delen handlar om ungas sociala samspel på nätet följt av en del om kränkningar på nätet. Quizlet och Quizlet Live - så funkar det! Lärares fortbildning viktig del av regeringens digitala skolplan. Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner. I dag, torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan.

Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Planering: Världsreligionerna i åk 3. Webbinarium om skolans digitalisering. Skolan och dataskyddsförordningen – Omvärldsbloggen. 25 maj nästa år träder EU:s dataskyddsförordning i kraft, vilket innebär att samtliga länder i unionen från och med den dagen kommer att ha gemensamma regler för personuppgiftsbehandling. Samtidigt upphör Personuppgiftslagen att gälla, även om de grundläggande principerna, som gällt sedan 1995, förblir desamma.

Den nya lagen är avsedd att skydda fysiska personer och ge dem större kontroll över sina egna data. Samtidigt ska flödet av personuppgifter inom unionen underlättas. Chromebooks as QR Code Readers. HK-portalen, ett digitalt läromedel i hem- och konsumentkunskap - HK-portalen, ett digitalt läromedel i hem- och konsumentkunskap. 10 fakta att känna till om QR-koder – IKTsidan. Sushi #LagamatmedTova. Book Creator is coming to the web - Book Creator app. This summer – our biggest ever update! Here’s what we’re working on… a new, web based version of Book Creator that will work in the Chrome browser on ALL devices. That means Chromebooks, Macs, Windows devices, even Android and iPhones! Since it’s launch in 2011, Book Creator for iPad has gone on to become one of the best-selling Education apps on the App Store, with over 25 million ebooks made in classrooms across the world.

Makerspace i skolan — Bakgrund. Datorer överallt i skolan – men nu ska eleverna lämna skärmarna. Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare. Sagomattan Del 6. Mobilen i skolan och i klassrummet. Vad är genrepedagogik? Britt Johansson – genrepedagogik del 1. Språket bär kunskapen - Fördjupning - Texttyper inom genrepedagogiken - UR Skola. Privatliv handledning. Digitala verktyg i skriftspråksundervisning. NPF-podden: Bara sitta och spela dataspel - UR Skola. Särskolan och inkluderingstanken. Lågaffektivt bemötande – Metod och förhållningssätt. Utmana och uppmuntra lärande med Livet i Bokstavslandet.

Utmana och uppmuntra lärande med Livet i Bokstavslandet. Fonologisk träning gynnar läsinlärningen. UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner: Lågaffektiv teori och metod, del 1 - UR Skola. Lärportalen. Lärportalen. SETT syd: IT-strategierna och hur du kan jobba med dem. Föräldraquizet. Föräldraquizet. Alla avsnitt - Äventyrsklubben. The Battery Challenge. Stödmaterial om övergångar. Inträdesbiljett med loggbok. Video: Inspirationsföreläsning om kommunikation. Bladen brinner – Om podden. Kompetensutveckling inom digitalisiering. 10 sajter med gratis bilder du kan använda fritt.