background preloader

BFL

Facebook Twitter

Synliggöra det synliga lärandet. Formativ undervisning med IKT i svenska. Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter. Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang? Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex bedömningsaspekter som stöd.

Här kan du ladda ner figuren med bedömningsaspekterna. Vad är tanken med filmen om bedömningsaspekter? Bedömningsaspekterna förtydligar vad eleven skall kunna i relation till ett kunskapskrav. Står inte det här i läroplanen? I läroplanen står vad som skall bedömas och vilka så kallade värdeord som avgör om elevens kunskapsnivå skall bedömas som E, C eller A. Var kan man läsa om skillnaden mellan värdeorden enkla, utvecklade och välutvecklade? Skolverket har tagit fram bedömningsstöd där det redogörs för vad som är kännetecknande för skillnaden mellan värdeorden, t ex vad som karaktäriserar ett enkelt resonemang. Kan man säga att bedömningsaspekterna visar vad som krävs för att få högre betyg i ett ämne?

Man kan säga att bedömningsaspekterna försöker definiera vad kvalitet är i förhållande till ett kunskapskrav. BFL-15. Framsida | Bedömning för lärande. Bedömning För Lärande. Jag tänkte fortsätta på samma spår som igår, då jag beskrev hur jag på lektionerna öppnar upp elevernas kunskapande och tankar genom att använda mig av öppna frågor. Att använda mig av öppna frågor på lektionen är en del i det som jag kallar för ”formativ undervisning”. Jag låter eleverna reflektera kring, inte bara vad de ska lära sig, utan hur de kan uppnå största möjliga kunskapande på lektionen utifrån sina förutsättningar, vid just det tillfället/den lektionen. Formativ undervisning handlar för mig om att möta varje elev utifrån var den eleven befinner sig, för att kunna utmana, stötta och hjälpa eleven vidare.

Som jag skrivit i tidigare inlägg så anser jag att Mitt Flippade Klassrum skapar möjlighet och förutsättning för mig att på lektionerna arbeta i mycket större grad direkt gentemot varje enskild elev, jämfört hur det såg ut i mitt traditionella klassrum. Men hur tänker jag då kring formativ bedömning? I bland har jag en matris som jag fyller i. Kollegialt lärande och formativ bedömning. Rätt feedback visar vägen.

Bedömning för lärande, BFL, är inne just nu, men ändå inget nytt. Redan på 1600-talet arbetade svenska lärare med formativ bedömning. Men allteftersom århundraden gick, och eleverna som tog plats i skolbänken blev fler och fler, övergick bedömningen till att bli allt mer summativ eftersom den i allt större utsträckning användes som ett urvalsverktyg i stället för som metod att stärka elevernas lärande. Och på 1970-talet fick all bedömning dåligt rykte. Det var då som bedömningsfrågorna i princip försvann från lärarutbildningen och ”lärarkåren deprofessionaliserade sitt bedömningskunnande” som bedömningsforskaren Christian Lundahl uttrycker det. Men på senare år har bedömning fått en renässans inom skolan. Dels i form av allt fler poängsättningar och betyg som summerar vad eleverna kan, dels i form av ett allt större fokus på bedömning för lärande. Forskning, både nationellt och internationellt, har nämligen visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande.

Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. BIG 5 LATHUND. New Version of Blooms Taxonomy for iPad. Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning. Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi. Ni vet färdiga magneter med små ord på som man flyttar runt på kylskåpet så bildar det små dikter eller meningar. Min tanke med nedanstående ”poesi” är för att slippa sudda tavlan varje gång utan ge eleverna samma ord – varje gång du arbetar med samma förmåga. Jag förklarar vidare nedan. På min skola jobbar vi med BlackBoard Configuration. Det i sig tror jag många gör utan att egentligen veta att det heter så. Jag har sett det i klassrum och hört att flera gör så efter att de såg mitt reportage i Skolvärlden i år.

Ibland skriver jag själv till: Startuppgiften är till för att få igång metareflektionen och tänka efter vad man gjorde förra lektionen och vad man lärde sig. Jag började tröttna på att skriva och sudda tavlan varje lektion så till hösten har jag gjort Lgr11-poesi av mina ämnes förmågor och det som ingår i det centrala innehållet. Läxa skriver du om du har och vad. Du hittar Lgr11-poesi här! Pedagog Värmland | Mötesplatsen för Värmlands pedagoger. Flippad bedömning. Provfri undervisning - Hur du involverar eleverna i bedömningsarbetet. Vad kan man ha ett digitalt responssystem till? Startsidan - Pedagog Stockholm. Engagera eleverna i litteratursamtalet med hjälp av digitala responsverktyg. Flipped classroom - Hur gör man? No Hands Up.

Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang. Bedömning för lärande - Vad är det? Betyg - Så funkar det!