background preloader

Annika1014

Facebook Twitter

En läsande klass. Superundersökarna. Superundersökarna! Om mig. Jag tänker att jag är en fjäril mellan praktik och teori!

Om mig

Detta om mig: YRKE OCH YRKESUTÖVNING: Grundskolelärare, föreläsare, författare, krönikör, skolresenär – ja, jag besöker skolor där jag får möjlighet: Kina, Nya Zeeland, Amerika, Sydafrika, Ryssland, England, Sverige, Norge, Italien. Jag har arbetat som grundskollärare, pedagogisk sakkunnig, lärarutbildare, coach. Jag har också arbetat åt Skolinspektionen och granskat hur skolor arbetar med texter. Ett träningsläger för en nyfiken pedagog. Superundersökarna.