background preloader

Digitala tips

Facebook Twitter

Into words plus avtalet. MIK för mig - digital utbildning - Barn, unga och medier. Första hjälpen för källkritik på internet. Måste alla lärare använda IT i sin undervisning? Får jag publicera andras foton på min blogg? I förra veckan var jag i Nacka utanför Stockholm och pratade om Creative Commons med en grupp gymnasister.

Får jag publicera andras foton på min blogg?

Som vanligt dök frågan upp vilka bilder som är okej att använda på sin blogg eller att posta på sitt Instagramkonto. Om bloggaren Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, .SE Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. Kristina är i grunden lärare i svenska och samhällskunskap, men har sedan 2011 ansvarat för Webbstjärnan. Hon är av regeringen utsedd till expert i Digitaliseringskommissionen. Etiketter: Creative Commons, Flickr, foto, fotografi, Instagram, upphovsrätt, wikimedia. Bilder - upphovsrättsguide för lärare. När du och dina elever fotograferar eller skapar egna bilder bestämmer ni själva vad ni ska göra med era verk.

Bilder - upphovsrättsguide för lärare

Gäller det andra personers skyddade verk behövs tillstånd. För skolornas del löses detta genom avtal: Alla kommunala förskolor och skolor har Skolkopieringsavtalet som tecknas mellan SKL och Bonus Copyright Access. För de fristående skolor som har avtal med Bonus Copyright Access gäller samma kopieringsregler som för de kommunala grund- och gymnasieskolorna. Avslutat I drömmarnas värld mha I-Movie. Jag begär inte att du skall älska datorn, men du måste vara villig att utvecklas. För dina elevers skull.

Igår hade jag äran att vara en av tre huvudtalare på Skolverkets konferens om svensk forskning om 1:1.

Jag begär inte att du skall älska datorn, men du måste vara villig att utvecklas. För dina elevers skull.

De två andra talarna var Susanne Kjällander och Åke Grönlund. Tillsammans gav vi tre forskningsbilder, utifrån skilda perspektiv, som lyfte fram såväl likheter som skillnader i våra resultat. Marie Linder har satt ihop en Storify med presentationerna, en videoinspelning och sammanfattningar av dagen. Berner Lindström gjorde sist på dagen en summering och pekade bland annat på det intressanta faktum att utöver att det är stor skillnad mellan beredskap, kunskaper och attityder mellan skolor i Sverige, är det också stora skillnader INOM skolor. Tülays IKT-sida. MIK-rummet. Vad är Creative Commons? [Animated whiteboard film] Book Creator. Create eBooks. Ingenkunskaptynger - Välkomna till IKT-wikin! Utbildningsradion.

Bästa digitala adventskalendrarna. Bästa digitala adventskalendrarna 2015.

Bästa digitala adventskalendrarna

Uppdaterade länkar « itmamman.se. I boken Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen finns en del länkar.

Uppdaterade länkar « itmamman.se

Vissa av dem kommer att ändras; en del sajter lägger ner och nya uppstår. Det är så i livet. Nedan lägger jag in länkar som är någorlunda uppdaterade. Så skapar du och delar applistor. Digitala verktyg för formativ bedömning. Korlingsord om Källkritik. Källkritik. Programmera med Scratch för nybörjare. Är du som jag, nyfiken på hur det är att programmera?

Programmera med Scratch för nybörjare

Uppdaterade länkar. Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan. Skolverket har nu tagit fram ett förslag för hur skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens ska tydliggöras i läroplanerna.

Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan

Detta för att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle. – Tanken med vårt förslag är att digital kompetens och programmering tydligare skrivs fram i kurs- och ämnesplaner och kopplas till det aktuella ämnet. Vi föreslår också ändringar i läroplanernas del 1 och 2 som rör alla ämnen och utbildningen som helhet, säger Ylva Rosing, undervisningsråd på Skolverket. Behov av kompetensutveckling.

Visa enskild publikation. Pinterest. Digitalt. Pili Pop – An iPad App for Learning English. Pili Pop is an iPad app designed to help students learn English vocabulary.

Pili Pop – An iPad App for Learning English

The app presents students with a variety of learning scenarios. In one scenario students identify objects after hearing the narrator’s prompts. In another scenario students speak into their iPads to identify objects. Each activity is a timed activity. Students can pause and resume activities. Pili Pop tracks students’ progress for them. Pili Pop is currently free to download with level one included for free. Google Drive. One account.

Google Drive

All of Google. Sign in to continue to Google Drive Need help? Forgot password? Sign in with a different account Create account. Appsamlingar. QR-koder för Biblioteken i Värmland. (I Inlägget finns lathund för att läsa och skapa QR-koder) För en tid sedan fick jag en förfrågan om att komma till Kronoparkens bibliotek och medverka vid en nätverksträff för Biblioteken i Värmland.

QR-koder för Biblioteken i Värmland. (I Inlägget finns lathund för att läsa och skapa QR-koder)

De har en nätverksgrupp för mångfald och integration. Så idag var jag och min kollega Anna.Karin Bjärby där och pratade om QR-koder, hur vi använder dem i förskolans verksamhet tillsammans med barn och vårdnadshavare för att främja språkutveckling, men också hur vi går tillväga rent tekniskt för att läsa av och skapa QR-koder. QR står för quick respons. Det är alltså en genväg för att snabbt komma åt information. I det flerspråkiga arbetet på vår förskola innebär det att barnen enkelt får tillgång till sagor, sånger på olika språk. Meet Google Drive – One place for all your files. DATORN i UTBILDNINGEN. Full tillgång till DIU genom årsprenumeration: Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant.

Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Mina digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen. Tips på appar till undervisning. Video om Word. Webbsidor Bra saker. Att skapa film - på padda och dator! Att låta eleverna skapa film är oerhört skoj! Man kan göra det i alla ämnen, med olika syften och för olika mottagare. I dagarna fick jag information om en ny webbaserad tjänst, Magisto, som också finns som app på Chrome Web Store.

Mina digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen.