background preloader

Blogg

Facebook Twitter

Data games – spel på öppna data. Grand Prix Multiplication. Evidensbaserad inkluderande undervisning. I torsdags fick jag möjlighet att lyssna på Dr David Mitchell från Nya Zeeland.

Evidensbaserad inkluderande undervisning

Han är lärare botten, forskar om inkludering och har skrivit flera böcker om inkludering. Dessutom är han en del av det inkluderingsprojekt som Nya Zeeland har utvecklat sedan 1999. Stort tack till Specialpedagogiska institutionen i Stockholm samt till SPSM för detta tillfälle! Dr Mitchell började med att tala om att han har diabetes och att han är så glad att hans läkare håller sig à jour med den senaste forskningen så att han får rätt mediciner, rätt dosering och rätt råd. Hur är det med lärare? Dr Mitchell presenterade en formel som är förutsättning för inkludering: IE=P+V+5A’s+S+R+L Inclusive education= Placement + Vision & Values + Adapted curriculum + Adapted assessment + Adapted teaching + Acceptance + Access + Support + Resources + Leadership. I Nya Zeeland räknar man med att 1% av barnen har “high needs” eller “very high needs”. Digitalkunskap. Lektion: Vilket djur talar jag om? Denna lektion bidrar till elevernas förmåga att lyssna, fundera, tänka och argumentera, analysera och fundera över fakta de hör eller tar del av.

Lektion: Vilket djur talar jag om?

Lgr 11 berättar att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Samtidigt som eleverna ska få denna möjlighet ska undervisningen vara saklig och allsidig. Det betyder att vi måste utbilda för möjligheten att i stort och i smått tycka, tänka, belägga och uttrycka hur vi tänker och samt att skaffa argument för varför vi säger som vi gör. Gör så här: Förbered med att välja en text. Förbered dig genom att ta bort det texten beskriver: Kunskapsvägg åk 1-3. Har fått förfrågan om skylten som det står Vår Kunskapsvägg på samt trädet med ugglan i som sitter mitt i på denna bild.

Kunskapsvägg åk 1-3

Hittar skylten i datorn men tyvärr inte trädet. Den som vill ha skylten kan klicka på den här nedan och sedan spara ner den eller skriva ut direkt. När jag gjorde kunskapsväggen tidigare hade jag inte Svenska som andraspråk och Modersmål med. Det har efterfrågats av flera men tiden har inte räckt till förrän nu. Då jag använt Infomentors magasin Heja för kunskapskraven i svenska, matematik, no och so tidigare har jag gjort det även nu till Svenska som andra språk för att det skulle bli lika.

Allt som har med kunskapsväggen att göra ligger under fliken Kunskapsvägg i menyn. Det har också efterfrågats för åk 4-6 och jag vet att andra har gjort den redan, men jag har den på gång i samma mallar som denna om man vill att allt ska se likadant ut. Nu är hela kunskapsväggen för åk 1-3 klar. Vem vet, det kanske dyker upp en fortsättning för åk 4-6 framöver. Dagboken -ett romanprojekt. Detta är en lärarhandledning till att skriva dagboksromaner med elever.

Dagboken -ett romanprojekt

Dagboksromaner har fått en renässans i och med de populära böckerna om Greg (Jeff Kinney) m.fl. så det finns mycket litteratur att hämta inspiration ifrån. Arbetet med dessa dagböcker ger också en inramning till övningar av olika texttyper (bl.a. de skoltypiska texttyper som Pauline Gibbons beskriver i Stärk språket, stärk lärandet… Hallgren Fallgren 2013). Dagboksromanen erbjuder en plattform för att prova och leka med sina färdigheter i återberättande text, beskrivande text, löpsedelstext, skriftliga instruktioner, recensioner, argumenterande text, reklambudskap, poetisk text m.m. Stort fokus läggs på humor i skapandet och på kollaborativt lärande i klassrummet. Praktiskt prov i geometri. Som avslutning på ett arbetsområde i geometri fick mina elever ett praktiskt test.

Praktiskt prov i geometri

Testet utmynnade i att eleverna gjort egna bokmärken. Såhär såg vårt test ut, men man kan utforma testet så att man får med de moment man själv arbetat med. Innan testet fick eleverna förse sig med penna, suddi, sax, linjal, lim, enfärgat papper, mönstrat papper och en bit rött papper. Som lärare behöver man ha en lamineringsapparat samt garn/snören. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet. Hur kan jag arbeta med en faktatext i klassrummet så att mina elever verkligen förstår den?

Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet

Nedan följer ett förslag på hur jag tänker arbeta med faktatexter under kommande läsår. Detta förslag på arbetsgång är ett resultat av min läsning av Barbro Westlunds Att bedöma elevers läsförståelse (2013) och Catharina Tjernbergs Framgångsrik läs- och skrivundervisning (2013) samt ett resultat av min sommarläsning av litteratur som behandlar formativ bedömning. Att tänka på när du genomför läsförståelseundervisning i ditt klassrum: Tänk hela tiden högt med eleverna så att du synliggör sina mentala processer för dem. Samtalsmönstret i ditt klassrum ska präglas av dialog. Ta inte helt över själv (mycket lätt hänt som lärare), utan lyssna och ställ frågor som släpper in dina elever i samtalet. Genomför arbetsgången nedan i halvklass första gången (om möjligt, dvs). Nedan följer 11 punkter: Välkommen till FlippadSO. Livets glada pussel. Itmamman.se. En skolblogg från moobis.se.