background preloader

Annakarin77

Facebook Twitter

Anna-Karin

Värdegrund

Kroatien m.m. Kroatien - Motormannen.se. Turistinformation Se www.croatia.hr.

Kroatien - Motormannen.se

Eller ring eller besök Kroatiens välförsedda och serviceinriktade turistbyrå på Jungfrugatan 24 i Stockholm. Tel 08-534 820 80. Där kan du ställa frågor och få broschyrer och kartor. Om nordvästra Kroatien läser du på www.istra.hr (välj engelska versionen). Motormännen i Kroatien HAK:s assistansbilar patrullerar vägarna och hjälper till om bilen krånglar. Vid gränsen till Slovenien (motorvägen Maribor-Zagreb) har HAK har ett serviceställe för utländska besökare. Camping och husbil Se Turistinformation (ovan) eller www.camping.hr. Fricamping tillåten om markägaren lämnat tillstånd.

Hotell Se Show your Card (nedan), Turistinformation (ovan) och här Färjor www.jadrolinija.hr svarar för en stor del av färjetrafiken till/från Italien (Ancona och Bari). Show your Card - medlemsrabatter i Kroatien Läs mer här Valuta Kuna HRK Tull och gränskontroll Kroatien ingår i EU men är ännu inte med i Schengen-samarbetet. Glöm inte ta med...

Svenska/studieteknik

Har-ar-storbritanniens-finaste-strander_4438889. Jesus_arbetsblad.pdf. Aspens blogg. Syfte och centralt innehåll Historia Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Aspens blogg

Undervisningen i årskurs 7–9 ska innehålla följande centrala innehåll:• Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid. • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser. Kunskapskrav i historia Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9: Eleven har grundläggande kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter under Antiken.

Arbetsgång Litteraturen Mytologin – Texter på Unga fakta På Unga fakta, ungafakta.se finns många texter om antiken. Uppgift Beskriv tre gudar. Sobloggalfa.

Tips och material från lärare. SO-Johans SO-blogg (@SOJohanSO): Vad krävs för att höja SO-betyget? Vill du höja ditt SO-betyg?

SO-Johans SO-blogg (@SOJohanSO): Vad krävs för att höja SO-betyget?

Här följer några allmänna tips vad man ska tänka på för att höja betyget i SO. Allmänt: Läs nyhetstidningar och/eller kolla på nyheterna på TV, det hjälper alltid! Exempeluppgifter från proven 2014, åk 9 « Nationella prov för SO-ämnen. Ladda ner exempeluppgifter från ämnesproven 2014.Filerna är i PDF-format och öppnas i ett nytt webbläsarfönster.

Exempeluppgifter från proven 2014, åk 9 « Nationella prov för SO-ämnen

Sekretess Ämnesproven 2013 var de första nationella proven i So-ämnen som gjordes. De var sekretessbelagda enbart en kort tid, och kan därför publiceras i sin helhet här. (se annan flik) SO-Johans SO-blogg (@SOJohanSO): Film som förklarar kunskapskraven till Antiken (år 7) SO-Johans SO-blogg (@SOJohanSO): Vad krävs för att höja SO-betyget? Modell för djupare analys. Som lärare så strävar jag alltid efter att eleverna ska kunna fördjupa och bredda sina analyser.

Modell för djupare analys

Men vad betyder dessa ord i praktiken? Och hur kan man visa för eleverna vad ett utvecklat resonemang är, eller vad som krävs för att jag ska kunna kalla det för en bred analys? I SO-gruppen på Östergårdsskolan har vi funderat mycket kring detta, hur kan vi göra det så tydligt som möjligt för eleverna vad som menas med ett brett och utvecklat resonemang? Vi kom fram till att det bästa sättet är att skapa en analysmodell som tydligt visar eleverna hur de kan tänka, vilka frågor de kan ställa sig för att utveckla sitt resonemang och vilka olika perspektiv de kan se frågeställningen/uppgiften ur. Helt enkelt en lathund för att de ska kunna öva på det som krävs för att nå de högre kunskapskraven.

F%C3%B6ra-resonemang.pdf. Hur arbetar jag formativt med teknik och sociala medier? Detta inlägg skriver jag för dig som vill veta mer hur just jag undervisar formativt, men också för att synliggöra och metareflektera för mig själv.

Hur arbetar jag formativt med teknik och sociala medier?

Jag har ett par förfrågningar från lärare som vill göra klassrumsbesök hos mig men som det är nu har jag så mycket med att genomföra nationella prov och planera för undervisning emellan att jag inte hinner med att öppna dörren helt men i alla fall på glänt så här i en blogg. Jag skriver också för att synliggöra för mig själv vad jag gör och vad behöver jag utveckla i min undervisning. Att skriva är naturligt för mig som språklärare i svenska och engelska och ger mig perspektiv och det synliggör väldigt mycket. Hitta det rätta tänket! Jag har under en tid funderat mycket kring elevernas sätt att tänka.

Hitta det rätta tänket!

Ja, allas vårt sätt att tänka egentligen. Vad duktig du är. Vad fint du gjort. Osv… Osv… Detta samtidigt som du inte ska tro att du är något. Få eleverna tänka kring sitt lärande. #alltidlarande är det jag gillar mest just nu.

Få eleverna tänka kring sitt lärande

Jag har under våren arbetat stenhårt med att synliggöra elevernas lärande för dem själva. Låt eleverna bli ägare av sitt kunskapsinhämtande! Låt eleverna reflektera dagligen kring vad de har lärt sig! Varje dag skriver eleverna ner något de lärt sig eller förbättrat under skoldagen. Jag sparar lapparna, som vi läser igenom dagen efter. Nybörjarguide ~ Kilskrift. Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra!

Nybörjarguide ~ Kilskrift

Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Lärare kan inte gömma sig bakom ett kunskapskrav – Nicklas Mörk. På vilka sätt påverkar språket i kunskapskravens formuleringar och form skolan?

Lärare kan inte gömma sig bakom ett kunskapskrav – Nicklas Mörk

Jag tror frågan är något som många lärares funderingar tangerat när de under sena kvällar försökt att organisera undervisning genom konkretisering av läroplanens mål, innehåll och krav som under nästkommande dag påverkar elevernas liv. Kunskapskraven skulle bli tydligare med LGR11 och bedömningarna mer likvärdiga. De stora lokala variationerna i bedömningen skulle arbetas bort. Något som är oklart för mig är vilket syfte (mer än enhetlighet mellan ämnen) just denna konstruktion av kunskapskraven med värdeord och avskalat ämnesspråk hade men också som jag skriver ovan vilken effekt språket fått? Vilar utformningen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Jenny på Wendes: Verktyg som underlättar min lärarvardag. Att arbeta som lärare är oerhört roligt och inspirerande. Att också få lov att arbeta med den digitala tekniken i lärandet och undervisningen gör att ens arbete blir än roligare.

Det tycker i alla fall jag. Bedöma skriftlig förmåga. Fyra ämnen – åtta prov « Nationella prov för SO-ämnen. Skolverket har beslutat vilka universitet och högskolor som skall konstruera de nationella proven. Här nedan presenterar de olika provkonstruktörerna sig och anger kontaktuppgifter. Geografi: Kursplanen i geografi (Lgr 11) är uppbyggd utifrån fyra delsyften som tillsammans svarar på frågan varför eleverna ska läsa geografi i skolan. Skola - Stockholmskällan. Information - Bedömningsportalen. Sobloggalfa. Hemma: Lyssna på låten (även om du inte förstår alla ord, lyssna på uttal och se hur mycket du förstår av, eller kan gissa dig till, helheten av texten)Läs igenom texten, ni hittar texten här: Rastafari anthemSkriv ner de ord du inte förstår.Efter att du läst texten, lyssna på låten igen.

Fundera kring låtens innehåll – vad vill den säga? Skriv ner dina tankar och ta med till skolan! Hur vet jag om jag borde ha läst på mer. ELEVHJÄLP häfte med mallar. Tre autentiska uppgifter i samhällskunskap. På Skolverkets bedömningsportal finns numera tre stycken autentiska uppgifter kopplade till samhällskunskap. Autentiska uppgifter är uppgifter som utgår från verklighetsnära situationer. Uppgifterna ifråga benämns som prov men givetvis kan uppgifterna användas för andra syften samt i andra sammanhang eller som inspiration i planering av undervisning. #hjältenochjag. Feedback%20article.pdf. FlippadSO. Stort tack till Läraren Jennie som skapat denna flipp :) Hemma Se flippenSammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattningSkriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på) Begrepp från flippen:

Jenny på Wendes: Mallar och instruktioner. TEMA: DEMOKRATI. TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. Media Smart – läromedlet för källkritik, reklam och media » Gratis i Skolan. Förstå kunskapskravet: Nyanserade resonemang och komplexa samband i samhällskunskap. Etiska Resonemang. Sweden Academy. "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. 6 Texttyper inför NP ifylld mall (1) PDF to Flash page flip - flipping book software. Högläsning med ökat elevansvar. Orka plugga, studieteknik. Upload Malin Frykman Loading... Working... ► Play all Orka plugga, studieteknik Malin Frykman49 videos25,879 viewsLast updated on May 11, 2016 Play all Sign in to YouTube Sign in History Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists...

Sagotema.