background preloader

Läsa, skriva, tala, lyssna språkutvecklande

Facebook Twitter

Att prata med bokens karaktärer.

Hur möta kämpande läsare o skrivare i tidig läs- o skrivunder

Kerstin Bergöö Karin Jönsson Sthlm 16 maj. Förutspå. Och-skrivundervisning-i-ak-1-3-alatalo-tarja. QtA. Venndiagrammets fördelar. I min sva-grupp i åk 2 jobbar vi med berättande text.

Venndiagrammets fördelar

Vi började arbetet med att läsa den välkända sagan om De tre bockarna Bruse, illustrerad av Anna Höglund. Efter att vi läst, diskuterat och skrivit upp nya ord visade jag eleverna en annan bok om tre bockar, Bockarna Bruse kommer igen, skriven av Björn F. Rörvik med illustrationer av Gry Moursund. Om den först sagan var välbekant var den andra boken full av överraskningar och oväntade vändningar. För att inte tala om de detaljrika bilderna och humorn. Nya ord som fungerade som stöttning när vi diskuterade texterna. Nästa steg var att jämföra de två böckerna och jag använde mig av ett Venndiagram. Enligt Westlund (2009) är syftet med kontrasteringsläsning (att jämföra texter och genrer) att synliggöra författaren bakom texten och att hen har ett syfte med sin text. ”Får man ändra i en saga?”

Hur jag använt den här modellen i andra uppgifter har jag skrivit om här och här. Referenser: Echevarría, Voigt & Short. (2008). Westlund (2009).

Faktatext

Om svenska och digitala verktyg. Fragor_till_boksamtal. Person plats problem. Stärk läsningen genom samtalet. Läs & skriv de första veckorna i år två. – sprakskatten.se. Vi har flyttat in i en helt nybyggd skola som är fantastiskt vacker!

Läs & skriv de första veckorna i år två. – sprakskatten.se

Detta skapar många nya möjligheter vad gäller organisation, nytänkande och samverkan men också en hel del praktiska hinder som måste övervinnas. Ett sådant hinder har varit att vi ännu inte har något öppet bibliotek. Böckerna vi beställde från Skolbibliotekscentralen tog tid på sig att komma fram och elevernas egen läsning måste ha utrymme varje dag. Tack och lov har vi ganska många småböcker (t ex Vingböcker) och vi har fått jobba med det vi har.

Därför har eleverna fått parläsa som bara den. Nu har böckerna kommit ifrån Skolbibliotekscentralen och fler är på väg ifrån biblioteket på Vårväderstorget så nu är elevernas egna läsning mer igång, eftersom de kan låna fler böcker till sin boklåda. Boklådor inköpta på Ikea. Under den egna läsningen jobbar vi just nu mycket med att öva upp läskonditionen som ibland blivit lite sämre under sommarlovet. Som Teachers College står för. Språkutvecklande arbetssätt. Tips. Center för skolutveckling. Varje dag arbetar pedagoger och skolledare i Göteborg för att utveckla undervisningen så att alla barn och elever får chansen att nå sina mål, och växa till sin fulla potential.

Center för skolutveckling

Tillsammans är vi ett stort kollegium. Vi bidrar till varandras lärande, tillför olika perspektiv och hjälper varandra att vässa de pedagogiska verktygen. Lärande exempel från förskolor och skolor På den här sidan delar vi lärande exempel på pedagogisk utveckling i förskolor och skolor. Filmreportagen speglar utvecklingsarbete inom olika områden; bland andra matematik, språkutvecklande undervisning, kvalitetsarbete i förskolan och bedömning för lärande. Filmerna ska inspirera och väcka tankar om hur olika arbetssätt kan främja barn/elevers lärande och utveckling. Klicka här för att komma till Youtubekanalen, där du hittar samtliga filmer. Sprid och använd gärna denna inspirationssida i dina nätverk – och håll samtalet igång!!! Fakta läsförståelsestrategier.

ASL

Ankikallman. Om högläsning och självständig läsning.

ankikallman

Våra guldstunder. Kraften när vi delar tankarna i högläsning och egen läsning är magisk! Ja, det är verkligen så, ingen överdrift alls. Jag ska berätta om hur vi har arbetat med högläsning och egen läsning. Två dagliga aktiviteter som fått allt större plats – i tid och i våra hjärtan. För ett par veckor sedan sa jag hejdå och tack till 3 fantastiska år med en klass, som varit med på en resa där vi lärare och elever tillsammans utvecklat strategier för en aktiv läsning och skrivning: från årskurs 1 till 3.

Inlägget är också en hyllning till skoltwitter, till allt kollegialt lärande på min skola och i det utvidgade kollegiet. Min och mina kollegors stora inspiratör i frågor som gäller undervisning i stort och speciellt allt kring läsning är Anne-Marie Körling. Sedan ca tre år arbetar vi med strukturerad undervisning i läsförståelsestrategier på vår skola. Vi knackar, smackar och spelar en liten teater! Före högläsningen: Under högläsningen:

Fonomix

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. STL. Läsa och skriva.