background preloader

Anki2m

Facebook Twitter

Anki Mårtensson

Flodkulturerna uppstod (Historia) - Studi.se. 50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift. Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning.

50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift

Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet. Ju fler ögonblicksbilder vi får, desto en mer fullständig bild får vi av kunskapsnivån. Därför är det önskvärt att med ganska enkla medel kunna avläsa elevernas kunskapsnivå. Vi är inte alltid på topp, även om vi kan sträva efter en bedömningssituation eller en utvärdering som är 100 % effektiv. En bild som exakt berättar vad en elev förstår är vad vi strävar efter. Jag har lånat layouten och översatt en hel del från det här dokumentet: Tools for formative assessment. Inför döden ångrar få att de inte simmat med delfiner. Vi tycks längta efter extraordinära upplevelser, sådant som inte finns i vår vardag utan går utöver den vanliga lunken.

Inför döden ångrar få att de inte simmat med delfiner

Det britterna i BBC:s undersökning har på sin bucketlist är en massa aktiviteter som förknippas med resande och turism: med ett annat liv än det liv som är vårt elva månader om året. Det är när vi är lediga från våra vanliga liv, med arbete och dagis och skola som vi ska fylla våra liv med mening. När vi har semester. Då ska drömmar uppfyllas. Hur många drömmar uppfyllde du den här semestern?

SO

Jlsu. En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig.

En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Då hjärnan stimuleras och förändras beroende av vad vi utsätter hjärnan för är vårt förhållningssätt viktigt, särskilt för alla som jobbar i skolan. Jag har gjort några infographics som kan vara användbara i klassrummet. Lycka till med det dynamiska tankesättet och läs gärna Carol S. Läsbingo sommar. En webbplats om studieteknik från UR.

Pluggkoden: Strategier för läsning. Grammatikbolaget: Vad är substantiv? Malinsklipp gestalta en person. Hur gestalta. Några tips när du ska beskriva en person. Att gestalta (använda verb) Att gestalta eller beskriva.

Litterär gestaltning. Du ska nu få lära dig allt du behöver veta om litterär gestaltning! Gestaltning är det enskilt viktigaste medlet för att göra din berättelse levande. Vad är gestaltning? Gestalta betyder "att ge något en form och en mening genom att visa upp det". På engelska lyder huvudregeln för författare: "Show, don´t tell" - och det handlar om just gestaltning! Låt oss ta ett exempel på en "ogestaltad" mening: "Hon blev ledsen. " Och så en "gestaltad" variant: "Hennes axlar sjönk liksom ihop, hon tittade ned mot golvet, och i hennes ögon växte tårar fram. " En snabb analys av ovanstående exempel visar följande: I den "ogestaltade" meningen använder vi ett adjektiv för att berätta för vår läsare om karaktärens tillstånd, nämligen adjektivet "ledsen". I den "gestaltade" meningen använder vi inte ett enda adjektiv, utan använder istället verb för att beskriva/visa vad som händer: "sjönk", "tittade", "växte".

Ja, jag vet; det är tråkigt med grammatik :-) Därför går vi raskt vidare.

Bokarbete

Skriva. Kul@lära: En spelifierad läsutmaning: 4 mil. Snabb version: Läs på läsutmaningens webbsida där instruktioner och information till eleverna finns.

Kul@lära: En spelifierad läsutmaning: 4 mil

Lite längre version med bakgrundsinformation och pedagogiska tankar återfinns nedan: Under höstterminen gick jag en distanskurs, Datorspel och lärande, vid Umeå universitet. I en fördjupningsuppgift skulle man tillämpa sina kunskaper och jag skapade då en spelifierad läsutmaning. Många rön tyder på att vi i skolan har vinster att hämta om vi lyckas använda oss av spelmekanismer när vi försöker fånga elevernas intresse och fokus.

I bland annat septembernumret av Skolvärlden fanns ett lång artikel i detta ämne. Min spelidé grundar sig på ett uttalande av hjärnforskaren Martin Ingvar (i skriften Lära nr 5. För att sätta utmaningen i ett sammanhang har jag tittat ut en plats som ligger 4 mil från vår skola, nämligen ön Ven. I denna läsutmaning finns flera saker som hör ihop med formativt lärande.

Mikronoveller

Svenska (åk 6-9) MIK. Responsmallar. Skriva. Genrer/texttyper.