background preloader

Anetteh

Facebook Twitter

Språkkraft för nyanlända 1-6. Download.php?lesson=29664&file=lektion_se_29664_Meningarna har blivit lite konstiga. Download.php?lesson=29619&file=lektion_se_29619_Lasforstaelse 2. Glutenfri kost - snabbguide. M8 grs 04A 01 inferenstraning. Rengöra vattenkokare – här är 3 bra metoder. Har du också tittat in i din vattenkokare och blivit förvånad över hur ofräsch den ser ut?

Rengöra vattenkokare – här är 3 bra metoder

Trots att det bara är vatten du kokar. Så lätt trodde du inte att du kan vika lakan. 5 växter till sovrummet – som ger bättre sömn. Lider du av sömnproblem, och har testat allt från att dricka varm mjölk till att göra avslappningsövningar innan läggdags utan resultat?

5 växter till sovrummet – som ger bättre sömn

Här kommer ytterligare ett tips som är värt att testa. Rätt växter i sovrummet kan nämligen påverka din sömn positivt på flera sätt. Alla krukväxter motverkar torr luft. Introduktion till Screencast-O-Matic - Ping Pong-resurser vid Karolinska Institutet [PING PONG] Screencastomatic. <rod>Yoga</rod> magen <rod>lugn</rod> Logga in - Försäkringskassan. 600836 20150109. I 83054. I 83054 SE. 495721 1 original rev2. Rocaille. 600087 Beads. 600083 smyckekort. I 85581 se. 600069 smycke LR. 600085 nagelkonst. Nyanlända ställer nya krav på läraren. ”Lärarna slår elever i mitt hemland.

Nyanlända ställer nya krav på läraren

Det är en diktatur, ingen respekterar varandra. Sverige är en demokrati. Läraren är bra. Hon presenterar lektionen och undrar sen om vi har frågor.” Bashir Cadani Isaak, 18 år, från Etiopien.Foto: Erik Abel Många svensklärare står inför uppgiften att undervisa nyanlända elever. Utmaning att anpassa undervisningen. ”Jag måste lära mig svenska.

Utmaning att anpassa undervisningen

För att jag bor här, jag måste lära mig språket och traditioner. Jag vill bli läkare. Kunskap för dig som arbetar... - Pedagog Stockholm. Att läsa och förstå – Läsförståelse av vad och för vem? Kunskapsöversikten Att läsa och förstå – Läsförståelse av vad och för vem?

Att läsa och förstå – Läsförståelse av vad och för vem?

(Skolverket; Westlund 2016) sammanfattar enkelt och tydligt den absolut senaste forskningen kring vårt stora uppdrag att utveckla eleverna till kompetenta läsare. Översiktens syfte är att belysa vad skolan kan göra för att stödja elevers läsförståelse genom hela grundskolan. Fokus ligger med andra ord på läsundervisningen efter den första läsinlärningen. Westlund presenterar olika läsforskare och deras modeller. Nyanländas lärande - distanskurs HT16. Kompetensutvecklingen motsvarar 7,5 hp och ges på kvartsfart.

Nyanländas lärande - distanskurs HT16

Dock kan tempot öka eller minska beroende på vilka behov som finns hos deltagarna. Deltagarna väljer att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. I de fall deltagare önskar genomföra utbildningen som en poänggivande kurs tillkommer examinationsuppgifter som genomförs efter slutet av kursperioden. Kursen är en distansutbildning utan fysiska träffar. Svenska. Socrative – så fungerar det! – Patricia Diaz. I senaste numret av Grundskoletidningen skriver jag om hur det digitala responssystemet Socrative fungerar.

Socrative – så fungerar det! – Patricia Diaz

Språkutveckling i alla ämnen – intervju med Lotta Karlsson. Fonologisk träning gynnar läsinlärningen. Det är nu tredje gången jag har en etta.

Fonologisk träning gynnar läsinlärningen

De två tidigare gångerna har jag tvekat lite kring läsinlärningen. Gammal traditionell ljudmetod eller helordsläsning och LTG (Läsning på Talets Grund)? Eller båda? Jag försökte nog använda båda eftersom jag inte hade tillräcklig erfarenhet för att göra ett medvetet val. Det tyckte jag att jag hade den här gången och inför den här terminen bestämde jag mig för att tyngdpunkten skulle ligga på ljudmetod.

Det började när jag läste John Hatties Synligt lärande. Genrepedagogik - Pauli språkgrupp. Checklista skriva år 2. Bedömningsmaterial av andraspråksutveckling – Google Drive. ”1B:s tokiga alfabetsbok” – långa textsamtal kring korta meningar. Textsamtal För mig var det textsamtalet som kom att göra störst förändring i min undervisning och i mina klasser, när jag började med det för många år sedan.

”1B:s tokiga alfabetsbok” – långa textsamtal kring korta meningar

Läs- och språksatsningen. Trots snökaoset 9/11 var vi en stor grupp lärare som satt på plats i K-aulan, Konradsberg, för att höra Barbro Westlund presentera den kunskapsöversikt hon skrivit på uppdrag av Skolverket.

Läs- och språksatsningen

Titeln är Att läsa och förstå. Läsförståelse av vad och för vad? (Skolverket 2016) Barbro lyfte vikten av att ha kunskap om teoretiska utgångspunkter i den egna läsundervisning. Svaga läsare läser utan att veta varför, de aktiverar inte tidigare kunskap, de läser snabbt för att bli klara, de är inte medvetna om när de inte förstår och de slutar snabbt att tänka på texten när de läst klart. Flerspråkighet som resurs Lärandeprocesser Utbildningsvetenskaplig kärna Lärarutbildning Högskola Liber. Författarna beskriver hur språk både lärs in och används i sociala sammanhang.

Att studera situationer och språkanvändning kan vara mycket värdefullt för den som vill lära sig ett språk, och i boken ges flera exempel på detta både i skola och på arbetsplatser. Här beskrivs, bland annat med hjälp av det aktuella begreppet translanguaging, hur flera språkliga resurser kan stötta flerspråkiga elevers lärande. Boken tar upp många aspekter av andraspråksutveckling och lärande, såväl uttal och grammatiska utvecklingsgångar som betydelsen av samtal, multimodalitet (bilder, gester, ljud och rörelse) och språk i skolans olika ämnen.

Samtidigt visar författarna på det viktiga i att utgå från språkets enskilda delar samtidigt som man har en språklig helhetssyn. Digitalt berättande – svenska årskurs 1 grundskola. Texttyper – Poster by AC Norman. UR Samtiden - Nyanländas lärande: Ett klassrum fyllt av möjligheter - UR Skola. TVLärandets idéhistoria Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, har under lång tid forskat på vad som utmärker framgångsrikt lärande och tagit fram en verktygslåda för arbete i klassrum. Alla lärare kan, och måste, ständigt bli bättre. Inte för att de är dåliga utan för att samhället blir alltmer komplicerat, vilket ställer högre krav på eleverna och därmed även på lärarna. Dylan Wiliam ifrågasätter handuppräckning som svarsmodell och vill istället utveckla en aktiv klassrumskultur där samtliga elever deltar i diskussioner och samtal och där det är okej att ha fel.

Att använda det nya bedömningsstödet - Mia Kempe. Veckan innan höstlovet använde jag det nya bedömningsstödet i taluppfattning för åk 1-3 i min klass. Barn och böcker, litteraturtips. RBarn och böcker syftar till att stimulera barns läslust och språkutveckling. Aktiviteten består av tre delar: tävlingen En bok i världen, workshops för lärare och aktivitetsdagar på Skansen. Syftet är att locka barn att läsa författare med ett utomeuropeiskt perspektiv. Varje år har olika teman. Det här blogginlägget är från läsårets första afterwork för lärare och skolbibliotekarier. Kia Norberg informerade om Barn och böcker, informerade om tävlingen En bok i världen och årets tema som är längtan.

En bok i världen, tävling.

Nov

Facebookgrupper. Berättande text. Efter många veckors skrivande av instruerande texter är det nu dags att skriva en berättande text igen. Vi arbetar som vanligt utifrån cirkelmodellen men eftersom vi skrivit berättande texter kommer vi inte arbeta lika länge i varje fas som vid tidigare skrivande av berättande texter. Britt Johansson – genrepedagogik del 1. Venndiagrammets fördelar. Läs- och språksatsningen. New collection. Malarbok barnkonventionen. Läs- och skrivportalen.

M2 1 3 03B Cummins modell. Kunskapskrav. Det stora mötet - Pedagogsajten Familjen Helsingborg. SIOP.pdf. Vi fantiserar om huvudpersonen. Så fångar vi eleverna ute på kanten. Expressen. Lärandematriser. Karakterschema. Lasinlarning_guide. Bilder - upphovsrättsguide för lärare. Boksamtal- frågekort. Undervisning_Larande_19_2015.pdf. Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt. Barbro Westlund: Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen. En uppmärksammad artikel i Dagens Nyheter fick under sommaren igång en debatt om läsförståelse och inlärning. Läsforskarna Barbro Westlund och Gunilla Molloy pekade i debattartikeln bland annat på vikten av att alla lärare oavsett ämne borde undervisa i läsförståelse.

Barbro Westlund är lektor i didaktik vid Stockholms universitet, lärarutbildare och sedan flera år en av landets mest framstående forskare inom läsforskning. Hennes bok ”Att undervisa i läsförståelse” från 2009 blev för många lärare ett startskott för hur man ser på aktiv läsförståelseundervisning i den svenska skolan. – Att undervisa i ett ämne borde samtidigt innebära att undervisa i hur man läser och skriver i ämnet. Lektionsstruktur.

Att skriva för hand och på dator - Gilla Lära Språk. En effektiv aktivitet för kollegialt lärande. Medlemskap. Didaktorn: Inställningens betydelse - UR Skola. Skönlitteratur i alla ämnen främjar lärande. På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik.

Montessori

Att skriva faktatexter - Mia Kempe. 6/10 9.15-12 Flerspråkighet, mångkulturalitet och lärande. Lektionsobservationer. Kunskapsöversikt. Lärandematriser. The Big five lathund reviderad. Från 4-rutan till 8-rutan.

Matrisspindeln. Lärandematriser – ett verktyg för elevernas lärande.

Osorterat

Att våga välja bort det digitala. Berättelse: Lärarens smarta metod för att stoppa mobbning. Austins fjäril. Cummins. Lasochskrivportalen.skolverket. Att själv få komma på vad man inte kan! Ett skepp kommer lastat 1. Bästa webbsidorna/apparna för att lära sig svenska. Sju timmar om... "Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning". Läsförståelsestickor.

Formativ undervisning med IKT i svenska. Science Worksheets. Från kass till vass. Gratis material att ladda ner - My.Perfect.Baby.se. Tio tips för en inkluderande skolstart.