background preloader

Anetteh

Facebook Twitter

Textkopplingar. Barbro Westlund: Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen. En uppmärksammad artikel i Dagens Nyheter fick under sommaren igång en debatt om läsförståelse och inlärning.

Barbro Westlund: Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen

Läsforskarna Barbro Westlund och Gunilla Molloy pekade i debattartikeln bland annat på vikten av att alla lärare oavsett ämne borde undervisa i läsförståelse. Barbro Westlund är lektor i didaktik vid Stockholms universitet, lärarutbildare och sedan flera år en av landets mest framstående forskare inom läsforskning. Hennes bok ”Att undervisa i läsförståelse” från 2009 blev för många lärare ett startskott för hur man ser på aktiv läsförståelseundervisning i den svenska skolan. – Att undervisa i ett ämne borde samtidigt innebära att undervisa i hur man läser och skriver i ämnet.

Förmågan att kunna läsa och förstå en deckare eller roman betyder inte automatiskt att du kan läsa och förstå en fysik- eller kemitext, säger Barbro Westlund. Barbro Westlund och Gunilla Molloy pekar även på skillnaden på läsförmåga och läsförståelse. Går lässvårigheter över? Tyvärr inte.

Går lässvårigheter över?

Oftast följer lässvårigheterna med upp genom skolåren. Karin Stenlund, fil.dr., disputerade i april med en avhandling med titeln Läsutveckling under mellan- och högstadiet: En longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter. Stadgar. Högläsning med ökat elevansvar. I det här inlägget tänkte jag berätta hur jag arbetar med att utveckla elevernas läsflyt genom att eleverna får högläsa för varandra.

Högläsning med ökat elevansvar

Lektionsidén har jag hittat i Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse och sedan har jag anpassat den utifrån den elevgrupp jag har just nu. Westlund skriver att syftet är att högläsningen ska ge goda effekter på flyt i läsningen som då i sin tur påverkar förståelsen. Det går till så att två elever bildar en läsgrupp. Sedan läser den ena eleven texten högt tre gånger för den andra. Digital kompetens. QR-koder i undervisningen – Patricia Diaz. Bokraport. Min checklista berättelse. Bokrecension. Sprakets struktur. Planering berättelse. PROCESSINRIKTAD SKRIVUNDERVISNING. Den processinriktade skrivundervisningens möjligheter att ge alla elever goda förutsättningar i sitt lärande är ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat.

PROCESSINRIKTAD SKRIVUNDERVISNING

Att bli inbjuden att delta i Lärlabbet för att tala det var värdefullt och en utmaning som jag inte kunde motstå. Jag vill vara med och bidra till att öka kunskapen om hur vi kan skapa möjligheter för alla elevers delaktighet och lärande. Visst var det en utmaning, men med förväntan och spänning jag tog tåget till Stockholm den 20 september för att medverka i programmet Lärlabbet. Jag mottogs väl i TV-huset och fick en närmare inblick i rutinerna runt hur ett program spelas in. Inspelningen av min intervju gick väldigt fort och efteråt kom ja såklart på saker som jag hade velat tillägga. Min förståelse för den processinriktade skrivundervisningen har både en teoretisk och erfarenhetsbaserad grund.

Vad är då processinriktad skrivundervisning? Det vägledande samtalet är grundläggande i skrivundervisningen. Catharina Tjernberg. Språkkraft för nyanlända 1-6. Download.php?lesson=29664&file=lektion_se_29664_Meningarna har blivit lite konstiga. Download.php?lesson=29619&file=lektion_se_29619_Lasforstaelse 2. Glutenfri kost - snabbguide. M8 grs 04A 01 inferenstraning. Rengöra vattenkokare – här är 3 bra metoder. Har du också tittat in i din vattenkokare och blivit förvånad över hur ofräsch den ser ut?

Rengöra vattenkokare – här är 3 bra metoder

Trots att det bara är vatten du kokar. Det är kalkbeläggningar som kommer av vattnet och sätter sig på insidan av både vattenkokare och kaffebryggare. Så lätt trodde du inte att du kan vika lakan. 5 växter till sovrummet – som ger bättre sömn. Lider du av sömnproblem, och har testat allt från att dricka varm mjölk till att göra avslappningsövningar innan läggdags utan resultat?

5 växter till sovrummet – som ger bättre sömn

Här kommer ytterligare ett tips som är värt att testa. Rätt växter i sovrummet kan nämligen påverka din sömn positivt på flera sätt. Alla krukväxter motverkar torr luft Krukväxter överlag är positivt för nattsömnen. Introduktion till Screencast-O-Matic - Ping Pong-resurser vid Karolinska Institutet [PING PONG] Screencastomatic. <rod>Yoga</rod> magen <rod>lugn</rod> Yogaläraren Ulrika Berglind sitter i klippställningen.Foto: ROLF HEDMAN Säger magen i från när vardagen blir för stressig?

<rod>Yoga</rod> magen <rod>lugn</rod>

Lugn! 600836 20150109. I 83054. I 83054 SE. 495721 1 original rev2. Rocaille. 600087 Beads. 600083 smyckekort. I 85581 se. 600069 smycke LR. 600085 nagelkonst. Nyanlända ställer nya krav på läraren. ”Lärarna slår elever i mitt hemland.

Nyanlända ställer nya krav på läraren

Det är en diktatur, ingen respekterar varandra. Sverige är en demokrati. Läraren är bra. Hon presenterar lektionen och undrar sen om vi har frågor.” Bashir Cadani Isaak, 18 år, från Etiopien.Foto: Erik Abel Många svensklärare står inför uppgiften att undervisa nyanlända elever. Är du en av alla de lärare som har fått nyanlända elever i din klass, som du förväntas undervisa i svenska, fast du saknar behörighet i svenska som andraspråk? Jag ska skriva om vad som kan vara lämpligt att tänka på, när man tar emot nyanlända elever i klassen – sådant som en klasslärare kan göra själv, oavsett om eleven har tillgång till studiehandledning, modersmålsundervisning eller andraspråksundervisning utanför klassen. Det första vi kan försöka tänka på är att prata språkutvecklande. Utmaning att anpassa undervisningen. ”Jag måste lära mig svenska.

Utmaning att anpassa undervisningen

För att jag bor här, jag måste lära mig språket och traditioner. Kunskap för dig som arbetar... - Pedagog Stockholm. Svenska. Socrative – så fungerar det! – Patricia Diaz. I senaste numret av Grundskoletidningen skriver jag om hur det digitala responssystemet Socrative fungerar.

Socrative – så fungerar det! – Patricia Diaz

Språkutveckling i alla ämnen – intervju med Lotta Karlsson. Fonologisk träning gynnar läsinlärningen. Det är nu tredje gången jag har en etta. De två tidigare gångerna har jag tvekat lite kring läsinlärningen. Gammal traditionell ljudmetod eller helordsläsning och LTG (Läsning på Talets Grund)? Eller båda? Genrepedagogik - Pauli språkgrupp. Checklista skriva år 2. Bedömningsmaterial av andraspråksutveckling – Google Drive. ”1B:s tokiga alfabetsbok” – långa textsamtal kring korta meningar. Textsamtal För mig var det textsamtalet som kom att göra störst förändring i min undervisning och i mina klasser, när jag började med det för många år sedan. Det var där, i samtalet om text, som det hände någonting. Ingen lämnades ensam med sin text, utan vi bearbetade den tillsammans på olika sätt. Det är utvecklande för ordförrådet, läsförståelsen, kunskapen kring ämnesspecifika ord, ämnesområdet, skrivandet… Jag kan fortsätta, men framför allt förändrade textsamtalet min motivation, mitt engagemang och en medvetenhet i mitt arbete kring text – innehåll och form, i alla ämnen.

Läslyftet Vi på F-6 och fritids arbetar just nu med läslyftets modul ”Samtal om text”. Läs- och språksatsningen. Trots snökaoset 9/11 var vi en stor grupp lärare som satt på plats i K-aulan, Konradsberg, för att höra Barbro Westlund presentera den kunskapsöversikt hon skrivit på uppdrag av Skolverket. Titeln är Att läsa och förstå. Läsförståelse av vad och för vad? (Skolverket 2016) Barbro lyfte vikten av att ha kunskap om teoretiska utgångspunkter i den egna läsundervisning. Svaga läsare läser utan att veta varför, de aktiverar inte tidigare kunskap, de läser snabbt för att bli klara, de är inte medvetna om när de inte förstår och de slutar snabbt att tänka på texten när de läst klart.

Flerspråkighet som resurs Lärandeprocesser Utbildningsvetenskaplig kärna Lärarutbildning Högskola Liber. Författarna beskriver hur språk både lärs in och används i sociala sammanhang. Att studera situationer och språkanvändning kan vara mycket värdefullt för den som vill lära sig ett språk, och i boken ges flera exempel på detta både i skola och på arbetsplatser. Här beskrivs, bland annat med hjälp av det aktuella begreppet translanguaging, hur flera språkliga resurser kan stötta flerspråkiga elevers lärande. Boken tar upp många aspekter av andraspråksutveckling och lärande, såväl uttal och grammatiska utvecklingsgångar som betydelsen av samtal, multimodalitet (bilder, gester, ljud och rörelse) och språk i skolans olika ämnen.

Samtidigt visar författarna på det viktiga i att utgå från språkets enskilda delar samtidigt som man har en språklig helhetssyn. Digitalt berättande – svenska årskurs 1 grundskola. Texttyper – Poster by AC Norman. UR Samtiden - Nyanländas lärande: Ett klassrum fyllt av möjligheter - UR Skola. Att använda det nya bedömningsstödet - Mia Kempe. Barn och böcker, litteraturtips.

Nov

Facebookgrupper. Berättande text. Efter många veckors skrivande av instruerande texter är det nu dags att skriva en berättande text igen. Vi arbetar som vanligt utifrån cirkelmodellen men eftersom vi skrivit berättande texter kommer vi inte arbeta lika länge i varje fas som vid tidigare skrivande av berättande texter. Britt Johansson – genrepedagogik del 1. Venndiagrammets fördelar. Läs- och språksatsningen. New collection. Malarbok barnkonventionen. Läs- och skrivportalen. M2 1 3 03B Cummins modell. Kunskapskrav. Det stora mötet - Pedagogsajten Familjen Helsingborg. SIOP.pdf. Vi fantiserar om huvudpersonen. Så fångar vi eleverna ute på kanten. Expressen. Lärandematriser. Karakterschema. Lasinlarning_guide. Bilder - upphovsrättsguide för lärare. Boksamtal- frågekort. Undervisning_Larande_19_2015.pdf. Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt.

Lektionsstruktur. Att skriva för hand och på dator - Gilla Lära Språk. En effektiv aktivitet för kollegialt lärande. Didaktorn: Inställningens betydelse - UR Skola. Skönlitteratur i alla ämnen främjar lärande. På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik.

Montessori

Att skriva faktatexter - Mia Kempe. Lektionsobservationer. Kunskapsöversikt. Lärandematriser. The Big five lathund reviderad. Från 4-rutan till 8-rutan. Matrisspindeln. Lärandematriser – ett verktyg för elevernas lärande. Osorterat. Att våga välja bort det digitala. Berättelse: Lärarens smarta metod för att stoppa mobbning. Austins fjäril. Cummins. Lasochskrivportalen.skolverket. Att själv få komma på vad man inte kan! Ett skepp kommer lastat 1. Bästa webbsidorna/apparna för att lära sig svenska. Sju timmar om...