background preloader

Write

Facebook Twitter

Grade 7 Paragraph – The Canswedian English Teacher. “Scaffold learning” – one of those hot button words in teaching.

Grade 7 Paragraph – The Canswedian English Teacher

I got on the scaffold-their-learning train with this assignment which builds each year in högstadiet. The irony is though… that in Grade 8 when you say, “Do you remember how I taught you how to write a paragraph in Grade 7?” You will be met with a sea of blank and confused faces. At this point I bust out the “Let’s Review!” PowerPoint and remind them of what they did last year. Texttyper i engelska. Writing 7-9 ⋆ WebEnglish.se. "Writing prompts" som stöd för skrivandet. Har dina elever svårt för att komma igång med skrivande eller vill de bara träna sig på att utveckla sitt skrivande?

"Writing prompts" som stöd för skrivandet

Då kan en fördel vara att använda sig av olika börjor eller sk writing prompts. Det finns hur många olika som helst om du söker. Jag tänkte tipsa lite kort i detta inlägg om de som jag provat med mina elever. Skrivandet blir ganska kravlöst samtligt som eleverna tränar på sin skriftliga förmåga – en förmåga många behöver utveckla mer. Persuasivesampler. Argumentative or persuasive essay - English Grade 8.

Startpaket – Yearbook. The Magic Finger. A Fabulous Resource for Writers - 350 Character Traits. Utveckla skrivandet på engelska. Pobble Här hittar ni en ny bild varje dag och en massa skrivövningar som hör till bilden: Giant Tennis Story starter.

Utveckla skrivandet på engelska

Using Transition Words & Phrases. Using Transition Words Fourth Grade. I NPtider - Starwarsify your life and survive! Nu när vi går in i terminens tuffaste period kan det vara skönt att ha ett färdigt upplägg att sno!

I NPtider - Starwarsify your life and survive!

Ni som har svenska i er kombination med engelska kan nog behöva nåt färdigt för att överleva, eller hur? Var så goda! Sno på! Har du provat att skriva fanfiction med dina elever? Om inte så måste du! Fanfiction är en texttyp där du använder redan existerande handlingar och karaktärer ur filmer och böcker som du gillar för att hylla dessa. Förra året kom jag i kontakt med Shannon Sauro som undervisar i engelska vid Malmö högskola. Om du vill använda upplägget är det fritt fram att låna! Mina elever fick i läxa att titta på filmen och läsa om hur du skriver Fanfiction via länken nedan.

Om du vill ha modelltexter att visa dina elever så att de förstår vad fanfiction är kan du låta dem läsa mina elevers färdiga texter här: Olaf and the heat (Texten utgår från filmen Frozen och något oväntat händer med Olaf!) Free Flipbook Creator - Turn Pdfs to Flipbooks. Sentence Frames: Helping Students Become Writers. It’s a common scene in many elementary classrooms: a student sits and stares at a blank paper because they were asked to write and don’t know how to start or they can’t think of the right words.

Sentence Frames: Helping Students Become Writers

Whether students are asked to write a story, answer questions, or practice vocabulary words, many have difficulty figuring out how to start writing. What is a strategy that teachers can use to help students with this problem? A _________ _________ can help. Answer: sentence frame. Writing frames. Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet. Jag har letat fram gamla nationella prov i engelska för C-delen och elevlösningar som är bedöma i det röda häftet för att kunna använda i undervisningen.

Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet

Jag har lyckats hitta fyra olika prov som inte har sekretess längre. Dessa kommer vi att titta på efter påsklovet fram till elevernas egna skrivande av texter på de nationella proven i engelska vilket blir ganska precis tre veckor. Vad är en article? Innan vi tittar på dem har jag satt ihop en presentation som inledning. I den tänkte jag visa på vad som menas med article och essay då det kan skapa lite förvirring i instruktionen de sedan kommer att få titta på. Att arbeta med strukturen I presentationens del 2 finns en kortare repetition av det ovan med hjälp av några flashcards och instruktionsfilmer, samt en genomgång av hur man bygger upp en text. Linking%20words%20and%20phrases. Bedömningen börjar i planeringen så vad gör vi på lektionen? Bedömningen startar i planeringen sägs det så vad behöver undervisningen fokusera på för att kunna vara bedömningsbar?

Bedömningen börjar i planeringen så vad gör vi på lektionen?

Det beror ju helt på vad man valt att fokusera på och innan jag börjar undervisningen måste jag veta vad, hur, och när bedömningen sker. Inför våren har jag valt att fokusera på skrivandet i den lilla grupp jag har i engelska i årskurs 6 där merparten har ett annat förstaspråk än svenska. Då jag tidigare bara har planerat för årskurs 7-9 är jag bara förtrogen med kunskapskraven för år 9. Inför denna skrivuppgift fick jag därför titta på vilka kunskapskrav som gäller för den tänka uppgiften. Jag valde även att ta hjälp av Kommentarmaterialet till kursplanen i engelska, även om det är samma värdeord för årskurs 6 som 9 ville jag tänka till kring värdeordens betydelse. Konkretisering av lärandemålen När du som pedagog planerar är det viktigt att man utgår från vad som är lärandemålen för att eleven ska klara kunskapskraven.

Persuasive writing. Engelska9 2014-15. How to make a difference - argumentative text. Linking%20Sentences%20Together. Short stories - two stars and a wish! Take a look at the film before Wednesday, please.

Short stories - two stars and a wish!

Remember that you have to finish your first version on Wednesday. The phrases below are made by Mia Smith and her students in Gothenburg! Thanks! STARS Variation and vocabulary Your language is varied. You vary your language well. Clarity and coherence Your text has good flow. Adaption. Genrer/texttyper. Linking words. An email about sports.

A letter to future me_template.docx.