background preloader

Sva

Facebook Twitter

SVENSKA FÖR ALLA - a crash course in Swedish. Vad händer sedan? 8 Sidor - Få har dött av viruset i Tyskland. Här i tältet i staden Berlin kan tyskar testa sig för corona hela dagen.

8 Sidor - Få har dött av viruset i Tyskland

Foto: TT Alla länder gör på olika sätt för att minska spridningen av viruset corona. Därför är det svårt att jämföra länderna. Men landet Tyskland är lite annorlunda i Europa. De har inte lika många döda. Det kan bero på att de försöker testa alla som tror att de har blivit smittade. Tyskland har också lyckats bra med att skydda gamla människor i landet. I Italien och Spanien har fler gamla människor blivit smittade.

Skolord – ämnesord på olika språk. Hem- och konsumentkunskap De viktigaste orden inom ämnet Hem- och konsumentkunskap, på olika språk.

Skolord – ämnesord på olika språk

Även med bildstöd. Listan är uppdelad i fyra avdelningar: Mat och måltider, hälsa, konsumtion och ekonomi, miljö och livsstil. Idrott och hälsa De viktigaste orden inom ämnet Idrott och hälsa, på olika språk. Allmänna skolord En lista med ord som används i skolan och inte hör till ett speciellt ämne, på olika språk. Bilaga 4 exempel pa framgangsfaktorer for undervisning i svenska som andrasprak. Svenska som andraspråk i årskurs 7–9. Skolverkets statistik från läsåret 2018/19 visar att endast 63,6 procent av eleverna som läser ämnet i årskurs 9 har fått godkänt betyg (A–E), vilket är lägst andel av alla grundskoleämnen.

Svenska som andraspråk i årskurs 7–9

Detsamma gäller för nyanlända elever där 41 procent fått godkänt betyg i ämnet. Sett över tid visar betygsstatistiken att andelen elever som uppnått kunskapskraven i ämnet i årskurs 9 stadigt har minskat sedan 2006 då det var cirka 80 procent av eleverna som fick ett godkänt betyg. Därtill visar Skolverkets statistik för läsåret 2018/19 att andelen behöriga lärare i ämnet är bland den lägsta jämfört med övriga ämnen. Andelen behöriga lärare är 48,0 procent, vilket kan jämföras med ämnet svenska där 78,9 procent av lärarna är behöriga.

Av samtliga lärare i årskurs 7–9 är 73,2 procent behöriga. Dag 3 - Fem ord per dag - En kaffe? En te? - Lär dig Svenska A1 CEFR - Learn Swedish. Jag har kommit utan mina föräldrar. Vokaler. Edu_base. Bästa babblet: Språklek. Bästa babblet: Språklek. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley. Vi ses vi hörs. Sanoma Utbildning : Övningsmästaren. Sfi - steg 5 - familj och händelser - Svenska för alla - Swedish for all. Familj och släkt (English: Family and relatives) 1.

Sfi - steg 5 - familj och händelser - Svenska för alla - Swedish for all

Familj Originalkälla: Familj, alfa – Kalle Cederblad 2. Originalkälla: Familj och släkt – Marie Edström 3. Originalkälla: Familjen Flodin – Sigun Boström 4. Originalkälla: Familj och släkt – ord, Sfi B – Ivana Eklund 5. Originalkälla: Vad är en familj? Traditioner, högtider, fest och födelsedagar 6. Elevaktiva arbetssätt och inkluderande lärprocesser. Språkutvecklande temaarbete. Trouble viewing this page?

Språkutvecklande temaarbete

Go to our diagnostics page to see what's wrong. Litteracitet och språkprogression. Trouble viewing this page?

Litteracitet och språkprogression

Go to our diagnostics page to see what's wrong. Korp. Kartläggning av nyanlända elever. Webbkurs - Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper: Logga in på webbplatsen. Ett steg fram. Metoden Ett steg fram hjälper dig att få syn på normer och hur de är kopplade till orättvisor.

Ett steg fram

Genom metoden synliggörs fördelar och nackdelar som personer och grupper kan få utifrån hur de kategoriseras och får olika villkor i livet. Gör så här: Välj ut, eller lägg till de påståenden som du tycker passar bäst för gruppen och ditt syfte. Övningen kan göras i två versioner. Antingen kan deltagarna utgå från sig själva, eller så kan deltagarna göra övningen genom att få kort med roller som de sedan ska utgå ifrån. Väljer du att göra versionen med rollkorten är det viktigt att poängtera för deltagarna att de inte får visa eller berätta om sina kort för varandra. Be sedan gruppen att under tystnad placera sig på en linje i rummet bredvid varandra. Rollkort och exempel på påståenden kan du ladda ner i högerboxen. Ekorrn satt i granen x 70. För ett antal år sedan blev Anders Bek rekommenderad en bok som heter Stilövningar, skriven av en fransman vid namn Raymond Queneau.

Denna bok innehöll inte mindre än etthundra olika varianter av samma grundhistoria; här fanns en rapport, en ögonvittnesskildring, en dröm, en text skriven i presens, en annan skriven i futurum med mera. Förutom att många av texterna var väldigt roliga blev Anders fascinerad av språkets enorma mångfald av uttryckssätt. Så hände det sig att Anders under några särdeles långtråkiga dagar fick för sig att han skulle göra sin egen variant av Queneaus idé. Queneaus bok presenterade inte någon text som originalet, men han ville att en läsare skulle kunna jämföra stilövningarna med ett välkänt original, för att lättare kunna se vad stilen gick ut på. Anders valde Ekorrn satt i granen. Det blev något färre versioner än hos Queneau — sjuttio stycken — men så använde han sig också till stora delar av andra typer av stilar än förebilden. 1.

Squirrel — kotthämnaren! 2. Film om vokaler. Sfi uttal rd rs rn rt. Sfi - steg 5 - familj och händelser - Svenska för alla - Swedish for all. Five Letters To My Mother Poem by Nizar Qabbani - Poem Hunter. Good morning sweetheart.

Five Letters To My Mother Poem by Nizar Qabbani - Poem Hunter

Good morning my Saint of a sweetheart. It has been two year mother since the boy has sailed on his mythical journey. Since he hid within his luggage the green morning of his homeland and her stars, and her streams, and all of her red poppy. Since he hid in his cloths bunches of mint and thyme, and a Damascene Lilac. I am alone. . * Good morning from Madrid. I send my best regards to a house that taught us love and mercy.

*This is September, Mother, and here is sorrow bringing me his wrapped gifts. Nyanlända i skolan, Göteborgs universitet. Mångt och mycket. 8 Sidor - Lättlästa nyheter. 8 Sidor - Lättlästa nyheter. 8 Sidor - Lättlästa nyheter.