background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Lararhand nidstangen webb.

Genrepedagogik

Meningsbyggnad. Det viktigaste för en text är innehållsligt sammanhang.

meningsbyggnad

Om innehållet inte hänger ihop blir det ingen text. Uppgift 1: Jämför texterna och fundera på vilken av dem som är tydligare. Markera ställen i texterna som gör att den röda tråden är tydlig eller otydlig. Text 1 Vill man ha roligt i Norden ska man åka till Köpenhamn. Text 2 Kommunalnämnden har utsett Bo Ehnberg till ny granskare av Kommunhems nyligen avslöjade rekordunderskott.

Reflektion Förmodligen kunde du utan besvär förstå text 1, medan text 2 verkar förvirrande. Innehållet i en text vilar nästan helt på substantiven. Mening 1: Norden, Köpenhamn Mening 2: staden traditioner, nöjesmetropol, trender, kontinenten Mening 3: nattklubbar, sekelskiftet Mening 4: krögare, dörrarna, inneställe Mening 1: kommunalnämnden, Bo Ehnberg, granskare, Kommunhem, rekordunderskott Mening 2: fråga, sabotage, partierna Mening 3: Oljan, HD, avfall, stund, åkaren, återanvändning Mening 4: familjen, Tmaizi, skräck, attacker. En plats är tom frågor.

Lässtrategier

Lararhand nidstangen webb. En%20o %20i%20havet. Start. Tungan rätt i mun: Våga prata, våga misslyckas - UR Skola. Grammatik. Nordiska språk. Källkritik. Svenska som andra språk. OM MIG. Syfte med bloggen Sprida idéer om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen.

OM MIG

Jag använder även bloggen för att mina elever ska få tillgång till sin planering och sitt lektionsunderlag. Samtidigt delar jag allt material i svenska som vi använder på Gäddgårdsskolan. Det är fritt fram att använda! Om mig Jag är lärare på Gäddgårdsskolan i Arboga och undervisar i svenska, år 7–9. Jag är en hängiven fantast av pedagogiska metoder och praktiska IT-lösningar som fungerar i praktiken. Film om formativ bedömning och hur läraren fördelar ordet i klassrummet. För mina elever publicerar jag pedagogiska planeringar på Google docs. Ett arbetsområde pågår under tre-fyra veckor och ser ofta ut så här: * Genomgångar och gemensamma övningar * Eleven provar själv och tillsammans med andra * Eleven visar vad den har lärt sig * Jag kommer med tips och idéer hur eleven kan utvecklas (fortlöpande) Jag skapade Lektionsbanken och ansvarar för sajten.

Kommande kurser – Digitala verktyg i praktiken. Katitzi%202 LHL. Dagboken - ett romanprojekt. Tsatsiki LHL arbetsuppgifter. Fröken JE talartips. Vilse - skriva berättelse i sex delar. Novellklubben. Logopeden i skolan: Tillägget AppWriter: Utmärkt talsyntes till Google Chrome. Arkiv för alla teman. Svenska. Här följer en instruktion över hur du gör ditt ordpussel.

Svenska

Läs den först och klicka sedan på länken: Bestäm ett namn på ditt ordpussel. Vill du att pusslet ska bestå av små eller stora bokstäver? Skriv in orden som ska vara med. Eftersom sidan är på engelska så kan du inte välja ord med å,ä och ö. Vill du skriva ut ditt ordpussel eller göra det i datorn? Vilken bakgrund vill du ha? Klart! Klicka på första bokstaven i ordet och dra musknappen igenom hela ordet. Berattelseansikte.pdf. Material. Språkgemensamma resurser Grannspråk – lektionsförslag i danska och norska Materialet innehåller 40 lektionsförslag som alla behandlar danska eller norska.

Material

Huvuddelen av övningarna riktar sig till årskurs 4-9 men det finns även övningar för förskolan, årskurs 1-3 och gymnasieskolan. Alla övningar lämpar sig att arbeta med inom svenskämnet, flera passar också bra till ämnesintegrerade arbetspass mellan svenska och till exempel musik eller hem- och konsumentkunskap. (1-3, 4-6, 7-9, Gy) Läsa och skriva. The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore. The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore - Reading Group Guide. A Reading Group Guide for The Fantastic Flying Books of Mr.

The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore - Reading Group Guide

Morris Lessmore by William Joyce Choose the questions and activities that work best with the age and interests of the child or class you are sharing this book with. Discussion questionsThis is a story about books and hopes and about what you see if you take the time to look up. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Grovplanering svenska åk 4-6.

Skriva texter