background preloader

Alignmentplanering

Facebook Twitter

Alignmentplanering. Matris i Skolbanken: Bedömningsmatris svenska. 1. Alignmentplanering - Kollegialt lärande. Grundstruktur i kurserna - alignment, lektionstyper och examination. Alignmentmatrismall. Alignmentplanering. Alignmentmallutskriftmps12.pdf. Mall alignmentplanering.