background preloader

Läsfixarna

Facebook Twitter

Att bygga upp en berättande text. Idag har vi repeterat hur man bygger upp en berättande text.

Att bygga upp en berättande text

Ordförståelse

Förskoleklass. Att utveckla språklig medvetenhet är viktigt under förskoleklassåret.

Förskoleklass

Genom medveten, regelbunden träning av språklekar blir förskoleklasseleverna språkligt medvetna – främst fonemiskt. De lär sig att särskilja ljud i ord, vilket oftast är en direkt förutsättning för att sedan kunna lära sig läsa. Det handlar alltså om att förbereda den tekniska sidan av läsning, att koda av skrivna ord. Men svenskämnet inrymmer ju mer än så. Man ska kunna: • förstå vad man läser • förstå ord och begrepp • sätta läsningen i ett sammanhang: förstå att det finns olika slags texter • något om berättelsestruktur (dvs. hur texter byggs upp med en början, något som händer och ett slut).

Att utveckla dessa kompetenser är också viktigt under förskoleklassåret. För lite yngre elever kan det vara svårt att förstå kopplingen mellan läsfixarna och texten. "Lässugen" - ett underbart program och ett fantastiskt verktyg att använda i undervisning av läsförståelse. Läsa och skriva hör ihop. En bok som väcker elevernas intresse och engagemang är Hedvig och Hardemos prinsessa.

Läsa och skriva hör ihop.

I vårt projekt "En läsande klass" har vi valt två utdrag ur denna bok. Vi har valt kapitlet som heter "Magisterns barn"och "Prinsessan och skosnörena". Båda är texter som går in under tema skola och ett ämne som ligger nära elevernas vardag och inbjuder till diskussioner om textens innehåll. I Magisterns barn handlar det om en magister som tappar kontrollen i klassrummet när eleverna inte lyssnar på honom och blir så arg på eleverna att han svär, slår handen i en bänk och dessutom svimmar.

Detta textutdrag kan man diskutera mycket kring. Som vanligt när vi läser en text så använde vi våra Läsfixare. Vi sammanfattade även texten tillsammans och därefter var det dags att koppla på skrivandet. Det bästa djuret – argumenterande genren. Vi har under en tid arbetat med svenska skogsdjur i klassen och nu har eleverna fått skriva en argumenterande text om det bästa djuret.

Det bästa djuret – argumenterande genren

I onsdags delade jag in klassen i fyra grupper. Varje grupp fick tillsammans välja ett djur som de tycker om. Grupperna valde skogsharen, vargen, skogsmusen och huggormen. När grupperna valt djur så fick de tillsammans med mig titta på sitt djur på svenska-djur.se. Det är en mycket bra sida som Kvarnbackaskolan har abonnemang hos. När pusselbitarna faller på plats och vi får användning för våra verktyg. Ibland händer det, det där magiska att man har alla elever med sig och att de får användning av den kunskap de förvärvat på ett naturligt sätt i de situationer som uppstår i klassrummet.

När pusselbitarna faller på plats och vi får användning för våra verktyg

Vi har under en tid gått och väntat på att de fjärilslarver vi beställt från Storbrittanien skall dimpa ner med postbilen på den sörmländska landsbygden och i vår lilla skola i Råby. Vi kommer nämligen att under de veckor som är kvar fram till skolavslutningen ha en fjärilsodling i klassrummet. Egentligen har detta ämnesövergripande tema kring fjärilens livscykel pågått länge, ända sedan tidigt i höstas då vi fick ta hand om ett ägg som lämnats utanför vår klassrumsdörr. Redan då bedrev vi forskningsarbete, läste och skrev olika typer av texter samt byggde upp en förförståelse kring fjärilens livscykel. Ännu mer kunskap och förförståelse fick vi genom en gemensam studieresa till Fjärilshuset i Stockholm. Här nedanför hittar ni våra filmer om "Hjärtegrynet" och vår studieresa till Fjärilshuset. Bli sams. Slagsmal. Hjalp jag gjorde illa linn. Basta vanner. Jattarna anfaller. Aktiv läsundervisning: Om läsförståelsestrategin ”att ställa frågor”, återkoppling och growth mindset.

Lässtrategin ”att ställa frågor” – att förbereda ett litteratursamtal.

Aktiv läsundervisning: Om läsförståelsestrategin ”att ställa frågor”, återkoppling och growth mindset

I detta inlägg vill jag dela med mig av ett lektionsupplägg där jag aktivt arbetar för att utveckla elevernas läskompetens. Lektionen handlar om att eleverna är delaktiga i förberedelserna inför ett gemensamt litteraturseminarium i ku rsen Svenska 2. I samband med detta arbetar vi med och utvecklar läsförståelse-strategin ”questioning” – att ställa frågor (Barbro Westlund Att bedöma elevers läsförståelse s. 48). Lektionen syftar även till att utveckla elevernas metakognitiva tänkande och förmåga till reflektion.

Forskningsanknytningen Eftersom många av er som hör av sig till mig uppskattar jag att utgår ifrån forskning när jag delar med mig av mina lektionsupplägg kommer jag även i detta inlägg att referera delar ur den litteratur som är central när jag planerar min undervisning. Gemensam läsning ger resultat – ett steg i taget I min ena samtvåa läser vi just nu Det går an av Carl Jonas Love Almqvist. Lektionsupplägget. Olika filmer om lässtrategier. Sju filmer om Reciprocal Teaching - Läs- och lärandestrategier. Checklista skriva faktatext. Att Skriva Faktatexter Med Läsfixarna.

Förskoleklass. Smart läsare. Skribentens delar. Smart läsare. Jag är en smart läsare - lässtrategier. Hur börjar man? En fråga som dyker upp om och om igen på vår facebooksida "En läsande klass" är hur börjar man när man vill introducera "Läsfixarna" i sin elevgrupp.

Hur börjar man?

Min första kontakt med läsförståelsestrategier fick jag genom Barbro Westlunds bok "Att undervisa i läsförståelse". Jag upplevde att denna bok gav mig verktyg samt att den var bra att ha som teoretisk forskningsbakgrund. Mitt tips är därför att läsa denna bok eller delar av den som första steg. Därefter så går det att hitta otroligt mycket bra tips på nätet och något kanske du kan hitta här på denna blogg. Som alltid måste man pröva och göra tipsen, arbetssättet till sitt eget. Munspelsungar. Idag när halvklasslektionen började bad fröken oss att läsa en text som fanns på tavlan.

Munspelsungar

Vi försökte läsa den men märkte snabbt att det inte var helt lätt. Berättelseschema Cowboyen. En läsande klass. _Lasfixarna_Handledn_stor. Olika filmer om lässtrategier.