background preloader

Blogitekstejä opetuksen tueksi

Facebook Twitter

Etätehtävä: Levyraati kristillisestä musiikista. Tämä tehtävä sopii sekä alakouluun, että yläkouluun.

Etätehtävä: Levyraati kristillisestä musiikista

Se liittyy opetussuunnitelmassa sisältöalueeseen S1: Suhde omaan uskontoon. OPS 3.-6. luokat: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa. OPS 7.-9. luokat: Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen muihin uskontoihin liittyviä teemoja.

Etätehtävävinkkejä alakoulun uskontoon. Tähän blogiin kootaan etätehtävävinkkejä alakoulun uskontoon.

Etätehtävävinkkejä alakoulun uskontoon

Tehtävät on jaoteltu opetussuunnitelman sisältöalueiden mukaan. Blogi päivittyy! S1: Suhde omaan uskontoon. Etätehtävävinkkejä maailmanuskontoihin. Tähän blogiin ideoita etäopetustehtäviksi oppilaille maailmanuskontoihin liittyen.

Etätehtävävinkkejä maailmanuskontoihin

Blogi päivittyy! Alakoulu1) Tutustuminen pyhiin paikkoihinEtsi tietoa seuraavista pyhistä paikoista. Selvitä jokaisesta ainakin seuraavat asiat. Etäopiskeluvinkkejä etiikkaan. Tähän blogiin kootaan vinkkejä etiikan opiskeluun sekä alakouluun, että yläkouluun.

Etäopiskeluvinkkejä etiikkaan

Blogi päivittyy! Alakoulu 1) Elämäni tärkeimmät asiat a) Luettele ensin ainakin kymmenen tärkeintä asiaa elämässäsi. b) Valitse niistä kolme tärkeintä ja perustele miksi juuri ne ovat sinun elämässäsi tärkeitä. 2) Soitto sukulaiselle Soita jollekin aikuiselle sukulaisellesi, esimerkiksi isovanhemmallesi. Kysy häneltä ainakin seuraavat asiat: Etätehtävävinkkejä kristinuskoon. Tähän blogiin kootaan vinkkejä kristinuskon opiskeluun alakouluun ja yläkouluun.

Etätehtävävinkkejä kristinuskoon

Blogi päivittyy! Alakoulu ja yläkouluPääsiäiskertomus, yhdistelytehtävä sekä kristillisestä musiikistatehtävä erillisessä blogikirjoituksessa: + emoji -tehtävä pääsiäisestätehtävä erillisessä blogikirjoituksessa: Videolinkki + tehtäviä kasteesta tehtävä erillisessä blogikirjoituksessa: luterilaiseen kirkkoon: Tutustu nettilinkkiin. Lue jokainen pallukka.b) Mikä asia oli sinulle mielenkiintoisin luterilaisessa kirkossa? C) Mainitse yksi uusi asia, jonka opit.d) Mikä jäi mietityttämään?

Lue esittelyt ja päättele kuka on kyseessä. 1. Kirkkovuoden juhlat. Tehtävä kirkkovuoden juhlista annettavaksi esimerkiksi etätehtäväksi oppilaille.

Kirkkovuoden juhlat

Sopii alakoulun ylemmille luokille, sekä yläkouluun. Kirkkovuosi alkaa 1. adventista ja päättyy tuomiosunnuntaihin. Tärkeimmät kirkkovuoden juhlat ovat pääsiäinen, joulu ja helluntai. Adventti aloittaa joulun odotuksen. Uskonnot, katsomukset ja ruoka. Tehtävä maailmanuskontoihin liittyen annettavaksi esimerkiksi etätehtäväksi oppilaille.

Uskonnot, katsomukset ja ruoka

Sopii alakoulun ylemmille luokille, sekä yläkouluun. Monessa uskonnossa on ruokaan liittyviä tapoja ja ohjeita. Etätehtävä kristillisestä kasteesta. Tämä tehtävä sopii sekä alakouluun, että yläkouluun.

Etätehtävä kristillisestä kasteesta

Se liittyy opetussuunnitelmassa sisältöalueeseen S1: Suhde omaan uskontoon. OPS 3.-6. luokat: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa. Etätehtävä pääsiäisestä. Tämä tehtävä sopii sekä alakouluun, että yläkouluun.

Etätehtävä pääsiäisestä

Se liittyy opetussuunnitelmassa sisältöalueeseen S1: Suhde omaan uskontoon. OPS 3.-6. luokat: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. USKONTOTUNTIUNELMIA. Yliopistohankkeilta uusia katsomusteemaisia materiaaleja koulujen käyttöön. Miksi opettaa uskontoa? Jotain kummaa siinä on, kun opettajat tulevat yhteen.

Miksi opettaa uskontoa?

Se ei ole vain ammattitaidon suurta sutinaa, vaan myös aidosti oman työn ja sen sisältöjen pohtimista, arvioimista, ideoiden etsimistä, toisen kuuntelemista ja kokemuksen sanoittamista. Olen saanut viimeisen viikon aikana kohdata opettajia aina Helsingin kärjestä, Espoon ja Järvenpään kautta Savon sydämeen Mikkeliin ja Kuopioon. Huomenna on edessäni vielä Joensuu ja 36 alan ammattilaista.

Enkä koskaan pety. Vaikka opettajana astunkin näihin tilanteisiin aikuiskouluttajana, saan kuitenkin laittaa silmilleni opettajan silmälasit ja harteilleni kasvattajan kaavun. Olen kiitollinen työstäni. Kuvien monilukutaidon malli. Kirjoitussarjassa pureudutaan kuvien ja monilukutaidon kiehtovaan maailmaan. Monilukutaito on yksi uuden opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteista.

Sillä tarkoitetaan erilaisten tekstien (sanat, numerot, kuvat, äänet, liikkeet ja näiden yhdistelmät) tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja sekä kykyä hahmottaa eri tiedonalojen tapoja lähestyä ja tutkia maailmaa. Klikkaa sisään interaktiiviseen Thinglink -kuvaan! [Albert Edelfelt, Kristus ja Mataleena, 1890, Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo, Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen] Monilukutaito on myös lukuvuoden 2017-2018 UPEAT -kiertueemme teemana!

Miten opettaa kuvanlukutaitoa kokonaisvaltaisesti? Avoimet kulttuuriaineistot opetuksessa. Tekeekö mielesi leikkiä kuvien kanssa ja auttaa oppilaita muodostamaan suhde kulttuuriaarteisiin? Avointen aineistojen avulla se onnistuu ilman huolta tekijänoikeusrikkomuksista. Tässä muutamia vinkkejä avointen aineistojen hyödyntämiseen opetuksessa.

Vieraskynäilemässä avoimen kulttuurin edistämisen ammattilainen Laura Sillanpää. Avoimet aineistot ovat Internetistä löytyviä aineistoja, joita kuka tahansa voi vapaasti: 1) ladata omaan tai laajempaan käyttöön, Dialogissa kohtaan toisen. Vierailijakynänä KTM Katja Castillo, joka tutkii väitöskirjassaan dialogifilosofi Emmanuel Levinasin ajattelua subjektin rakentumisen näkökulmasta. Levinasissa kiehtoo kutsu eettisyyteen, vastuullisuuteen ja toiseuden kohtaamiseen kaiken oppimisen lähtökohtana. Katja osallistui Dialogitaitaja –koulutukseen Oulussa ja pohtii tässä koulutusta Levinasin filosofian valossa. "Itsensä kyseenalaistaminen on tervetulotoivotus täysin toiselle.

" Opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen keskiössä on ihmisenä ja kansalaisena kasvaminen: ihmisyyden ydintä tavoitellaan OPS-issa seitsemästä erilaisesta näkökulmasta, 1. ajattelun ja oppimaan oppimisen, 2. kulttuurisen osaamisen ja vuorovaikutuksen, 3. itsestään huolehtimisen ja arjen taitojen, 4. monilukutaidon, 5. TVT-osaamisen, 6. työelämätaitojen ja yrittäjyyden sekä 7. osallistuvan vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen kautta. Tämä ei tarkoita, etteikö meidän tulisi rakentaa suhteita toinen toisiimme. Tunnetaidot dialogin välineenä. Tässä kirjoitussarjassa julkaistaan kirjoituksia dialogisuudesta ja dialogitaidoista sekä työskentelyvinkkejä näiden edistämiseksi opetuksessa.

"Naapurimme rakennetaan koirapuisto. ""Rehtori pyysi minut luokseen käymään. ""Minut on valittu vetämään tämän lukuvuoden joulujuhlatoimikuntaa. " Mikä oli ensimmäinen reaktiosi näihin lauseisiin? Turvallinen tila katsomusopetuksessa. Teknologia lapsen itseilmaisun vahvistajana. Kirjoitin jutun Pikkuväki-lehteen (6/2014), joka on juuri ilmestynyt. Lehden teemana on Kertomukset kannattelevat lasta. Minulla on ollut ilo työskennellä upeiden alkuopetuksen ammattilaisten kanssa ja nähdä miten teknologian käyttö taipuu upeaksi välineeksi lapsen ajattelun esille tuomiseksi ja kasvattajan tueksi tuollakin. Teknologia lapsen osallisuuden vahvistajana. Huomenna puhun ITK- päivillä lempiaiheestani: Siitä miten teknologian avulla voidaan tuoda lapsen ajattelua näkyväksi sekä aktivoida ja osallistaa lasta.

Antaa lapselle ääni. Tällä kertaa näkökulmanani on varhaiskasvatus sekä esi- ja alkuopetus. Tämä aihe on ollut lähellä sydäntäni viimeiset 10 vuotta. Uskonnolliset symbolit julkisessa tilassa. Totta, tarua vai jotain ihan muuta? Raamatunkertomukset opetuksessa. Meiltä uskonnonpedagogisilta kouluttajilta kysytään usein, että miten niihin raamatunkertomuksiin pitäisi suhtautua.

Voinko sanoa että en itse usko niihin? Tai voinko sanoa että uskon? Miten vastata lasten hankaliin kysymyksiin kuten siihen että miksi Jumala antoi oman poikansa kuolla? Raamatunkertomukset elämäntaitojen lähteenä. Kertomuspedagogiikkaa tieteellisessä konferenssissa.

Tietoa uskonnonopetuksesta