background preloader

Sex på kartan – filmen

Sex på kartan – filmen
Related:  SEX OCH SAMLEVNAD I UNDERVISNINGEN

Sex och samlevnad i skolan Alla som går i skolan har rätt att få kunskap om den egna kroppen, sexualitet och rättigheter. Det ger bra möjligheter att välja hur man vill leva, och hur man kan hålla sig frisk och nöjd. Därför är sex och samlevnad obligatoriskt i skolan. Med i många ämnen Det finns inget eget ämne som heter sex och samlevnad, utan det ska ingå i flera ämnen och även i sånt som hur elever och lärare är mot varandra under lektioner och raster. I de så kallade kursplanerna för grundskolan och i gymnasiets så kallade ämnesplaner står det vad elever ska lära sig i olika ämnen under vissa år. Det kan till exempel vara så att man får lära sig om kroppens utveckling, puberteten, sex och sexuell läggning på biologin, och diskutera förväntningar på till exempel hur en familj ser ut. Sex- och samlevnadsundervisning ska finnas med hela tiden i både grundskolan och gymnasiet. Ska inte bara vara ett enstaka tillfälle Sex och samlevnad ska inte bara vara någon enstaka lektion, föreläsning eller filmvisning.

Sex och samlevnad | Samhällskunskap Sex och genus Genus är det man brukar kalla socialt kön och handlar om de förväntningar och föreställningar som både individer och samhälle har på hur människor bör vara och uppträda utifrån sitt biologiska kön. Till vardags tänker vi kanske inte så mycket på det – inte förrän någonting bryter mot det vi förväntar oss. Exempel på sådana brott mot det förväntade (normbrott) kan vara när en tjej ofta drar snuskiga skämt, när en 13-årig kille sminkar sig, eller kanske ännu tydligare när en 50-årig man gör det. Dessa föreställningar och förväntningar finns från första början i våra liv och de påverkar givetvis också hur vi tänker och uttrycker sexualitet och relationer. Att arbeta aktivt med genusfrågor är en viktig del av skolans uppdrag Negativa uttryck om homosexualitet hänger bland annat samman med hur man uppfattar att killar och tjejer ”ska” vara, för att uppfattas som ”riktiga” tjejer och killar.

Sex- och samlevnadsundervisning inom ämnet Svenska och Svenska som andraspråk Genom litteraturundervisningen ska eleverna ges möjlighet att vidga sina vyer, lära sig förstå andra människor och sig själv, få diskutera livsfrågor och se omvärlden från olika perspektiv. I litteraturen återkommer tankarna kring kärlek, kön, sexualitet och relationer i åtskilliga verk och dessa teman finns representerade i alla litterära epoker och genrer. Genom att eleverna får föra diskussioner om livsfrågor utifrån litteraturen, kan undervisningen uppnå syftet att eleverna ska utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. I samhällsdebatten återkommer ständigt frågor som berör jämställdhet, sexualitet och relationer. I filmen ”Sex och samlevnad -svenska” ger forskare, lärare och elever olika perspektiv på undervisningen i svenska. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 7. 8.

Elevperspektivet viktigt i sexualundervisningen - P4 Malmöhus Malmö är den enda kommunen i Sverige som tillsammans med eleverna jobbat fram en plan för hur sexualundervisningen ska se ut. Under tio år har en utbildningsgrund byggts upp för när sexualundervisning. I Malmö har utbildningsgrunden tagits fram tillsammans med eleverna. – Vi är på gång i 18 andra kommuner nu i Skåne med 50 nyckelpersoner som ska jobba ute på sina skolor, säger Linda Leveau, projektledare på kommunförbundet Skåne. Sexualundervisning har varit obligatorisk i Sverige i femtio år, men alla lärare har inte utbildats. Rektorerna har ansvar för vidareutbildning av lärarna, men har även andra områden att tänka på. – Vi ser att eleverna vill ha mer sexualundervisning, så det är en prioriterad fråga för dem. – Ju mer involverade eleverna är desto mer relevant blir undervisningen, säger Linda Leveau. Är det då något som eleverna kunnat bidra med som vuxna inte kommit på? – Barn och ungdomar är i allmänhet briljanta på att vara konkreta. Anton Kalmanton.kalm@sverigesradio.se

HBTQ-Begrepp | Lättläst | Funkisprojektet HBTQ är en förkortning av flera ord. H står för Homosexuell, B för Bisexuell, T för Transpersoner och Q för Queer. Hbtq är sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Ord på hemsidan Här kan du läsa om de ord och förkortningar som finns i texterna på funkisprojekte.wpengine.com Kön Vi tycker att kön betyder flera saker: Könsidentitet Kön man känner sig som. Cisperson En cisperson är en person där kropp, juridiskt kön, könsidentitet stämmer överens med normen. Det är till exempel en person som föddes med snippa och det står “kvinna” i folkbokföringen. Transperson En transperson är en person som bryter mot samhällets normer om kön och könsidentitet. Vill du veta mer om transfrågor? Transsexuell En transsexuell person är en person som inte har samma könsidentitet som det juridiska kön man fick vid födseln. Det gör att personen kanske vill byta juridiskt kön och ändra kroppen. Att vara transsexuell är inte en sexuell läggning. Transvestit Ickebinär Drag eller att draga Pronomen Transfobi Sexualitet

Hur skulle du förklara den gamla historien om "Blommor och bin" för dagens barn? (Skämt historia)

Related: