background preloader

Kondomens historia

Kondomens historia
Related:  Sex och samlevnad

Advertising Gender Swap Posted by MK Morris Buzzfeed brings us an interesting video about what happens when you replace women in an ad with a man, playing off of the three main tropes that usually occur in advertising: “pleasing your man” “nerdy guy/hot girl” and “sexualized food”. I definitely had not seen the original Doritos ad, and it’s kind of awful that the ad in itself looks fake, because of how ridiculous it is. Although I don’t agree with their last comment that “seeing men like this is ridiculous” because there really would need to be several more examples of these reversals, and advertising in general is pretty ridiculous. Also, what’s wrong with guys being sexy? It would be interesting to see the reverse of this experiment, how women put into the roles of men in advertising would affect the overall message, if it would be as much of a strange thing.

P-piller – frihet och fara i en liten ask - Forskning & vetenskap - SR Minnen/Radiofynd För 50 år sen, 1964, godkände medicinalstyrelsen i Sverige p-piller. Fyra år tidigare hade det amerikanska läkemedelsverket godkänt det allra första hormonella preventivmedlet - läkemedlet Enovid. SR Minnen har följt det omdebatterade pillrets historia från 60-talet och framåt. Enovid var ursprungligen en medicin mot menstruationssmärtor. En av biverkningarna, som man varnade för på förpackningen, var att pillret förhindrade ägglossning. Därmed kunde kvinnan själv ta kontroll över sitt sexualliv och bestämma när hon ville föda barn och debatten om fri sexualitet och kvinnlig frigörelse tog fart. P-pillret betraktas som en av de största medicinska upptäckterna på 1900-talet och forskningen om ett hormonbaserat preventivmedel påbörjades redan 1951. Biologen Gregory Pincus och gynekologen John Rock tar vid och i sin forskning visar de att progesteronet förhindrar ägglossning. Margaret Sanger var på sin tid en känd amerikansk kvinnosakskvinna. Och friheten då hur gick det med den?

Vardagsprylar | Populär Historia Varifrån kommer ordet kondom? En vanlig uppfattning är att namnet härstammar från en viss doktor Condom, som ska ha försett Englands och Skottlands kung Karl II med penisskydd för att denne inte skulle drabbas av veneriska sjukdomar vid kontakter med prostituerade. Denna version är dock högst omdiskuterad och saknar stöd i kända fakta. Med tanke på att Karl II hade minst fjorton barn utom äktenskapet måste hans kondomanvändning i så fall ses som föga framgångsrik. Enligt Nationalencyklopedin är ordet kondom helt enkelt av ovisst ursprung. Mycket talar för att kondomen är en gammal företeelse. Senare, på 1700-talet, användes kondomer gjorda av blindtarmar från lamm. Vid denna tid var syfilis en fruktad sjukdom och rädslan för att drabbas av den var troligen en väl så viktig anledning för dåtidens män att använda kondom som att förhindra oönskad graviditet. Den verkliga revolutionen i kondomens historia inträffade först mot mitten av 1800-talet. Joakim Thelander

En annan aborthistoria I Sverige har kvinnor rätt till fri abort sedan 1975, men i dagens debatt om abort talas ibland om hur det var "förr". Fram träder ofta en historia om fattigdom och kvinnoförtryck, om utslitna arbetarkvinnor med täta graviditeter, desperata unga kvinnor och profithungriga kvacksalvarabortörer. Denna eländeshistoria är delvis riktig, men bara delvis. Den är också en förenklad bild av det förgångna. Det går att berätta en annan aborthistoria. 1930-talet är ett viktigt decennium i den svenska aborthistorien. Abort synliggjordes i högre utsträckning än tidigare. Uppmärksammad rättegång Den mest omfattande och uppmärksammade aborträttegången i svensk historia hölls 1934. En typisk berättelse ur rättegångsmaterialet är den om Gerda. Gerda åtalades tillsammans med 157 andra kvinnor. Ett vanligt yrke bland kvinnorna var kontorist. Säker abort en dyr affär Kvinnorna som vände sig till Ivar Olofsson visste att verksamheten var förbjuden. Skicklig abortör En klassfråga

Terra Scaniae - De oönskade barnen på 1800-talet Det har i alla tider funnits barn som varit oönskade. Speciellt svårt har det varit för kvinnor som blev gravida utan att vara gifta, eftersom många människor ansåg att det betydde att kvinnan var en dålig människa. Ända fram till 1741 fick ogifta mödrar utstå offentliga skamstraff. Ett sådant straff var det som kallades kyrkoplikt. Det var ett straff som innebar att kvinnan tvingades stå på en pall, som kallades pliktpall, längst ner i kyrkan under gudstjänsten. Efter att prästen förkunnat synderskans brott skulle hon erkänna och be om förlåtelse. Aborträtten I Sverige fick vi fri aborträtt 1974, men 1938 fick vi en lag som tillät abort i undantagsfall. Illegala abortmetoder Under 1800-talet var fosfor ett sätt som användes. Eftersom det ända fram till år 1938 var helt förbjudet att göra abort har kvinnor tagit till olika desperata metoder för att göra sig av med fostret. I slutet av 1800-talet var straffet för olika abortförsök mellan sex månader upp till sex års fängelse. Fosterfamiljer

Preventivmedel förr | Allt om Historia Vad sägs om att prova en »tampong» av krokodilbajs och honung, eller att dricka te på bävertestiklar för att slippa bli med barn? Det är bara två av många metoder som människor använt genom tiderna för att undvika oönskade graviditeter. Text: Malin Åberg Aas I första Mosebok i Bibeln berättas om Onan som avbröt samlaget och spillde sin säd på jorden för att kvinnan som han lägrade inte skulle bli med barn. Att han sedan blev straffad av Gud för sitt tilltag har inte hindrat att denna metod, som heter coitus interruptus på latin, är vanlig än i dag. Utöver avbrutet samlag finns en annan så kallad naturlig metod – att förlita sig på säkra perioder. Soranus hade en del andra, i dag uppseendeväckande, teorier om hur befruktning kunde undvikas. En annan kategori av preventivmetoder är olika typer av föremål som förs in i slidan före samlag. Det är dock inte bara svampar som har stoppats in i slidan för att minska risken för oönskade graviditeter. Hur detta skulle ha gått till vet vi inte.

Hbt-historia - RFSL 590 f Kr Poeten och lärarinnan Sapfo (Sappho), som levde på ön Lesbos, dör. Hon skrev om kärlek mellan kvinnor. Därav uttrycket lesbisk kärlek. 1398 Termen "hermafrodit" finns i text för första gången. Avser både manliga och kvinnliga (kroppsliga) karakteristika som dubbla könsorgan etc. 1377 Kung Magnus Eriksson dör. 1608 gavs en nyutgåva av Landslagen ut. 1726 gavs en ny kommentar till landslagen ut. 1734 Gavs en helt ny landslag ut och i denna försökte man "tiga ihjäl" sodomi. 1778 Gustav III bestämmer att alla dödsdomar ska godkännas av honom själv. 1824 Termen "bisexuell" introduceras som ersättning för "hermafrodit". 1864 En ny strafflag trädde i kraft i Sverige. 1869 Den ungerske journalisten Karl M Benkerty skapar under pseudonym begreppet homosexualitet. 1885 Englands drottning Victoria vägrar kriminalisera sex mellan kvinnor. 1892 Begreppet "bisexuell" används första gången i en tidig upplaga av Krafft-Ebbings ”Psycopathica Sexualis”. 1977 Första Frigörelsedagarna arrangeras.

Related: