background preloader

Sex och samlevnad

Facebook Twitter

Nytt material:HBTQ, NORMER & MAKT om våra rättigheter & möjligheter att vara de vi vill. Sex- och samlevnadsundervisning inom ämnet Svenska och Svenska som andraspråk. Genom litteraturundervisningen ska eleverna ges möjlighet att vidga sina vyer, lära sig förstå andra människor och sig själv, få diskutera livsfrågor och se omvärlden från olika perspektiv.

Sex- och samlevnadsundervisning inom ämnet Svenska och Svenska som andraspråk

I litteraturen återkommer tankarna kring kärlek, kön, sexualitet och relationer i åtskilliga verk och dessa teman finns representerade i alla litterära epoker och genrer. Genom att eleverna får föra diskussioner om livsfrågor utifrån litteraturen, kan undervisningen uppnå syftet att eleverna ska utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. I samhällsdebatten återkommer ständigt frågor som berör jämställdhet, sexualitet och relationer. I svenskundervisningens arbete kring olika texttyper kan undervisningen på olika sätt knyta an till vardagliga händelser och underlag kan hämtas ur aktuella debatter i samhället.

I filmen ”Sex och samlevnad -svenska” ger forskare, lärare och elever olika perspektiv på undervisningen i svenska. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 7. 8. HIV, AIDS OCH STI FRÅGOR. Page. RFSU och Lafa - enheten för sexualitet och hälsa, har tillsammans med flera andra erfarna aktörer inom sex- och samlevnadsundervisning tagit fram ett stödmaterial för i första hand rektorer men också lärare och annan skolpersonal. − Vi har försökt göra ett kortfattat material som på några få sidor beskriver hur rektorer och lärare kan organisera sexualundervisningen.

Page

Vi ger också förslag på vad man kan ta upp utifrån kurs- och ämnesplanerna i läroplanen, säger Hans Olsson på RFSU. Sex och samlevnad ingår som en integrerad del i många av kurs- och ämnesplanerna både i grundskolan och på gymnasiet. ”Det finns förstås andra material, men inget är så konkret som detta. På det sättet är det unikt. ”Thérèse Juvall, Lafa. "Hen" kommer med i SAOL. – Vi har följt ordets utveckling i fem år och det är ingen dagslända utan det blir mer och mer etablerat.

"Hen" kommer med i SAOL

Nu är det ett ganska vanligt ord som fyller en funktion så det finns ingen anledning att inte ta med det, säger Sven-Göran Malmgren, huvudredaktör för SAOL, till TT. Nästa upplaga av SAOL släpps i april nästa år. Att debatten kring ordet "hen" bitvis varit hätsk är inget som har påverkat beslutet att ta med ordet, enligt Sven-Göran Malmgren. – Jag tror att det kanske är mindre kontroversiellt nu än tidigare. Och även om det är kontroversiellt är det ingen anledning för att inte ta med det. TT: Hur kommer ordets betydelse att lyda? – Det kommer dels att stå den betydelse där man lämnar oklart vilket kön det är, men även betydelsen där det är något slags tredje kön. Ordet "hen" lanserades redan på 1960-talet, men då etablerades det aldrig i det allmänna språkbruket. – Då fanns inte betydelsen att det är ett tredje kön. . – Ett äldre exempel är ordet "förstås"

. – Hen uppfyller de villkoren. Präster i Svenska kyrkan försöker ”bota” homosexuella - Uppdrag Granskning. Flera präster i Svenska kyrkan erbjuder förbön för att ”korrigera” homosexuella ”lustar”, visar Uppdrag gransknings arbete med dold kamera. – Vi ber att det ska bli möjligt för han att kunna älska också en kvinna, på det sättet spegla det som du har lagt i skapelsen att en man och en kvinna får bli ett och förenas tillsammans.

Präster i Svenska kyrkan försöker ”bota” homosexuella - Uppdrag Granskning

Och att den homosexuella dragning som han tydligt känner, att den skall tonas ner och klinga bort. Så bad Bertil Murray, präst i Uppsala stift, för Uppdrag gransknings reporter. Men prästens böner hör inte hemma i Svenska kyrkan, säger ärkebiskop Anders Wejryd. – Vi alltså har ju sagt att man inte ska ägna sig åt sånt här och det får ju prövas utav domkapitlet och biskopar vad som faktiskt har ägt rum. ”Svenska kyrkan bör inte sanktionera eller driva en organiserad verksamhet i syfte att ’bota’ homosexuella” löd en av formuleringarna när Svenska kyrkan för snart tio år sedan beslutade att man i fortsättningen inte ska fördöma eller skuldbelägga den homosexuelle. UngKAB09 - Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga. Människor och tros sommarserie: Ecce Homo, bilderna som ledde till upplopp - Människor och tro. Elisabeth Ohlson-Wallin, fotograf och Tuulikki Koivunen Bylund, biskop berättar om fotoutställningen Ecce Homo i Uppsala domkyrka 1998 och om protesterna som följde.

Människor och tros sommarserie: Ecce Homo, bilderna som ledde till upplopp - Människor och tro

När fotoutställningen Ecce Homo skulle visas i Uppsala domkyrka 1998 ville domprosten Tuulikki Koivunen Bylund annonsera i tidningen. Hon var rädd att ingen skulle komma för att se Elisabeth Ohlsons bilder på homosexuella fotograferade i bibliska scener. Det kom 8 000 personer till visningarna. Bilderna rev upp starka känslor och när utställningen gick på turné i landet kantades den av protester, slagsmål och mordhot mot de ansvariga. Påven ställde in ett planarat besök från dåvarande ärkebiskop KG Hammar. Medverkande: Fotografen Elisabeth Ohlson-Wallin och Tuulikki Koivunen Bylund, biskop i Härnösands stift. Programledare Peter Sandberg. Producent Jalal Lalouni. Sex & Samlevnad. SEX OCH SAMLEVNAD I UNDERVISNINGEN. Kondomens historia.