background preloader

Forntiden

Facebook Twitter

Läsförståelse. Bildlärarbloggen. Denna veckan kommer vi att börja jobba med forntiden på bildlektionerna i åk 3.

Bildlärarbloggen

I år har jag hittat en ny uppgift som vi ska testa, nämligen grottmålning i papier-maché. Vi kommer även att göra handavtryck på ”grottväggar” och skålar i lera som vi gjort tidigare år. Eleverna komemr att få titta på några korta filmer och jag kommer att visa olika grottmålningar innan vi sätter igång. Ni kan läsa om detta här: Tycker om när eleverna fokuserar, lägger ner tid och engagemang på sina uppgifter. Började mad att plocka fram det material som behövdes. Stenåldern: jämföra, samarbeta, beskriva. Då har vi i stort sett avklarat stenåldern i klassen.

Stenåldern: jämföra, samarbeta, beskriva

Målet har varit att eleverna ska kunna beskriva hur människorna levde under tidsperioden (använda ämnesspecifika begrepp) och kunna jämföra med nutid. Vi har läst och svart på frågor, tittat på filmer och resonerat kring. Vi har satt upp relevanta begrepp på vår PP-vägg. Så i fredags var det dags att jämföra jägarstenåldern och bondestenåldern. Vad är lika/olika. Sedan var det dags att samarbeta kring att pyssla byar. Komma överens, vem gör vad? Så till att börja med fick grupperna sätta sig i sina grupper och komma överens om vems om skulle göra vad. När vi avslutade lektionen funderade vi på om det finns några likheter med nutiden. Läxan under nästa vecka är att träna sig på begreppen för mina nyanlända elever, och det kommer vi också jobba med på mattan i klassrummet mha bilder och ord från PP-väggen.

Här kan ni läsa tidigare arbete med forntiden och även länk till alignmentplanering och matris på temat. Nästa steg blir bronsåldern. 6-fältare Forntiden. Utifrån mitt förra inlägg och konveration med Göran Svanelid på Facebooksidan The big five kom idén att ytterligare synliggöra de ämnesspecifika begreppen som vi jobbade med när vi jobbade med Stenåldern i mitt klassrum.

6-fältare Forntiden

Vi kommer att återkomma med begreppen för varje tidsperiod och vi ska kunna beskriva och jämföra perioderna. För att synliggöra de ämnesspecifika begreppen brukar jag göra 6-fältare. Vi gör 6-fältare som stödstruktur när vi ska skriva beskrivande texter, faktatexter. Det kan handa om djur eller växter eller som nu forntiden. En stödstruktur som vi använder för att synliggöra de ämnesspecifika begreppen som behövs för att kunna beskriva tidsperioderna , men som vi också kommer att använda för att jämföra. Läs matrisen i sin helhet: Matris Forntiden. Läs mitt förra inlägg: Stenåldern: jämföra, samarbeta, beskriva. Fyllde i lite mest för att vara före i tänket inför att eleverna får prova på den. Om någon har användning för den finns den på länken här: 6-fältare Forntiden.

Att skapa eget pedagogiskt material. Det har aldrig varit enklare att skapa sitt eget pedagogiska material.

Att skapa eget pedagogiskt material

Lagen om upphandling får mycket kritik och är absolut inte okmplicerad, men den ger mig som pedagog tillgång till lamineringsplast och andra smarta saker som gör att jag kan skapa eget pedagogiskt material till mina arbetsområden som passar just mig och mina elever. Idag har vi haft en sorteringsövning som inledning på vårt tema ”Handel förr och nu”. Den pedagogiska planeringen hittar du här: Först tittade vi på en film om bronsåldern. Sedan fick eleverna uppgiften nedan När jag skapade presentationen valde jag aktivt att söka på bilder som det är tillåtet att använda och sprida. I Google presentation valde jag en mall som använder bildtext. Dessa laminerade jag och klippte ut. Eleverna fick arbeta en stund med materialet. Forntidsresan. Att uppmärksamma förmågor och strategier i de yngre åldrarna Här beskriver jag ett tema kring forntiden som jag genomförde senaste termin i åk 3.

Forntidsresan

Syftet med att publicera Forntidsresan här är att inspirera andra till att uppmärksamma förmågorna och läs- och skrivstrategierna i alla ämnen. Forntidsresan kan förhoppningsvis ge idéer till teman även inom andra ämnesområden där förmågorna presenteras en i taget i de lägre årskurserna. Tack till elever och kolleger vid Bryngelstorpskolan för ett fint samarbete! Som ni kan utläsa från terminsplaneringen uppmärksammade vi en förmåga i taget under Forntidsresans gång. Hela vårt tema genomsyrades av samtal där vi pratade om vad vi redan vet, vad vi önskar veta och vad vi slutligen lärt oss (VÖL-modellen). Eleverna fick med hjälp av matrisen själva bedöma sina förmågor i slutet av temat. Nedan följer nu en kort beskrivning med bilder kring hur vi genomförde Forntidsresan. En app, en lördagkväll och en ny LPP! I lördagskväll satt jag och lekte med appen Comic Life.

En app, en lördagkväll och en ny LPP!

Samtidigt var jag stressad över att jag ännu inte hade visat eleverna någon planering över vårt nya arbetsområde ”Forntiden”. Planeringen hade jag som vanligt mest i skallen med idéer och inspiration från NE SKOLA, lärarhandledningen till boken Forntiden, Västerbottens museum – SKOLWEBB och MediaCenter Västerbotten. Och så här är det ofta för mig. Plockar på mig som en liten ekorre av delar här och där, men sedan får jag inte till det där med en vettig planering, Och får jag till en planering, så visar jag den nästan aldrig för eleverna!? På Unikum har jag flera stycken planeringar, men jag har bara visat en i klassrummet (hoppas inte min rektor läser detta…). Så i lördagskväll. Och vilken respons jag fick! Så nej, jag är inte helt nöjd med min LPP över Forntiden (även om jag har gjort om den utifrån förslagen jag fick), men formatet – seriformatet, det kommer jag att använda mig av igen!

F Y L G J A - Tyras fantastiska resa.