background preloader

Recursos de Orientación Educativa en Internet

Facebook Twitter

OrienTapas: Algunos blogs y webs relacionados con la orientación educativa destacados en 2016: candidatos a los IV Premios OrienTapas.

Blogorientación 1-100

Blogorientación 101-122. Blogorientación en Galicia - Daniel Veiga Martínez. A reacción de moitos pais que se lle informa do acoso do seu fillo, filla a outro compañeiro é a negación.Nalgúns casos sospeitan da conduta do seu fillo, filla pero non son capaces de afrontalo e botan a culpa á outra parte dicindo que o provocan.

Blogorientación en Galicia - Daniel Veiga Martínez

Noutras ocasións é unha verdadeira sorpresa para os pais, e a negación débese a que non coñecen ao seu fillo e no querer recoñecer que non saben realmente como é.Pautas para actuar correctamente cando se da esa negación: Óscar cortijo autor del libro "como prevenir el acoso escolar"Cando os responsables do colexio citan aos pais para poñerlles ao corrente, «deben acudir e escoitar o sucedido porque na maioría das escolas, se se segue un protocolo rigoroso, a detección deste tipo de comportamentos está moi contrastada antes de comunicalo aos pais"Enrique pérez presidente de la asociación española de prevención del acoso escolar (AEPAE) afirma que é mellor:que non xustifiquen nunca a o seu fillo polos seus actos e que lle fagan responsable.

A blogorientación máis activa: 64 edublogs

Blogorientación. About this webmix : Edublogs de Orientación Educativa last updated at: Nov 19, 2015 6:29:49 PM 100 blogs de Orientación (rs..

Blogorientación

Blogorientación automática 1 1.- Edublogs de Orientación. Blogorientación automática .. Blogorientación automática 2015. Orientación 2.0. by Alberto Del Mazo.