background preloader

Hållbarutveckling

Facebook Twitter

Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Larande hallbar utveckling styrdokument skola 2012. Hållbar utveckling i undervisningen. Den förskola eller skola som tilldelas utmärkelsen får ett diplom och rätt att använda utmärkelsens logotyp.

Hållbar utveckling i undervisningen

Utmärkelsen gäller i tre år och kan förlängas. Ta chansen att visa att lärande för hållbar utveckling är en aktiv del i din skolas pedagogiska arbete. Begreppet hållbar utveckling har tolkats på olika sätt. Det blev känt genom arbetet inom Brundtlandkommissionen som FN tillsatte i mitten av 1980-talet. Deras definition är: "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". NIS. Johan Rockström ENGLISH VERSION 12 juli kl 15:00 - Sommar & Vinter i P1. Rätten till utbildning - ett av FN:s hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen syftar bland annat till att garantera en utbildning av god kvalitet för alla.

Rätten till utbildning - ett av FN:s hållbarhetsmål

FNs nya hållbarhetsmål antas nu av samtliga 193 medlemsländer på toppmötet i New York den 25-27 september. Det fjärde hållbarhetsmålet handlar om rätten till utbildning och även Sverige har åtagit sig att uppnå målen. Efter år av förhandlingar har nu FN:s 193 medlemsländer enats om den slutgiltiga texten för de nya hållbarhets- och utvecklingsmålen ”Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling”. Målen kommer officiellt att antas av världens ledare vid toppmötet för hållbar utveckling i New York den 25-27 september. 17 hållbarhetsmål ersätter milleniemålen De nya målen, även kallade SDG (Sustainable Development Goals) ersätter de gamla milleniemålen som löper ut 2015.

Tell everyone about the future you want. Projekt Modellskolan på Malmö latin. NIS. NIS. HOME. Our daily bread - Miljökontakt. Google. Energifallets_ordlista.pdf. Tips på frågor att undersöka. Vad brinner du för att förändra?

Tips på frågor att undersöka

Vilken fråga vill du undersöka och göra ett reportage om? På Håll Sverige Rents webbplats Fakta hittar du information om nedskräpning – ett konkret problem som rymmer hela hållbarhetsbegreppet. Mät hur mycket skräp som finns på DIN skolgård. Energifallets ordlista för lärare och alla andra. Vad menas med kollaborativ ekonomi, skiffergas och utsläppsrätt?

Energifallets ordlista för lärare och alla andra

Och vad heter uttrycken på engelska? Med Energifallets ordlista på svenska och engelska får du och dina elever koll på ord och begrepp som rör energi, klimat och hållbar utveckling. På mittuppslaget i ordlistan finns det dessutom smarta tips på hur det går att prata om klimatfrågor på ett konstruktivt sätt. Toxic: Garbage Island. Naturopolis. The Story of Bottled Water (2010) ENERGY BITS är ett crossmedia-projekt inom hållbar energi och energibesparing. Outside the box - the movie. NIS. I både Norden och i Europa, ja i hela världen, har energiförbrukningen för allt från belysning, transport, matlagning och produktion av varor ökat explosivt snabbt under de senaste drygt hundra åren.

NIS

Det är svårt att föreställa sig en värld utan tv och datorer – men det finns fortfarande människor som minns det. Om vi också försöker föreställa oss en värld utan bilar, telefoner och elektriskt ljus så har vi gått knappt 100 år tillbaka i tiden. Till detta kan vi lägga allt från varmt vatten i kranen, kylskåp och frys till musik som spelas på annat än akustiska instrument – live. Alla dessa saker kräver en enda sak för att fungera – energi. Världens energiförsörjning är i dag helt beroende av att förbränna olja, kol och gas. NIS. Vinst: 5000 DKK. till klasskassan Klimatduellen - Kampen mot Matspill är ett gratis undervisningskoncept, som sätter fokus på att hålla maten borta från papperskorgen och därmed undvika matspill.

NIS

Samtidigt lanserar Norden i Skolan-portalen helt nytt undervisningsmaterial om en hållbar framtid inom lantbruk, skogsbruk, fiskeri och djurshållning med fokus på de nordiska ländernas läroplaner och målgruppen 12-14 år. Anmäl din klass och turnera mot skolor från hela Norden i kampen för miljön – mot matspill, och vinn 5000 DKK. till klasskassan. Anmälan är inte bindande men ser till att du hålls uppdaterad till Klimatduellens start 11.11.2015. Kampen mot Matsvinn slutar 23.03.2016. Innan duellen kan alla anmälda lärare beställa ett gratis matspillspaket som passar bra för skolprojekt om matspill. Kampen mot Matspill är stöttat av Nordiska Ministerrådet och deltagande är gratis. Byt till eko - Naturskyddsföreningen. Johan Rockström ENGLISH VERSION 12 juli kl 15:00 - Sommar & Vinter i P1. Checklista hållbarutveckling. Doktorandens tankar om utbildning för hållbar utveckling: Läs och diskutera hållbarhetsfrågor på ett nytt och spännande sätt!

DEMOGRAFI/BEFOLKNING + hållbar utveckling. Hållbar utveckling. Skypeundervisning nyckel till omvärlden. Det började med att Sari Jylhäs engelskaklass i årskurs nio skulle börja jobba med Irland.

Skypeundervisning nyckel till omvärlden

Eleverna sökte som vanligt fakta om landet, men hon ville få in ett tonårsperspektiv. – Då tipsade en kollega om Skype In the Classroom. Där kan man som lärare registrera sig och komma i kontakt med lärare i andra länder, säger hon. Så Sari Jylhä skapade en profil där hon uppgav vilken skola hon tillhör och vad för typ av kontakt hon var ute efter. Det kan gälla ett specifikt språk, ämne eller årskurser. – Sedan tar man kontakt med en annan lärare, eller blir själv kontaktad. ”Mystery Skype” innebär att eleverna med hjälp av ja- och nej-frågor får gissa sig fram till vilket land den andra klassen kommer ifrån. Syftet med att använda Skype In the Classroom är enligt Sari Jylhä att eleverna ska få testa att prata engelska i en verklig situation. – Här blir de tvungna att prata med andra människor i världen på riktigt. Dessutom kan de ställa frågor om landet direkt till de som bor där.