background preloader

UE

Facebook Twitter

Oikeesti! – Menetelmäopas lapsen oikeuksien käsittelyyn kouluissa. Pyhän Nikolaoksen virtuaalikirkko. Katsomuskismus. Paluu Tuusulaan. Erilaista ussaa! Uskonto. Raamattu – tehtäviä ja toimintaa (OPS2016) TurinakirjaA. TurinakirjaB. Erilaistaussaa added: Tunne ja vuorovaikutustaidot timantteina (Dialogitaitaja) Erilaistaussaa added: Timantit vuorovaikutustaitojen itsearviointiin (Dialogitaitaja) Erilaistaussaa added: Timantit vuorovaikutustaitojen itsearviointiin (Dialogitaitaja) Erilaistaussaa added: Dialogisuuden helmet itsearviointiin (Dialogitaitaja) Erilaistaussaa added: Dialogitaitaja kunniamerkit. Erilaistaussaa added: Dialogisen työskentelyn periaatteet (Dialogitaitaja) Www.slideshare. Askelia katsomusdialogiin. Kasv päivät final Uskonnonopetuksen uusi OPS. Elamaa luostarissa. Joulukertomus, aasin näkökulmasta. Se oli aivan tavallinen aasi.

Joulukertomus, aasin näkökulmasta

Se asui Nasaretin kaupungissa erään ystävällisen miehen luona. Eräänä päivänä omistaja tuli jo aikaisin sen luo: "Tiedätkö, aasiseni, sinulle on tiedossa tärkeä tehtävä. Naapurin Maria ja hänen sulhasensa Joosef ovat lähdössä Betlehemiin. Heidän täytyy mennä kirjoittautumaan veroluetteloon. Maria on raskaana eikä jaksa kävellä niin pitkää matkaa. Omistaja vei aasin ulos ja Joosef auttoi Marian aasin selkään. Matka oli pitkä. Pitkän ajan kuluttua Joosef tuli takaisin. Yöllä aasi heräsi kummalliseen ääneen. Jonkun ajan päästä se heräsi taas kummallisiin ääniin. Paimenet olivat päättäneet lähteä heti katsomaan, olivatko he nähneet unta vai oliko tarina tosi. JOONA JA VALAS. DANIEL LEIJONAN LUOLASSA. JOOSUA JA JERIKON TAISTELU. JOOSEF JA VELJET. DAAVID JA GOLJAT. MAAILMAN LUOMINEN. MOOSES. NOOAN ARKKI. PÄÄSIÄINEN. JEESUKSEN IHMETEOT. LAUPIAS SAMARIALAINEN. TUHLAAJAPOIKA. ABIB AASI.

JEESUKSEN SYNTYMÄ. LASTEN RAAMATTU VANHA TESTAMENTTI. LASTEN RAAMATTU UUSI TESTAMENTTI. Nasta raamis. Seimen äärellä. Joulun aikaa liittyy paljon erilaisia tarinoita ja legendoja.

Seimen äärellä

Eräs vanhoista legendoista kertoo, kuinka härkä ja aasi päätyivät Jeesuksen seimen äärelle. Luukkaan evankeliumin tekstissä eli nk. jouluevankeliumissa kumpaakaan eläintä ei mainita. Härän ja aasin läsnäolo jouluseimen äärellä perustuukin kauemmas, Vanhan testamentin puolelle. Jesajan kirjan tekstissä sanotaan: ”Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen.” (Jes. 1:3) Kirkkoisä Origenes asetti tämän tekstin jouluevankeliumin yhteyteen ja näin aasi ja härkä saivat paikan seimen äärellä. Legenda tallin eläimistä Isä Jumala alkoi suunnitella Jeesuksen syntymää. Gabriel lensi maahan ja alkoi etsiä seimen äärelle sopivia eläimiä. Puusta kuului kahahdus, kun pöllö lehahti paikalle. ”Minä olen eläimistä kaikkein viisain”, pöllö huhuili. ”Minun tulee olla läsnä, jotta minä voin jälkeenpäin selittää muille, mitä Jumalan Pojan syntymä oikeasti merkitsee”, pöllö perusteli. Compasito SU pdf nettiversio.pdf 1021234549.

Yhdenvertaisuus materiaalit kouluikaiset.pdf 223400092. Lapsen oikeudet toiminnallisesti opas.pdf 223400092. Filosofiaa lapsille - Ajattelen siis olen. Ajattelen, siis olen -ohjelmasarja haastaa filosofoimaan lasten kanssa koulussa ja kotona.

Filosofiaa lapsille - Ajattelen siis olen

Sarjaan kuuluu myös opettajan opas. Sarjaan on haastateltu 8 – 12 -vuotiaita oppilaita Lapinjärvellä, Loviisassa, Lappeenrannassa ja Oulussa. Koululaiset nostivat kysymyshatusta kysymyksiä, joihin ei ole yksiselitteisiä vastauksia. He pohtivat kysymyksiä myös piirtämällä. Hattuun sai myös keksiä omaa mieltä askarruttaneita kysymyksiä toisille pohdittavaksi: Voiko joku olla kaunis, jos hän on kaunis, mutta paha?

Ajatukseni kuplivat Koululaiset pohtivat kysymyksiä, joihin ei ole oikeaa vastausta. Kuka minä olen? "Ei kun ne opet on vaan erilaisia" - erilaisuuden kohtaamisesta dialogeissa. Tässä kirjoitussarjassa julkaistaan kirjoituksia dialogisuudesta ja dialogitaidoista sekä työskentelyvinkkejä näiden edistämiseksi opetuksessa.

"Ei kun ne opet on vaan erilaisia" - erilaisuuden kohtaamisesta dialogeissa

Pohdimme viime viikolla lasten ja työtovereiden kanssa asioita, jotka vaikuttavat siihen, miten käymme dialogeja toistemme kanssa. Tehtävä oli varsin yksinkertainen: piirrä oma kuva, pohdi mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä, mistä unelmoit, minkälaisia temperamenttipiirteitä sinulla on ja mitkä ovat kulttuuriset ja katsomukselliset juuresi. Kultainen sääntö. Kultainen sääntö on arjessa toteutettava periaate, jossa kehotetaan ihmistä tekemään vastavuoroisesti toisille samaa kuin mitä haluaisi itselleenkin tehtävän, tai olemaan tekemättä sellaista mitä ei haluaisi itselleenkään tehtävän.

Kultainen sääntö

Idea kultaisesta säännöstä on muokattu eri uskontojen pohjalta ja se on löydettävissä lähes kaikista uskonnoista ja monista ajatussuunnista, ja sitä on tarkasteltu uskonnon lisäksi myös tieteen ja humanismin näkökulmasta. Useimmissa uskonnoissa sääntö mainitaan vain ohimennen, mutta kungfutselaisuudessa ja juutalais-kristillisyydessä siitä on tullut pysyvä ja näkyvä pohdiskelun teema.[1] "Kultaiseksi" sääntöä alettiin kutsua 1500-luvun Euroopassa.[2] Teemaviikko ja ohjelma. YK:n yleiskokous hyväksyi lokakuussa 2010 päätöslauselman, joka julisti helmikuun ensimmäisen viikon vuosittain maailmanlaajuisen uskontojen välisen yhteisymmärryksen viikoksi (World Interfaith Harmony Week) kaikkien uskontojen ja vakaumusten kesken.

Teemaviikko ja ohjelma

Päätöslauselmassa rohkaistaan kaikkia valtioita vapaaehtoisuuden pohjalta tukemaan katsomusten välisen yhteisymmärryksen ja hyvän tahdon viestiä kunkin oman perinteen tai vakaumuksen mukaisesti erityisesti tämän viikon aikana. YK:n Sivilisaatioiden Allianssi on erikseen voimakkaasti vedonnut jäsenmaihin monipuolisen ohjelman toteuttamiseksi niin paikallisesti kuin kansallisesti. Lisätietoja teemaviikosta: www.worldinterfaithharmonyweek.com Tavoitteena on luoda yhdessä viikosta vuosittain toistuva ja näkyvä tapahtuma, joka antaa eväitä ja välineitä eri uskontojen ja vakaumusten väliseen vuorovaikutukseen. MAAILMAN USKONNOT -korttipeli. Kultainen sääntö maailmanuskonnoissa1. Kultainen sääntö maailmanuskonnoissa1. Espoo Uskontojuliste A3 2016 2017. Moraalimittari - Kuinka meidän pitäisi elää, miten muita ihmisiä pitäisi kohdella? Moraalimittari on uusi kotimainen alakoululaisille suunnattu keskusteluohjelma, jossa nuoret etsivät vastauksia pulmallisiin valintatilanteisiin.

Moraalimittari - Kuinka meidän pitäisi elää, miten muita ihmisiä pitäisi kohdella?

Mikä ”moraali”? Moraalista puhutaan, kun mietitään ihmisten toiminnan ja tapojen arviointia. Millaista on hyvä elämä? Miten pitäisi käyttäytyä oikein toisia ihmisiä kohtaan? Saako koskaan valehdella? Ihmisen tapaa ajatella näistä aiheista ja toimia elämässään voidaan sanoa hänen moraalikseen. Kaikki erilaista ussaa -materiaalit PDF -muodossa. Incredibly Detailed Map Of The World's Religions. Alussa Jumala loi.

Www.pearltrees.com/erilaistaussaa

A – koulujakirkko.evl.fi – Suomen ev.lut. kirkko. Ankkuri on yli kuoleman kestävän uskon ja erityisesti toivon symboli.

A – koulujakirkko.evl.fi – Suomen ev.lut. kirkko

Samalla se on viesti sitoutumisesta Kristuksen seuraamiseen. Alttari kuuluu moniin uskontoihin. Vanhastaan se on mielletty jumalille tapahtuvan uhrauksen paikaksi. Kirkossa alttari muistuttaa Kristuksen kuolemasta. Alttari sijaitsee yleensä kirkon itäpäädyssä, nousevan auringon suunnassa. Juhlimme kirkkovuoden rytmissä – koulujakirkko.evl.fi – Suomen ev.lut. kirkko. Kirkkovuosi rytmittää jumalanpalveluselämää ja juhlapyhien vietto näkyy suomalaisessa kulttuurissa monin tavoin.

Juhlimme kirkkovuoden rytmissä – koulujakirkko.evl.fi – Suomen ev.lut. kirkko

Kirkkovuosi alkaa adventista ja päättyy tuomiosunnuntaihin. Keskeisimmät juhlat ovat joulu, pääsiäinen ja helluntai. Paavali. Untitled.