background preloader

OPH Louhi, tutki ja vaikuta

Facebook Twitter

Paikkatietoalusta. Paikkatietoikkunan perustaidot. Tulivuoritoiminta maapallolla. Vesistötutkimuslautta. Ohjeet Zonation-rasterin visualisointiin QGIS-ohjelmalla. Explore Open Data - Finnish Subtitles.

Yhteiskuntaoppi Alakoulu

Paikkatietoikkunaan uusia ominaisuuksia. Me Säätiö. Vantaa avoimesta datasta hyötyä HRI 240417. Avoimia tilastoja ja rajapintaohjeita. Tilastokoulu. Kartassa tarvitaan varsinaisen karttakuvan lisäksi erilaisia elementtejä, jotka kuuluvat olennaisena osana kokonaisuuteen.

Tilastokoulu

Esimerkissä on kartta, johon on sijoitettu näitä alla lueteltuja elementtejä. Pohjakartta Tilastoteemakartassa on hyvä olla paikantamista helpottavia tekijöitä, kuten tiestöä, vesistöä tai paikannimistöä. Pohjakartan tulisi sisältää kuitenkin vain ilmiön kuvaamisen kannalta olennaista tietoa, eikä se saa viedä liikaa huomiota varsinaiselta esitettävältä ilmiöltä. Ilmiön symbolit eivät saa jäädä pohjakartan varjoon. Pohjakartan tehtävänä on toimia esitettävän asian tukena, eikä se tilastoteemakartassa edes aina ole välttämätön. Indeksikartta Indeksikartta kertoo käyttäjälle, mihin laajempaan alueeseen varsinainen kartan esittämä alue kuuluu.

Nimistö Nimistö on ihmisille luontainen keino viestiä sijainnista, ja siksi se on tärkeä osa karttaa. Teksti asetetaan mielellään vaakasuoraan. Kartan otsikko. Windows_QGIS-ohjelman lataaminen ja asentaminen. PaikkaOppi - Paikkatiedon avoin oppimisympäristö. Paikkatieto on useimmille meistä tuttua, vaikka emme olisikaan siihen koskaan kiinnittäneet huomiota.

PaikkaOppi - Paikkatiedon avoin oppimisympäristö

Rakentaminen, liikenne, markkinointi tai vaikkapa pelastuspalvelut hyödyntävät kaikki omalla tavallaan paikkaan sidottua tietoa. Karttakuva on paikkatiedon tutuin esitysmuoto, mutta nykyaikaisten tietokonepohjaisten paikkatietojärjestelmien (GIS) soveltaminen mahdollistaa myös paljon muuta. Paikkatieto ja paikkatietojärjestelmät tarjoavatkin tehokkaan tavan hallita ja havainnollistaa ympäristöä ja yhteiskuntaa käsittelevää alueellista tietoa. ETRS89koordinaattijarjestelma kayttoon.

THINGLINK

Open Data Kit. Materiaalia. Etusivu - Paikkatietoikkuna. Kartta 2016 -haaste. Suomen Kartografinen Seura julistaa karttahaasteen kaikille ja opiskelijoille 3.11.2015-17.10.2016.

Kartta 2016 -haaste

Haaste: Tee kartta, joka voidaan julkaista web-sivuilla. Kartta voi perustua itse kerättyihin aineistoihin, avoimiin aineistoihin ja/tai organisaation omiin aineistoihin. Se voi olla yksittäinen kartta tai karttapalvelu. Pääasia, että se on vapaasti saatavilla vuoden 2016 loppuun asti. Story: Riisitunturi with Paikkatietoikkuna.fi – Light for the Benefit of Mankind. As I have told earlier, Riisitunturi is one of the most beautiful places in Finland in my opinion.

Story: Riisitunturi with Paikkatietoikkuna.fi – Light for the Benefit of Mankind

So, here it comes again – in a bit different format. I have found some time ago the Paikkatietoikkuna.fi is quite interesting service. Karhuvuoren virtuaaliluontopolku, Rasti 1 - Openmetsä. Karhuvuoren luontopolku sijaitsee Savonlinnassa Nätkin läheisyydessä.

Karhuvuoren virtuaaliluontopolku, Rasti 1 - Openmetsä

Hankeasioita liippaavia. Uusi supertarkka nettikartta: Voi "lennellä" ympäri Suomea. Suunnistajakolmikko Jarkko Ryyppö, Mats Troeng ja Joakim Svensk on rakentanut Maanmittauslaitoksen avoimesta kartta-aineistosta lähes koko Suomen kattavan MapAnt-nimisen karttapalvelun, jonka tarkkuus yltää lähes suunnistuskarttojen tarkkuuteen.

Uusi supertarkka nettikartta: Voi "lennellä" ympäri Suomea

Tarkimmalla zoomaustasolla kartta on maastonmuotojen osalta selvästi tarkempi kuin esimerkiksi Metsähallituksen tarjoama Retkikartta tai Maanmittauslaitoksen oma Karttapaikka. Uusi karttapalvelu perustuu Ryypön kehittämään Karttapullautin-sovellukseen, jolla voi yhdistää Maanmittauslaitoksen maastotietokannan”peruskartta-aineiston” ja laserkeilausaineiston ja muodostaa niistä tarkat korkeuskäyrät ja kasvillisuustiedot sisältäviä karttoja. Tällainen ”pullautuskartta” soveltuu suunnistusharjoittelun lisäksi kaikenlaisiin tarpeisiin, joissa maastonmuotojen ja kasvillisuuden tarkkuus on olennaista.

Lue koko juttu Mikrobitistä. Timelapse – Google Earth Engine. Sports tracker. Hei Joe. How to use google maps to share routes. Google Maps the best mapping service and is the largest, most popular map service in the world.

How to use google maps to share routes

This application is very useful when traveling , whether on a vehicle, walking, cycling or hiking and can even be used as a GPS. But most of us are unaware that you can share your routes. Today in this tutorial i’ll teach you how to share a Google Maps route easily, you only have to follow the steps listed below. Each of these steps will be explained and accompanied image for each of you can understand without any problem. How to share Google Maps route? Hallinnon karttapalvelu -verkkokoulutukset. Vesiuomien maa-aineksen huuhtoutumisriski. Konneveden vesistotutkimusraportti. Ympäristökasvatusta Etelä-Savossa : Kuvaluontopolku Google Mapsiin. Ympäristökasvatusta Etelä-Savossa : kartat.

Kokoonnuimme viime viikolla hankkeen ensimmäiseen työpajaan.

Ympäristökasvatusta Etelä-Savossa : kartat

Hankkeessa räpiköidään nettikarttojen käytön parissa ja kootaan ympäristökasvatukseen liittyvää sisältöä kartalle, ja tätä vertaisoppimista tukee asiantuntijakouluttajana Antti Poikola. Jälkiä kartalle. Näiden ennakkotehtävien avulla pääsemme ensimmäistä työpajaa varten hieman sisälle karttojen, paikannuksen ja reittien maailmaan.

Jälkiä kartalle

Tehtävät on koottu Jälkiä kartalle -opintopiirin osallistujia varten, mutta ohjeita voi ehdottomasti ja tietenkin käyttää ihan kuka tahansa. Tehtävä 1 - Kuvat kartalla Tehtävän tarkoituksena on opetella lisäämään otettuja kuvia kartalle ja jakamaan kartta muille. Kuvat otetaan tässä tapauksessa ensin ja ne laitetaan kartalle nettiyhteyden ääressä. International Programs - Information Gateway. Online Mapping for Beginners — The Map Academy — CARTO. Julkinen data. Parkanon kotiseutumuseo , luetteloiden digitointi avaaminen. Lupa kuvien käyttöön Parkano ennen... Face ylläpitäjä jo digitalisoi, Timo Yliaho ... Mielekästä harjoitusta Exel- taulukointiin, Google Sheet??? Melu, datan kerääminen, tuottaminen. Liikonen Johdatus ympäristömeluun. Ihminen ympäristössä Ari Saarinen 16 9 1. Vahvuuskartta ympäristöstäni - PaikkaOppi. Tehtävä voidaan toteuttaa monen aineen näkökulmasta, tässä esimerkkeinä uskonto, oppilaanohjaus ja terveystieto.

Vahvuuskartta ympäristöstäni - PaikkaOppi

Tehtävä sopii hyvin myös elämänkatsomustiedon oppiaineeseen. Vesistötutkimus - PaikkaOppi. Vesistötutkimus soveltuu projektityöksi yläkouluun ja lukioon maantieteen ja kemian oppiaineisiin. Projekti voidaan toteuttaa joko kokonaan toisessa tai integroidusti kahdessa oppiaineessa jakaen työvaiheita kummallekin oppiaineelle. Projektissa analysoidaan vesistöistä kerättyjä näytteitä ja tulokset esitetään PaikkaOpin kartalla. Tuloksia on helppo vertailla ja niistä on kiinnostavaa keskustella yhdessä, kun kaikkien tulokset näkyvät yhteisessä kartaesityksessä. Mobiilin käyttö - PaikkaOppi. PaikkaOpin mobiilisovelluksella (PaikkaOppi Mobiililla) tallennetaan ympäristöhavaintoja tai -kokemuksia omasta lähiympäristöstä sanoina, kuvina tai videoina. Mobiilisovellus toimii tabletilla tai älypuhelimella, jossa on Android-käyttöjärjestelmän versio 1.5 tai uudempi. Kohteen sijaintia ei tarvitse itse etsiä kartalta, vaan kohde tallentuu automaattisesti oikeaan paikkaan.

Kurssikerta 1. Kurssikerta 2.

TVT-taitojen kehittäminen

Mitä on paikkatieto? Paikkatiedossa yhdistyy kohteen sijaintitieto ja ominaisuustieto. Sijaintitieto ilmoitetaan yleensä koordinaatteina ja ominaisuustieto voi olla mitä tahansa kohteen ominaisuutta kuvaavaa tietoa. Kartat nykyaikaan Maantieteellisen tiedon tallennuksessa on siirrytty paperikartoista digitaalisessa muodossa olevaan paikkatietoon. Kun karttoja alettiin piirtää tietokoneella, keksittiin, että kohteille voidaan antaa samalla oikeat maantieteelliset koordinaatit sekä liittää niihin myös tietoa niiden ominaisuuksista. Kun esimerkiksi rakennuksen sijaintiin yhdistetään joku sen ominaisuuksista, väri, korkeus, osoite ym., saadaan paikkatietoa.

GIS - maantieteen perustyökalu. Geographic Information System (GIS) tarkoittaa suomeksi paikkatietojärjestelmää. Se koostuu neljästä osasta: laitteisto (tietokone), ohjelmisto, aineisto ja käyttäjä. Järjestelmän avulla voidaan käsitellä ja analysoida helposti ja nopeasti erilaisia aineistoja sekä esittää niitä kartalla. Erilaisia paikkatietoaineistoja. Paikkatiedot.

PaikkaOppi