background preloader

ROC Leiden - ppp - Zeeman

Facebook Twitter

Dient te worden geanalyseerd vanuit publiek-privaat-partnership ~ perspectief

De Algemene Onderwijsbond - Uitgezwaaid met een douceurtje. Titel Uitgezwaaid met een douceurtje Ook de baas van een schoolbestuur heeft recht op een tegemoetkoming als hij voortijdig op straat komt te staan.

De Algemene Onderwijsbond - Uitgezwaaid met een douceurtje

Maar hoe zo’n vertrekregeling eruitziet, staat lang niet altijd in het jaarverslag vermeld. De Tweede Kamer legde eind vorig jaar het plafond voor ontslagvergoedingen op 75 duizend euro. De afgelopen jaren waren er regelingen die daar riant boven kwamen. Een afvloeiingsregeling voor topfunctionarissen in de semipublieke sector blijft wat betreft politiek Den Haag beperkt tot maximaal 75 duizend euro. AfspraakVorig jaar liep de onrust bij een deel van het personeel van de Purmerendse Scholengroep (PSG), een bestuur voor zes middelbare scholen in Noord-Holland, hoog op. {lijstje}Voorbeelden van vertrekregelingen afgelopen jaren (bron: jaarrekeningen instellingen) © 2015 het Onderwijsblad. ROC Leiden.

Livestream actuele situatie ROC Leiden. 26-11-2015In het toewerken naar nieuw perspectief voor ROC Leiden in 2018 is een belangrijke stap gezet.

Livestream actuele situatie ROC Leiden

In het persbericht hierover leest u hierover meer informatie. 26-11-2015Een commissie onder leiding van mevrouw prof. dr. Meurs heeft het afgelopen half jaar de besluitvorming rond de huisvesting die geleid heeft tot de financiële problemen bij ROC Leiden onderzocht. Hierbij is ook de rol van de voormalige bestuurders, toezichthouders, hun adviseurs en de relatie met het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs onderzocht. De onafhankelijke commissie zal op dinsdag 1 december haar rapport overhandigen aan minister Bussemaker. Wie is wie Roc Leiden 2006-2015. Voorzitter ROC Leiden in de film ‘Alles van Waarde’ van Frans Bromet (2011) Holland Doc: Alles van waarde kijk je op npo.nl. De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies.

Holland Doc: Alles van waarde kijk je op npo.nl

We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van functionele en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van haar websites. De daarmee verzamelde gegevens worden niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. De advertentie en social media cookies van derden verzamelen mogelijk gegevens ook buiten de websites van de NPO. Deze cookies kun je hiernaast weigeren via de instellingen.

More

Hoe ROC Leiden ten onder ging aan zijn dromen. ScienceGuide - Lessen uit Leiden en lijden. 16 februari 2015 - Minister Bussemaker trekt “uit deze casus maximale lering”, schrijft zij over de perikelen rond de ROC Leiden.

ScienceGuide - Lessen uit Leiden en lijden

Zo zouden onderwijsbestuurders hun nieuwbouwplannen kunnen laten toetsen door onafhankelijke experts, omdat men “dergelijke expertise immers vaak zelf niet in afdoende mate in huis heeft. " De minister meldt de Kamer welke meer generieke lessen zij wil trekken. Deze raken meer dan de Leidse kwestie en ook meer dan ROC’s en de MBO-branche. Zowel de bestuurlijke integriteit, als de omgang met vastgoed en gebouwen en “het handhavingskader van de onderwijsinspectie” worden nader onder de loep genomen.

Ruimte voor intensivering Bussemaker schrijft hierover: “Om ook uit deze casus maximale lering te trekken zal ik nagaan of er nog andere verbeteringen nodig zijn. Ook zal ik het advies van de regisseur meenemen. ROC Leiden aan wanbeleid ten onder. 21/05/2015 ROC Leiden dieper in crisis - NRC. 13/02/2015 - Leids ROC aan wanbeleid ten onder - ‘doormodderen geen optie’ - NRC. Het ROC Leiden, dat sinds 2012 onder financieel toezicht staat van de Inspectie van het Onderwijs, houdt in de huidige vorm op te bestaan.

13/02/2015 - Leids ROC aan wanbeleid ten onder - ‘doormodderen geen optie’ - NRC

Het ID College in dezelfde stad neemt de onderwijsverplichtingen van het ROC over. Studenten kunnen hun opleiding afmaken. Dat schrijft minister van Onderwijs Jet Bussemaker vandaag aan de Tweede Kamer. Investeringen in de kwaliteit van het onderwijs waren niet meer mogelijk na een duur debacle met een nieuw pand. “Te grote focus op huisvesting, gepaard met gebrekkige professionaliteit op dit punt heeft de kwaliteit van het onderwijs in gevaar gebracht”, schrijft Bussemaker. “De financiële molensteen die het vastgoed voor ROC Leiden is, zou steeds slechter wordend onderwijs tot gevolg hebben.

Niet ingrijpen zou mogelijk tot gevolg hebben dat studenten jarenlang onderwijs zouden volgen waarvan de kwaliteit onder de maat is. Er is geen bewijs dat bestuurders de wet hebben overtreden. Onderwijs ROC Leiden na nieuwbouw veel slechter. Bij ROC Leiden keek iedereen weg - NRC Handelsblad van vrijdag 22 mei 2015. Tweede Kamer over toekomst ROC Leiden. Staan deze studenten binnenkort op straat? Bussemaker wil ROC Leiden ontmantelen - NRC. ROC Leiden Protesteert tegen faillissement. Protestactie bij ROC Leiden. ROC Leiden: toespraak voorzitter raad van bestuur. Ricardo Winter (@RicardoJWWinter)

Bussemaker wil 'gecontroleerde ontmanteling' ROC Leiden. Bussemaker wil de school met 40 miljoen euro een doorstart geven, maar de VVD wil een faillissement en wil dat donderdag in de Kamer in stemming brengen.

Bussemaker wil 'gecontroleerde ontmanteling' ROC Leiden

Ook de PVV en het CDA voelen niets voor een doorstart. Voor de ontmanteling hoopt Bussemaker nu meer handen op elkaar te krijgen om te redden wat er te redden valt. In het nieuwe voorstel van Bussemaker blijft de school niet als zelfstandige instelling bestaan en gaan verschillende opleidingen snel naar collega-scholen. 11-6-2015 Bussemaker: ROC Leiden in grote geldnood, bijna failliet. 16/06/2015 Minister: Redding ROC Leiden goedkoper dan fusie of faillissement. Dinsdag 16 juni 2015, 16:17 LEIDEN - Minister Jet Bussemaker van Onderwijs wil het noodlijdende ROC Leiden redden.

16/06/2015 Minister: Redding ROC Leiden goedkoper dan fusie of faillissement

Dat blijkt uit een brief die de minister aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het redden van het opleidinginstituut is volgens de minister goedkoper, en beter voor het onderwijs, dan een snelle fusie met het ID College of een faillissement. ROC Leiden kwam in de problemen door twee extreem dure schoolgebouwen bij station Lammenschans en het Centraal Station. De twee panden kosten het ROC 11 miljoen euro per jaar. D-Day voor ROC Leiden. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

D-Day voor ROC Leiden

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Bij voorbaat onze excuses hiervoor. Cookies helpen om u een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze websites. Met cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en daardoor onze webpagina verbeteren. Klik hieronder op "Akkoord en naar telegraaf.nl" om deze keuze te bevestigen. Debat over toekomst ROC Leiden: Kamerlid Lucas (VVD) vs. minister Bussemaker (PvdA) Harm Beertema - ROC Leiden (2015) ROC Leiden gered van faillissement. Het ROC in Leiden wordt gered.

ROC Leiden gered van faillissement

De SP heeft na lang aarzelen besloten het reddingsplan van minister Bussemaker te steunen. Daarmee is een Kamermeerderheid voor het plan van de minister en is een faillissement van de baan. SP-Kamerlid Van Dijk zei dat de bestuurders van de school er een puinhoop van hebben gemaakt, maar dat de studenten en docenten daarvan niet de dupe mogen worden. "Dat zou onverantwoord zijn. " De SP vond het wel een moeilijke afweging, omdat er in feite nu 40 miljoen euro van andere scholen wordt weggehaald om het ROC te redden. De school met 9000 leerlingen is in grote financiële problemen gekomen door duur uitgevallen nieuwbouw. 23/06/2015 - ROC Leiden gered van faillissement.

Volkskrant.nl gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden Ja, ik accepteer cookies Volkskrant.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

23/06/2015 - ROC Leiden gered van faillissement

Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op volkskrant.nl die aansluiten op uw interesses. Cookies kunnen ook gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. De serviceafdeling is te bereiken op telefoonnummer 088-0561561. ROC Leiden gered: Kamer steunt stopzetten financiële steun niet. Dure nieuwbouw heeft het ROC Leiden in grote financiële problemen gebracht.

Foto ANP / Bas Czerwinski Binnenland Het ROC Leiden is voorlopig gered. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vanmiddag tegen een motie van de VVD om geen nieuwe financiële middelen meer beschikbaar te stellen aan de instelling. ROC Leiden gered van faillissement. 'Wie nu studeert aan ROC Leiden, doet dat volgend jaar nog'

ROC Leiden gered van ondergang - RTL NIEUWS. Oud-bestuurders ROC Leiden ontspringen de dans. Probleem vastgoed ROC Leiden is volgens bestuursvoorzitter Ricardo Winter opgelost. 15:00 - ‘ROC is krom ingedeeld’ Roc Leiden: wat gaat er nu gebeuren? Roc Leiden is een tweede leven gegund. Alle mbo-scholen leveren samen 40 miljoen euro in voor een sanering van de noodlijdende mbo-school, die door vastgoed bijna bankroet ging. Het roc mag zich verheugen op lagere huisvestingslasten, maar staat wel 23 miljoen euro af aan investeringsmaatschappij Green. Met steun van een meerderheid in de Tweede Kamer is gisteren een faillissement van de Leidse onderwijsinstelling afgewend.

Wat gaat er nu gebeuren? Het Onderwijsblad licht er een paar punten uit. 1. Roc Leiden had die kredieten (de mogelijkheid om rood te staan) nodig nadat de school 92 miljoen euro had gestoken in de nieuwbouw van Lammenschans, terwijl ze slechts 75,6 miljoen terugverdiende met de verkoop aan investeringsmaatschappij Green Real Estate in 2011. Rood staan De 18 miljoen is de eerste tranche van in totaal 40 miljoen euro die minister Bussemaker van Onderwijs “met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid” maximaal denkt te moeten inzetten voor de saneringsoperatie. 2. 3.

Jaap Dronkers sur Twitter : "Opnieuw een argument waarom het netwerk van onderwijsbestuurders wel in kaart gebracht moet. Arno Kersten sur Twitter : "Roc Leiden #roundup: lagere huisvestingslasten, maar wel 23 miljoen naar investeringsmij Green. Hoe zit dat? Jaap Dronkers sur Twitter : "Extra geld komt niet ten goede van onderwijs, maar geldverstrekers. Gecontroleerd faillissement had dit voorkomen. ScienceGuide - Liberale fitties.

22 juni 2015 - Het is al een paar maanden raak. De liberale vrienden en gedogers van Rutte-II vliegen elkaar op kennisterrein steeds meer en venijniger in de haren. Zelfs de premier doet er nu aan mee, terwijl zijn specialisme veelal is anderen ‘comfort te geven.’ Wat maakt de fittie tussen VVD en D66 zo gruizig? In het in Den Haag nauwelijks opgemerkte ‘Gehaktdag-debat’ was premier Rutte niet mals voor zijn linksliberale gedoogvrienden van de voorbije twee jaar. “We geven heel erg veel geld uit aan onderwijs. Thuisland in de Sleutelstad En dit was niet de eerste keer dat de sfeer minder comfort en meer venijn bevatte tussen de liberale tenoren en D66. Het gaat bovendien echt heen en weer tussen de twee liberale stromingen en partijen. ROC Leiden - bijzonder onderzoek inzake rollen, verantwoordelijkheden en belangen. Waarom publiceert @MinOCW alleen een samenvatting van rapport over Roc Leiden (12 van de 232 pagina's)?

Jaar in beeld. Roc Leiden maakt 'schoon schip' met recordverlies van 49 miljoen euro. Dit weekend moet een uitgewerkt plan van aanpak van Roc Leiden bij de Onderwijsinspectie liggen. Dat herstelplan is cruciaal voor de toekomst van de school, maar ook voor het voortbestaan op de korte termijn. De bodem van de kas komt in december opnieuw in zicht. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs heeft toegezegd de Tweede Kamer begin december te informeren over het uitgewerkte plan van aanpak.

Dat plan is een voorwaarde voor verdere financiële steun. De Kamer wil vooraf betrokken worden bij elke stap. Als het plan groen licht krijgt in Den Haag, kan de minister komende maand het volgende deel uit de veertig miljoen extra steungeld overmaken. ‘De liquiditeitspositie is op dit moment zwak en dit vereist de eerder dit jaar toegezegde aanvullende financiële steun van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om het jaar 2015 financieel goed af te ronden’, aldus de toelichting.

Article27226182. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen.

Commissie Meurs

Onderzoeker Roc Leiden was politieke collega van toezichthouder. Voorzitter Pauline Meurs van de commissie die Roc Leiden onderzoekt zat tot 2011 vier jaar lang in de PvdA-senaatsfractie met een van de toenmalige toezichthouders van het roc. Is dat bezwaarlijk? Volgens Meurs niet. Hoogleraren public governance Hans Bossert (Nyenrode) en Goos Minderman (Vrije Universiteit) vinden de combinatie onhandig. Mr. I.Y. (Ing Yoe) Tan - Parlement & Politiek. De Algemene Onderwijsbond - Onderzoeker Roc Leiden was politieke collega van toezichthouder. Plein. Vervolging bestuurders. Oud-bestuurders Roc Leiden aanpakken. Collegevoorzitter Bormans betrokken bij ROC Leiden-debacle. School met een gouden randje - Hans Kamps speciaal gezant bij ROC Leiden tijdens onderzoek naar wanpraktijken.

De tube zonnebrand met factor 30+ van Hans de Boer gaat van hand tot hand. Met een groep vrienden wandelt hij het Franse deel van de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. In acht dagen hebben de zeven mannen 200 kilometer afgelegd. Het uitje is een jaarlijkse traditie. Hans Kamps helpt Vijf leerlingen voor 1 miljoen euro - NRC. Hans Kamps is het type man waar de Nederlandse polder op drijft. De zacht pratende, altijd enthousiaste zestiger loopt over van plannen om het land beter te maken. Hans Kamps. Geplaagd ROC Leiden schrapt 20 procent van alle banen. Volkskrant.nl gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden Ja, ik accepteer cookies. ROC Leiden onderhandelt over ontslagen. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies.

Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Onzekerheid door vrijwillige vertrekronde bij ROC Leiden. Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies.

We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Statement: dagvaarding oud-bestuurders en voormalige leden Raad van Toezicht. Statement: dagvaarding oud-bestuurders en voormalige leden Raad van Toezicht. Article28427564. Telegraaf Media Groep N.V. en haar dochtermaatschappijen maken op haar TMG websites en apps gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om i) het gedrag van bezoekers vast te leggen en te analyseren om de websites en apps te verbeteren, ii) om het mogelijk te maken content via social media te delen en iii) om de inhoud van haar websites en advertenties beter af te stemmen op uw interesses.

Cookies kunnen ook gebruikt worden door derden, zoals advertentienetwerken en adverteerders. Door op "Akkoord en naar leidschdagblad.nl" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies via de TMG websites en apps door TMG en derden. Ook gaat u dan akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens die met behulp van cookies kunnen worden verzameld en welke verwerkingen plaatsvinden voor de onder hiervoor voor i) tot en met iii) genoemde doeleinden. TMG websites en apps maken gebruik van cookies. Ook Bormans gedagvaard voor ROC Leiden. Ook Bormans gedagvaard voor ROC Leiden. Rapportage over onderzoek adviseurs ROC Leiden in samenhang met nieuwbouw LMS. Adviesbureau ILFA bracht Roc Leiden bijna miljoen euro in rekening, maar legde vragen onderzoekers naast zich neer. Onderzoek Roc Leiden: ILFA gaf geen uitleg over facturen met uurtarief van 450 euro, want 'buiten scope onderzoek' 28/02/2018 Rechtbank: bestuur ROC Leiden deed geen gekke dingen - Leidsch Dagblad.

28/02/2018 Ex-bestuurders ROC Leiden gaan vrijuit - Leidsch Dagblad. 03/03/2018 Hoop op gesprek na ’politiek proces’ ROC Leiden - Leidsch Dagblad. Problemen ROC Leiden nog niet opgelost - Leidsch Dagblad. 'Kwaliteitsproblemen bij ROC Leiden nog niet opgelost' Zeeman verwacht komende jaren tientallen filialen te sluiten.