background preloader

Researchers/educators

Facebook Twitter

Noam Chomsky (July, 2013) "The Corporatization of the University". 'Promoveren bij bedrijven mogelijk maken' - Nieuws VNO-NCW Online. 10-02-2015 - Academici moeten ook bij bedrijven kunnen promoveren.

'Promoveren bij bedrijven mogelijk maken' - Nieuws VNO-NCW Online

Om dit mogelijk te maken dient VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg een motie in. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de wetenschapsvisie van het kabinet. VNO-NCW en MKB-Nederland steunen dit plan. Zij vinden met name dat Nederland te weinig promovendi kent op het gebied van bèta-technisch onderzoek. VerdiepenVolgens VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg is promoveren in Nederland minder aantrekkelijk dan in andere landen. Wetenschappelijke onafhankelijkheidPromoveren in het bedrijfsleven hoeft geen afbreuk te doen aan de wetenschappelijke onafhankelijkheid.

C.A.O.

Pensions. Bijna 9,5 miljoen aan declaraties. Door ‘bonnetjesgate’ weet inmiddels iedereen dat bestuurslid Wilma de Koning een heel dure stoel heeft.

Bijna 9,5 miljoen aan declaraties

Maar hoeveel declareert de gewone werknemer van de universiteit eigenlijk? De facultaire verschillen zijn groot. Sinds april 2013 is door het insturen van meer dan 30 duizend bonnetjes in totaal voor bijna 9,5 miljoen euro aan onkosten gedeclareerd (inclusief reisaanvragen en voorschotten). Dat blijkt uit cijfers die Vox opvroeg bij de financiële afdeling van de universiteit. In 2014 stopte de declaratieteller bij 4.780.648 euro. Opmerkelijk is vooral het behoorlijke verschil tussen de faculteiten. Eerste klas over spoor, economy door de lucht. De bonnetjes van het college van bestuur liggen op straat.

Eerste klas over spoor, economy door de lucht

Maar hoe zit het met het declaratiegedrag van de gemiddelde Radboud-medewerker? Vox maakte een rondje van ‘de vijftiende’ van het Erasmusgebouw tot de coffee corner van het Grotius. ‘Je brengt me op een idee.’ Floris Heukelom aan een zelf betaalde haringlunch. 'Veel reizen' verklaart hoge declaraties. We declareren wat af met z’n allen, een kleine 10 miljoen euro in krap twee jaar.

'Veel reizen' verklaart hoge declaraties

Vox zette de cijfers op een rijtje en vroeg de faculteiten waar veel wordt gedeclareerd om een verklaring. ‘Onze faculteit stimuleert reizen naar het buitenland.’ Reizen kost nu eenmaal geld. Foto: Dean Shareski, Creative Commons Bovenaan de lijst prijkt de Faculteit der Managementwetenschappen, waar de gemiddelde werknemer sinds april 2013 ruim 4.300 euro heeft gedeclareerd. Internationalisering Gevraagd naar de relatief hoge declaratiestand in zijn faculteit, wijst Looijmans op de internationalisering.

Bursalen move to a system of scholarship from public to corporat

Twee op de drie UvA-medewerkers heeft flexibel contract. Zero-hour contract's. Unpaid internships. Flexwerk nekt de geleerde - Onderwijs. Short-term contracts. Het einde van 650 zzp-docenten op de HR. Het einde van 650 zzp-docenten op de HR. De Hogeschool Rotterdam hangt een naheffing van ruim één miljoen euro boven het hoofd omdat er de afgelopen vijf jaar honderden zzp’ers voor de klas stonden die door de Belastingdienst zijn aangemerkt als pseudowerknemers.

Het einde van 650 zzp-docenten op de HR

Daarom worden de aangescherpte fiscale regels, die sinds 1 mei van kracht zijn, nu heel strikt uitgevoerd. De 650 zzp-docenten die bij de HR aan het werk zijn, moeten in dienst komen. Daar zijn ze lang niet allemaal blij mee. Monique Smeets is freelance journalist en staat twee uur in de week voor de klas bij de HR.

Pieceworkers -

Profession is being 'deskilled' Freelance. Reassess the outdated requirements for achieving tenure rank. Researchfunding. Dissertation fee abolished. Verkorten promotietraject. Workload. The academic career path has been thoroughly destabilised by the precarious practices of the neoliberal university. It is an increasingly difficult time to begin an academic career.

The academic career path has been thoroughly destabilised by the precarious practices of the neoliberal university.

Praktijkdocenten hbo in gevaar? Connecticut Measure Would Strip Many Faculty Members of Collective-Bargaining Rights - Faculty. By Peter Schmidt A budget bill working its way through Connecticut's House of Representatives would have the effect of stripping many college faculty members of their rights to engage in collective bargaining, by reclassifying them as "managerial employees" if they are heads of academic departments or hold certain other decision-making roles.

Connecticut Measure Would Strip Many Faculty Members of Collective-Bargaining Rights - Faculty

The reclassification language, tucked into a measure that would carry out Gov. Leraarschap kan anders. 17 maart 2011 - Het vak van leraar is niet onveranderbaar of onverbeterlijk.

Leraarschap kan anders

Veel ontwikkelde landen kampen bovendien met dezelfde uitdagingen om het leraarschap op hoog niveau te houden. Arne Duncan: Uncommon Wisdom on Teaching.

Imago beschadiging ?

Image versus people. Are adjunct professors the fast-food workers of the academic world? I am what's called an adjunct.

Are adjunct professors the fast-food workers of the academic world?

I teach four courses per semester at two different colleges, and I am paid just $24,000 a year and receive no health or pension benefits. Recently, I was profiled in the New York Times as the face of adjunct exploitation, and though I was initially happy to share my story because I care about the issue, the profile has its limits.

Outsourcing grading

Outsourcing tuition. Betaal mannen als vrouwen. Diversiteitsbeleid. Flexoffice ór your own office ? Davidgraeber : @wayneandwax @zeynep @zunguzungu... Universiteit wil alleen jonge onderzoekers met zak geld. Voor jonge onderzoekers is het lastig om bij de universiteit te blijven werken, constateert Wouter Marra.

Universiteit wil alleen jonge onderzoekers met zak geld

Universiteiten nemen alleen nog maar mensen aan die geld met zich mee brengen. Geen beurs, geen geld, geen werk. Mijn planning is om aan het eind van dit jaar mijn proefschrift af te hebben. Een steeds vaker terugkerende vraag is ‘wat hierna’. Deels een keuze: de wetenschap of niet. ‘Universiteit wil alleen jonge onderzoekers met zak geld’Folia Web. Door Henk Strikkers Als je niet al in het bezit bent van een beurs is het ondoenlijk om als wetenschapper aan de slag te gaan op een universiteit. Dat stelt promovendus Wouter Marra in een column op het Utrechtse opinieplatform DUB. Slashing courses / faculties / Humanities / Social Sciences. A room of our own. Graduate students hold up our university. They provide the teaching and grading labor that makes quality instruction possible.

They also produce scholarship — both here and throughout their careers — that allows UC Berkeley to call itself a world-class site of cutting-edge research. The path to becoming a scholar, however, is a hard one. Students face financial deprivation and long days and nights of solitary work for the sake of producing new knowledge. Voor universiteit lijkt onderwijs bijzaak - de Volkskrant - Opinie. Reddingsactie docent mislukt. Promovendus.org. Promovendi willen minder overhead bij universiteiten. Universiteiten besteden minder geld aan onderzoek en onderwijs dan ze willen doen geloven, hebben promovendi berekend.

Het aantal managers en communicatiepersoneel is de laatste jaren flink gestegen, aldus een landelijk netwerk van promovendiorganisaties dat wil Zijlstra ingrijpt. Waar universiteiten zelf uitkomen op een percentage van 25 procent van het budget dat gaat naar ondersteunende diensten (onderzoek Berenschot), daar komen de promovendi in hun berekening uit op ruim 31 procent. De berekening is gedaan door promovendus.org, een organisatie die zich verzet tegen de eventuele invoering van het bursalenstelsel voor promovendi.

Steeds meer managers aan universiteiten. Hoogleraren boeren niet best. Nederlandse hoogleraren zijn niet bepaald spekkoper. Althans, hun salaris steekt schril af bij dat van hun Canadese of Italiaanse collega’s. Dat meldt Scienceguide op basis van onderzoek uit Boston en Moskou. Volgens Scienceguide laat het onderzoek zien dat de salarissen van hoogleraren in kennislanden onder druk staan. Ze krijgen minder vaak een vast, hoog salaris en steeds vaker flexibele contracten. Nederland in top 10 best betaalde academici — Nuffic Transfer. Transfer, vakblad over internationalisering in het hoger onderwijs, is hét tijdschrift voor iedereen die zich bezighoudt met internationalisering in het hoger onderwijs.

Het verschijnt acht keer per jaar en bevat nieuws- en achtergrondartikelen, reportages, interviews, columns, opiniërende bijdragen en een aantal vaste rubrieken. Transfer biedt inzicht in ontwikkelingen en trends op de nationale en internationale onderwijsmarkt. Voor tophoogleraren en andere excellente, en dus kostbare mensen in innovatie en R&D binnen kennisinstellingen is het nieuws al.

30 oktober 2012 - Het lijkt een saaie, technische tekst over de bijstelling in een ambtelijke nota. Maar het regeerakkoord zet een stap die zal leiden tot een fikse verlaging van het salaris dat HBO en WO mogen betalen aan hun topbestuurders en beste hoogleraren. Het nieuwe kabinet ziet definitief af van het doorvoeren van de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van het rapport-Dijkstal. UMgemini > Observant "de vlootschouw"

CvB laat medewerkers vanaf dit najaar betalen voor parkeren  11 februari 2014 De maatregel is onderdeel van het Mobiliteitsplan TU/e. Daarin is ook aandacht voor de invoering van een parkeerverwijssysteem, voor betere parkeermogelijkheden voor fietsen en deelname aan een e-bike-regeling. De personeelsfractie van de U-raad en de bonden zijn nog niet overtuigd en hebben alternatieven aangedragen.