background preloader

Punt Avans: E-mailregels Avans: kort en zakelijk

Punt Avans: E-mailregels Avans: kort en zakelijk
Punt is een uitgave van Avans Hogeschool. Naast de website bestaat er ook een papieren editie die maandelijks verschijnt, met uitzondering van de schoolvakanties. De redactie werkt volgens beginselen van onafhankelijke journalistiek, zoals vastgesteld in het redactiestatuut. De redactie wordt terzijde gestaan door een Raad van Advies, die toeziet op de naleving van het redactiestatuut en fungeert als klachteninstantie. Redactie-adres: Hogeschoollaan 1, Breda, kamer HA001 Onderwijsboulevard 215, Den Bosch, kamer OE002

http://punt.avans.nl/

Related:  Communication Dept:Mediacode versus Academic Freedom of SpeechHBO-gate 2010 oa. diplomafraude Inhollandvervolgonderzoek 9okt2012researchers/educatorsHousing - huurtoeslag

‘45 procent minder mail dankzij protocol’ Onderwijs28 juni 2013 11:57 |Het e-mailprotocol dat het Domein Onderwijs & Opvoeding van de HvA onlangs invoerde, is een groot succes. Althans, als we Jan Bouwma, docent en medeauteur van het protocol, mogen geloven. Tegen Onderwijsblad zegt hij dat de hoeveelheid mailtjes die hij krijgt – voorheen 90 per dag – door het protocol gereduceerd is tot 40. Steeds meer onderwijsorganisaties hanteren een e-mailprotocol om het digitale verkeer tussen docent en leerling te reguleren. Oud-studenten Inholland willen schadevergoeding Een aantal oud-studenten van hogeschool Inholland wil een schadevergoeding voor hun hbo-onwaardige diploma’s. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) kreeg meer dan 200 klachten binnen van oud-studenten en overweegt nu juridische stappen. De klagers hebben onder meer tijdens het solliciteren problemen en worden soms door potentiële werkgevers uitgelachen als ze vertellen waar ze gestudeerd hebben, zo schrijft de Volkskrant. Letselschadeadvocaat Martin de Witte zegt dat de studenten een goede kans maken om een schadevergoeding te krijgen.

TU Delta: 'Wetenschappelijke wangedrag van Rotterdamse hoogleraar' 09 oktober 2012 door HOP, Bas BellemanAantal keer bekeken: 655WEB ONLY In dossier: Vertrouwen in de wetenschap Verzonnen patiënten, onzorgvuldige wetenschap en verdwenen data. De onderzoekscommissie van het Erasmus MC velt een vernietigend oordeel over hoogleraar geneeskunde Don Poldermans. Zelf ontkent hij alles. Internist Don Poldermans was één van de wetenschappers die na Diederik Stapel van fraude werd beschuldigd. Hij zou gegevens van hartpatiënten hebben verzonnen voor een wetenschappelijke publicatie.

Promovendi willen minder overhead bij universiteiten Universiteiten besteden minder geld aan onderzoek en onderwijs dan ze willen doen geloven, hebben promovendi berekend. Het aantal managers en communicatiepersoneel is de laatste jaren flink gestegen, aldus een landelijk netwerk van promovendiorganisaties dat wil Zijlstra ingrijpt. Waar universiteiten zelf uitkomen op een percentage van 25 procent van het budget dat gaat naar ondersteunende diensten (onderzoek Berenschot), daar komen de promovendi in hun berekening uit op ruim 31 procent. De berekening is gedaan door promovendus.org, een organisatie die zich verzet tegen de eventuele invoering van het bursalenstelsel voor promovendi. Terwijl universiteiten beloven om de overhead terug te dringen, en relatief meer geld te steken te richten op het primaire proces (onderzoek en onderwijs), gebeurt er volgens de promovendi in werkelijkheid iets anders.

Duwo legt renovatie Uilenstede stil Studentenhuisvester Duwo legt alle bouwplannen voor nieuwe kamers en woningen stil. Omdat het kabinet de huurregels aanpast, wordt er niet meer gebouwd, verbouwd of gerenoveerd. Ook de renovatie van de Amstelveense wijk Uilenstede is gestopt. “Als de kabinetsplannen doorgaan, gaan de studentenhuisvesters failliet,” zegt algemeen directeur Jan Benschop van Duwo. folia: Cvb heeft offi:mediabeleid vastgesteld.>‘Dit heet censuur. Ik ben niet van plan mij aan het beleid t >College van Bestuur heeft officieel mediabeleid vastgesteld.>‘Dit heet censuur. Ik ben niet van plan mij aan het beleid te houden.’

inholland "den haag" Gebruikers van schermlezers: klik hier voor eenvoudige HTML Nieuw! Rangschik uw apps met slepen en neerzetten. Log in en probeer het eens. Univers: Poldermans reageert op onderzoek Commissie De frauderende hoogleraar/internist van het Erasmus Medisch Centrum heeft het zwaar te verduren. In het rapport schrijft de commissie die zijn wangedrag onderzoekt dat Poldermans zich schuldig maakt aan ‘ernstig wetenschappelijk wangedrag’. Hij zou studiegegevens van 169 patiënten hebben verzonnen.

Leraarschap kan anders 17 maart 2011 - Het vak van leraar is niet onveranderbaar of onverbeterlijk. Veel ontwikkelde landen kampen bovendien met dezelfde uitdagingen om het leraarschap op hoog niveau te houden. Daarom is het zo belangrijk dat landen meer van elkaar leren, aldus Obama's onderwijsminister Arne Duncan. Studentenhuisvesters: 'Goedkoper bouwen geen oplossing' De kabinetsplannen voor de woningmarkt leiden tot onrust. Studentenhuisvesters luiden de noodklok en nieuwbouwplannen worden in de ijskast gezet. Misschien moeten ze goedkoper gaan bouwen, oppert de Socialistische Partij. Vorige week legde studentenhuisvester DUWO alle bouwprojecten stil uit angst voor faillissement.

Related:  media about voxlog's successor journalistic independencyDiederik Stapel - Tilburg University - NWO als financiervan basisbeurs naar 'sociaal?' leenstelselStille Tromintegrity - theory, guardianspublic transport - privatizationstudiebeurslangstudeerboeteselling your rights / your choise /voice/ access/ privacy for ?ResourceNHL Magazineeindrapport 28nov2012(privatise) loans