background preloader

EUR - Faculteit Wijsbegeerte

Facebook Twitter

Rotterdam kan niet zonder filosofie. Philosophy Ground - Home. Fb: Verzet tegen de Zotheid [discontinued] Philosophy Ground EUR. EM: Faculteit Wijsbegeerte opgedoekt? De Faculteit Wijsbegeerte houdt waarschijnlijk op te bestaan.

EM: Faculteit Wijsbegeerte opgedoekt?

Een zelfstandige faculteit is ‘geen haalbare kaart’. Dat meldt decaan Jack Vromen maandag aan alle medewerkers van de faculteit. De faculteit is al langere tijd in overleg met het College van Bestuur (CvB) over de financiële positie en toekomstbestendigheid van Wijsbegeerte. Zowel verschillende hoogleraren als de decaan hebben bij het CvB gepleit voor behoud van een zelfstandige faculteit. Maar ‘na uitvoerige discussies met het CvB is echter duidelijk geworden dat dit geen haalbare kaart is en dat Wijsbegeerte zal moeten opgaan in een groter organisatieverband’, schrijft Vromen. Maatpak Wijsbegeerte wordt gefinancierd via een zogeheten ‘maatpak’. Reserves niet toereikend “De facultaire reserve is niet meer toereikend om nog langer de verliezen op te vangen, laat staan om extra bezuinigingen te realiseren”, schrijft Vromen aan alle medewerkers.De beperkte financiële middelen 'nopen tot scherpe keuzes'. 02 December 2014.

Eerste reacties [FILOS-NL] , twitter

Petitie tegen de zotheid. Dit is een petitie van studentenactiecomité Verzet tegen de Zotheid.

Petitie tegen de zotheid

De Erasmus Universiteit Rotterdam dankt zijn naam aan de filosoof Desiderius Erasmus. Zijn beeld staat trots op de Rotterdamse campus, zijn Lof der Zotheid in de bibliotheek. Eduard v. Scheltinga (evanscheltinga) Erasmus Magazine's coverage. Media coverage newspapers, blogposts etc: Rolf Viervant sur Twitter : "Geen filosofie, geen 'Erasmus'! #geenfilosofiegeenerasmus @ErasmusMag @ERA_Rotterdam... EM: Studenten organiseren zich voor behoud filosofie. Erasmus Magazine sur Twitter : "Het bestuursgebouw van de EUR, zeer rustig #maagdenhuis... EM: No reorganisation at Faculty of Philosophy. Reprieve for Faculty of Philosophy: no reorganisation for the time being.

EM: No reorganisation at Faculty of Philosophy

Instead, the faculty will receive increased funding, provided it fulfils a number performance agreements made with the Executive Board. Six months ago the Faculty of Philosophy was in trouble with a financial deficit and an impending reorganisation where one in three scholars would have to leave. This would have meant losing five to seven FTEs out of an academic staff of approximately 17 FTEs. In addition to clearing away a shortfall of three to four hundred thousand euros, there was a chance that in total, cutbacks could add up to seven hundred thousand euros annually. Now an alternative scenario is in place, which gives the faculty more funding and time to get its affairs in order. Philosophy receives customised funding, because the programme is a second study program for many students and as such, the university does not receive government funding. Double Degree van Faculteit der Wijsbegeerte overtreft verwachtingen. De Double Degree, de reddingsboei van de Faculteit der Wijsbegeerte, moest dit jaar minimaal 120 studenten trekken.

Double Degree van Faculteit der Wijsbegeerte overtreft verwachtingen

Die doelstelling werd ruim overtroffen. Double Degree is de opvolger van Wijsbegeerte van een Wetenschapsgebied, en richt zich meer op internationalisering en samenwerking met andere faculteiten. Aan de opleiding zijn dit collegejaar maar liefst 208 studenten begonnen. Oud-rector Tilburg en VU nieuwe interim-decaan Wijsbegeerte – Erasmus Magazine. Frank van der Duyn Schouten, voormalig rector van Tilburg University en de Vrije Universiteit, is benoemd als interim-decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte.

Oud-rector Tilburg en VU nieuwe interim-decaan Wijsbegeerte – Erasmus Magazine

Van der Duyn Schouten volgt Jack Vromen op, die drie maanden voor het einde van zijn termijn stopt als decaan om zich weer op de wetenschap te richten. Van der Duyn Schouten krijgt de opdracht mee om ‘nader te bezien hoe de filosofie in de toekomst duurzaam verankerd kan worden als volwaardig wetenschapsgebied’ binnen de EUR. Het College van Bestuur benadrukt in een brief over de voordracht dat het niet gaat om een bezuinigingsoperatie.

De nieuwe decaan moet advies uitbrengen over het opleidingsportfolio en de financiering daarvan, over welke investeringen nodig zijn om nieuw wetenschappelijk talent aan te trekken en over de ondersteuning van het onderzoek en onderwijs. Faculteitsraad wil tijd De Faculteitsraad heeft de nieuwe decaan vorige week ontmoet en noemt het kennismakingsgesprek ‘prettig’. ‘Een verplicht deel filosofie voor iedere student zou geen rare zaak zijn’ – Erasmus Magazine. Voormalig VU-rector Frank van der Duijn Schouten heeft een jaar de tijd om de Rotterdamse filosofiefaculteit klaar te maken voor de toekomst.

‘Een verplicht deel filosofie voor iedere student zou geen rare zaak zijn’ – Erasmus Magazine

“Ik kreeg een telefoontje van de huidige rector. Die zei: we zitten met een probleem.” Het is een zwaargewicht, dat mogen we gerust zeggen. Van der Duijn Schouten (67) was in Tilburg hoogleraar Mathematische besliskunde, decaan van de economiefaculteit en rector magnificus. De afgelopen vier jaar bracht hij als rector de boel op orde aan de VU, waar hij eind jaren zestig zelf wis- en natuurkunde studeerde. Hij leunt ontspannen achterover in zijn stoel. Wijsbegeerte blijft zelfstandige faculteit - Erasmus Magazine. De toekomst van de Faculteit der Wijsbegeerte ziet er een stuk rooskleuriger uit dan een paar jaar geleden.

Wijsbegeerte blijft zelfstandige faculteit - Erasmus Magazine

Interim-decaan Frank van der Duijn Schouten presenteerde onlangs zijn advies over de toekomst van de Rotterdamse filosofie: een zelfstandige faculteit met een belangrijke rol voor het Double Degree-programma, naast een voltijds bachelor- en masterprogramma en dat alles in financiële gezondheid. Dr. G.A.M. (Ger) Groot - Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities. Goh, Eelco Runia ook al. Zelf vertrok ik, met deels soortgelijke deels andere motieven, een paar maanden geleden al de universiteit. Bevalt tot nu toe uitstekend.… Frank van der Duijn Schouten interim-decaan Erasmus School of Economics.

Wat doet Filosofie om onvoldoendes weg te werken? ‘Wijsbegeerte is geen introverte, wereldschuwe discipline’ Dit opiniestuk is een reactie op een aantal andere stukken die afgelopen weken verschenen.

‘Wijsbegeerte is geen introverte, wereldschuwe discipline’

We raden je aan om die stukken ook te lezen. Fred Muller doet verslag van een bijeenkomst in onze facultaire glasbak. Het beeld dat hij schetst van de ESHCC is inadequaat, zoals collega Frank van der Duijn Schouten betoogt, maar hetzelfde geldt spijtig genoeg voor de wijze waarop collega Fred onze eigen faculteit portretteert. Kort samengevat beschrijft hij de filosofie als een introverte, wereldschuwe discipline die zichzelf niet eens als wetenschap beschouwt en vooral met rust gelaten wil worden.

Alsof we de buitenwereld als een bedreiging zouden ervaren en geen idee zouden hebben wat er een gebouw verderop op de campus gebeurt. Wayback Machine.