background preloader

? blacklist ?

Facebook Twitter

Stop the Blacklisting. 10 misverstanden over de Maagdenhuisbezetting. Het protest aan de Universiteit van Amsterdam roept vergelijkingen op met de jaren ’60.

10 misverstanden over de Maagdenhuisbezetting

Tegenstanders halen daarom oude argumenten van stal over langharig tuig en luiwammessen die gewoon weer moeten gaan studeren. Sommige mensen proberen moedwillig de feiten te verdraaien, anderen zijn gewoonweg ongeïnformeerd. Daarnaast snapt een deel niet wat er speelt: het gaat om complexe zaken waarbij veel jargon gebruikt wordt. Een debunk van de tien grootste misverstanden. 1. De Amsterdamse Faculteit Geesteswetenschappen moet bezuinigen en daardoor staan er inderdaad kleine taalopleidingen op de tocht. 2.Het zijn alleen geesteswetenschappers De onvrede leeft onder veel meer faculteiten. 3.

De bezetters van het Bungehuis waren voornamelijk studenten. 4. Dat er geen eenduidige eisen zijn, betekent niet dat er geen heldere eisen zijn. 5. Het CvB van de UvA heeft het echt wel heel erg bont gemaakt met massale vastgoedhandel en derivatenportefeuilles. 6. 7. 8. 9. 10. Goed geïnformeerd zijn? Tom Tawfik on Twitter: "Docente FGw spreekt met @AT5 voor het #Bungehuis over angst onder staf. 60% @UvA_Amsterdam flexwerkers durven niet openlijk te sympathiseren" Lieven sur Twitter : "Docenten besluiten dat AT5 mag blijven filmen, ondanks angst van sommigen #maagdenhuis"...

David Overmars on Twitter: ""Docenten UvA trekken bij demonstratie sjaal over gezicht uit angst voor verliezen baan" Angst ja. #maagdenhuis" Linda Duits on Twitter: "Alwéér hoor ik dat collega's bang zijn steun aan #maagdenhuis te uiten omdat ze op tijdelijke contracten zitten.So much for academic freedom" UvA registreert Rethink - sympathisanten. FreezePage: Hannah Lindo on Twitter: Folia Web sur Twitter : "Rudolff Valkhoff: 'Ik beschouw het als een eer op die lijst te staan!' #maagdenhuis #rethinkuva"... Linda Duits on Twitter: "The letter from the CvB doesn't say anything about rebuilding trust. How will they do that when they're also monitoring us? #rethinkUvA"

'Vicevoorzitter CvB UvA roept docente op het matje na grappige tweet' TPO-columniste en freelance docente aan de UvA Linda Duits is door vice-voorzitter van het CvB van de UvA, Hans Amman, op het matje geroepen.

'Vicevoorzitter CvB UvA roept docente op het matje na grappige tweet'

Tien minuten nadat Duits een grappig bedoelde tweet de wereld inslingerde, nota bene op zaterdagavond om 21.41 uur, kreeg ze bericht van Amman. De desbetreffende tweet van Duits was deze: Slechts tien minuten later belandde de volgende tekst in de mailbox van Duits: Duits hoopte nog even op een grap… … maar niets bleek minder waar. Tegenover ThePostOnline zegt Duits: “Wanneer ik nota bene op zaterdagavond tien minuten na mijn tweet een dergelijk bericht krijg, heb ik het gevoel gemonitord te worden.

Hans Amman bleek vooralsnog onbereikbaar voor commentaar. 'UvA registreert vierhonderd sympathisanten Rethink' De UvA controleert of sympathisanten van Rethink, een groep docenten die zich solidair heeft verklaard met de actievoerende studenten in het Maagdenhuis, betrokken zijn bij de organisatie rondom de bachelordag.

'UvA registreert vierhonderd sympathisanten Rethink'

Linda Duits sur Twitter : "Ik was heel blij dat @DanHF mee was naar #koffiemethans trouwens."... Maagdenhuisbezetters zeggen nee. Studenten en docenten zijn nog niet tevreden met de toezeggingen die het UvA-bestuur gisteren deed.

Maagdenhuisbezetters zeggen nee

Dat besloot de gezamenlijke General Assembly van De Nieuwe Universiteit en Rethink UvA woensdagmiddag. “We waarderen dat het bestuur met een aantal punten is gekomen”, laat docent Jitske Jasperse weten. “Maar het is te vaag en te algemeen en daardoor is er nog geen sprake van teruggewonnen vertrouwen.” De bezetting van het Maagdenhuis lijkt voorlopig dus nog niet voorbij. College moet aftreden In een brief aan alle studenten en docenten beloofde het bestuur van de Universiteit van Amsterdam gisteren meer inspraak, meer openheid over de financiën en meer vaste contracten. Docent Rudolf Valkhoff, actievoerder van het eerste uur, liet gisteren al weten dat hij “het uitgangspunt toejuicht” maar dat wat hem betreft het vertrouwen tussen het bestuur van de UvA en docenten en studenten “geenszins” werd hersteld. Mobiele eenheid. FreezePage: Anne Schuth on Twitter: -quot. Maagdenhuis sur Twitter : "@anneschuth @yashalange er is ook sprake van Blacklisting... daar schrijft @FoliaWeb dan weer niets over..."

'Universiteit heeft lijst met medewerkers die Rethink UvA steunen' De UvA heeft een lijst opgesteld met ruim vierhonderd Rethink-sympathisanten die voor de universiteit werken en heeft die naar de communicatie-afdelingen van alle faculteiten gestuurd.

'Universiteit heeft lijst met medewerkers die Rethink UvA steunen'

Dat meldt Folia, die de lijst in handen heeft. Volgens Folia lijkt de lijst gebaseerd te zijn op verklaringen op de website van Rethink UvA. In een begeleidende mail die afgelopen vrijdag is verstuurd zou het communicatiebureau van de universiteit de communicatiemedewerkers verzoeken om na te gaan of de medewerkers betrokken zijn bij de organisatie van de bachelordag van vorige zaterdag en een inschatting te maken 'hoe groot de kans is dat dat “gedoe” oplevert en dat terugkoppelen.’ De afgelopen weken hebben docenten en andere medewerkers met een flexibel contract de angst geuit hun baan te verliezen als ze openlijk steun verlenen aan de protesten en bezettingen. Henriëtte van Oosterzee, hoofd Bureau Communicatie, bevestigt aan Folia dat er vrijdag een mail is verstuurd.

Geen werk voor Maagdenhuisbezetter Valkhoff - Folia. Valkhoff vervulde tijdens de bezettingen dit voorjaar een prominente rol binnen actiegroep De Nieuwe Universiteit.

Geen werk voor Maagdenhuisbezetter Valkhoff - Folia

Deze zomer was hij betrokken bij de vorming van de commissie die aan de UvA de mogelijkheden voor democratisering moet gaan onderzoeken. De afgelopen jaren gaf Valkhoff steevast het vak cultuurgeschiedenis 1, dat eerder 'cultuurpatronen' heette. Hij deed dit naar zijn zeggen niet onverdienstelijk; de docent zegt dat het vak door studenten als een van de beste vakken van de opleiding is geëvalueerd. Hij verwachtte in het nieuwe collegejaar weer aan de slag te gaan als docent, maar kwam er, toen hij het onderwijsrooster bekeek, tot zijn verbazing achter dat hij komend semester helemaal geen onderwijsactiveiten heeft toebedeeld gekregen. Het vak cultuurgeschiedenis 1 wordt volgens Valkhoff overgenomen door een jonge aio. Valkhoff hield zich al nauwelijks bezig met wetenschappelijk onderzoek.