background preloader

Big Data

Facebook Twitter

De Wereld Draait Door. De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies.

De Wereld Draait Door

We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van functionele en analytische cookies om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van haar websites. De daarmee verzamelde gegevens worden niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. De advertentie en social media cookies van derden verzamelen mogelijk gegevens ook buiten de websites van de NPO. Deze cookies kun je hiernaast weigeren via de instellingen. Waarom cookies? De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over cookies en een overzicht van de sites waar je toestemming voor geldt. Cookie instellingen aanpassen? De cookie instellingen voor de websites van de Nederlandse Publieke Omroep zijn te allen tijde te wijzigen. Cookie-instellingen aanpassenAkkoord. Medical Privacy Under Threat in the Age of Big Data.

“I didn’t understand the issue of medical privacy.

Medical Privacy Under Threat in the Age of Big Data

Gezellig samen falen. Nederlands eID-stelsel slaat desastreuze weg in. Opinie - De nieuwe koers die Nederland met het eID-stelsel, de beoogde opvolger van DigiD, inslaat is een doodlopende weg, stelt security- en privacy-onderzoeker Jaap-Henk Hoepman.

Nederlands eID-stelsel slaat desastreuze weg in

De Nederlandse overheid werkt al een aantal jaren aan een nieuw eID-stelsel (een elektronische vorm van identificatie online) ter vervanging van DigiD. Dat is ook wel nodig, want DigiD is kwetsbaar, wat tot grote schade kan leiden. Onder deze druk, en vanwege het feit dat marktpartijen de oorspronkelijke plannen voor het eID stelsel niet zagen zitten, heeft de overheid er onlangs voor gekozen een andere koers te varen.

Het eID-stelsel wordt een uitbreiding van eHerkenning (een systeem voor online identificatie voor bedrijven), en gaat Idensys heten. Dat is wat mij betreft niet alleen een stap terug (eHerkenning is gebaseerd op verouderde en relatief onveilige concepten), maar zelfs een stap in de verkeerde richting. Special Issue: The end of privacy. ‘Het wordt een drama, een eeuwigdurende hel’ Ethicus Beate Roessler, jurist Frederik Zuiderveen Borgesius, journalist Andreas Udo de Haes en emeritus-hoogleraar informatierecht Egbert Dommering (v.l.n.r.). | Foto: Joost Knaap Wetenschap20 januari 2015 11:59 De moderne internetwereld waarin informatie nooit verdwijnt en met een muisklik op te vragen is, staat op gespannen voet met het recht op privacy.

‘Het wordt een drama, een eeuwigdurende hel’

Recent oordeelde het Hof van Justitie van de EU, de hoogste rechter binnen de Europese Unie, dat mensen het recht hebben om ‘vergeten’ te worden. Een panel van experts zette gisteren kritische kanttekeningen bij die uitspraak tijdens het discussieplatform in Spui25. Belangenverstrengeling. Deze kwestie speelt vooral als er sprake is van zaken, beroepen waarin een grote mate van integriteit mag worden verwacht.

Belangenverstrengeling

Voorbeeld hiervan zijn het belang van een eerlijke en integere rechtspraak, politieke vertegenwoordiging en diverse andere vormen van vertegenwoordiging. Zelfs als er geen bewijs is van daadwerkelijke beïnvloeding van het ene belang door het ander kan er wel belangenverstrengeling bestaan. Belangenverstrengeling kan de geloofwaardigheid van een beroep en beroepsgroep aantasten. Conflict of interest. Over SURF. SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek.

Over SURF

Dankzij SURF beschikken studenten, docenten en wetenschappers in Nederland over de best mogelijke internet- en ICT-voorzieningen. Nationale e-infrastructuur SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek. Wij brengen ICT-professionals samen binnen netwerken en samenwerkingsprojecten voor kennisdeling rond ICT-innovatie. SURF stimuleert, ontwikkelt en exploiteert de nationale ICT-infrastructuur (e-infrastructuur) voor het hoger onderwijs en onderzoek. Over SURF. SURF. Stichting SURF is een organisatie van samenwerkende hoger onderwijsinstellingen in Nederland op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

SURF

SURF heeft als voornaamste taak het hoger onderwijs en onderzoek optimaal te laten profiteren van die kansen die ICT biedt. Dat doet SURF door nieuwe technologieën te verkennen en vervolgens landelijke ICT-voorzieningen te realiseren. De aangesloten instellingen kunnen dat ieder voor zich niet opzetten, maar door samenwerking in SURF behalen hogescholen en universiteiten tegen lagere kosten een hogere kwaliteit. FreezePage Learning analytics SURF. SURFsara-directeur Anwar Osseyran benoemd tot hoogleraar UvA. Dr. ir.

SURFsara-directeur Anwar Osseyran benoemd tot hoogleraar UvA

A. FreezePage: SURFsara-directeur Anwar. Anwar Osseyran, hoogleraar Business Analytics and Computer Science. Dhr. dr. ir.

Anwar Osseyran, hoogleraar Business Analytics and Computer Science

A. FreezePage: Anwar Osseyran. Vancis - Home. Vancis Sector Clouds. Het delen van de ICT-infrastructuur in een federatieve cloud is duurzamer - Duurzaamheid. Anwar Osseyran, directeur van SURFsara, is enthousiast over de mogelijkheden die een federatieve cloud biedt; het is een logische volgende stap om een deel van de ict-infrastructuur met elkaar te delen.

Het delen van de ICT-infrastructuur in een federatieve cloud is duurzamer - Duurzaamheid

“Nederland verkeert in een unieke positie: de EDU-sector is een van de best georganiseerde gemeenschappen ter wereld. Green IT Amsterdam. Prof.dr.ir. W (Wilco) Hazeleger. Prof.dr.ir. W (Wilco) Hazeleger - Wageningen UR. Wilco Hazeleger nieuwe directeur Netherlands eScience Center. 25 maart 2014 Prof. Wilco Hazeleger is benoemd als directeur van het Netherlands eScience Center (NLeSC). Prof. Hazeleger is op dit moment hoofd van de afdelingen Mondiaal en Regionaal Klimaat van het KNMI en hoogleraar aan de Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR. Per 1 juli 2014 begint hij zijn nieuwe rol als eindverantwoordelijke voor de activiteiten van NLeSC. Prof. dr. ir. Esciencecenter. Enorme groei dataverkeer via Nederland. Naast de Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol ontstaat er in Nederland een derde mainport van groot economisch belang: de digitale haven.

Daarmee worden de Nederlandse internetknooppunten, hostingbedrijven en datacentra aangeduid. Vorig jaar steeg het dataverkeer over de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) met 30 procent. Ter vergelijking: de overslag in de Rotterdamse haven groeide met 1 procent en de passagiersgroei op Schiphol was 4,6 procent. Door de exorbitante groei wordt op het Amsterdamse 'internetknooppunt' op piektijden 3,2 terabyte per seconde uitgewisseld. 14 big trends to watch in 2013. Ekimetrics. sur Twitter : "Great #Infographic describing #BigData & #datascience history since the 19th century ! De beveiliging van de gegevens van miljoenen Nederlanders rammelt aan alle kanten. Sinds 20 maart 2013 heeft het Ierse departement van Sociale Zaken via Suwinet toegang tot de persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders.

Dat blijkt uit een onlangs verschenen rapport Lees dat rapport over het BKWI hier. van het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Suwinet is het netwerk waarbinnen de gemeenten, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) – de Suwipartijen SUWI staat voor Structuur Uitvoering Werk en Inkomen. De Suwi-partijen zijn de 403 Nederlandse gemeenten, het UWV en de SVB. Zij leveren de gegevens aan die in Suwinet staan en worden daarom de bronhouders genoemd. Er zijn ook andere partijen op Suwinet aangesloten, met het doel om hun werkzaamheden te vergemakkelijken, zoals gemeentelijke fraudebestrijders. Doel hiervan is om het aanvragen en toekennen van uitkeringen voor zowel de gemeenten als hun inwoners gemakkelijker te maken. Dit is slechts een van de vele voorbeelden van de problemen die bestaan met de beveiliging van Suwinet. How Juncker and Luxembourg landed Silicon's Valley's biggest catch.

Juncker ‘eased’ Amazon move to Luxembourg. Deze negen bedrijven weten nog meer van je dan Facebook en Google. Je denkt misschien dat Facebook en Google de grootste bedreigingen van je privacy zijn. Daar hebben wij misschien met een hele reeks van ‘oh jee!’ -stukken de laatste tijd wel aan bijgedragen. Maar vergeet die twee guppies. FTC data broker report (pdf) Big Data: de nieuwe grondstof.

Introductie Alles wat we doen wordt opgeslagen. Wat je koopt, wie je vrienden zijn, waar je rijdt bijvoorbeeld. Deze gegevens worden gebruikt om jou te helpen en te beïnvloeden. De Nationale DenkTank. Eindpresentatie Nationale DenkTank 2014. 173rd Dies Natalis, 9 January 2015. TU Delft will be celebrating the university’s 173rd anniversary with a varied programme on the theme of Intelligent Cities.

Our world is urbanising at a tremendous rate. TU Delft: 173ste verjaardag TU Delft in teken van Intelligent Cities. De TU Delft viert op vrijdag 9 januari haar 173ste verjaardag met een afwisselend programma in het thema ‘Intelligent Cities’. Onze wereld verstedelijkt ongelooflijk snel. Hoe houden we onze toekomstige megasteden veilig, duurzaam en tegelijkertijd prettig om in te wonen? Het antwoord hierop en de wijze waarop het onderzoek aan de TU Delft hieraan een bijdrage levert, staat tijdens het programma centraal.

Je kunt je nu aanmelden. Prof. dr. ir. Programme Academic Ceremony. Nationale DenkTank sur Twitter : ""Werken met Big Data is niet altijd een big mistake" volgens Lokke Moerel, met vermelding van @Nationale_DT! Nieuwe uitdagingen voor wetenschap en samenleving. Big Data verandert zowel wetenschap als samenleving. Werken met big data is lang niet altijd big mistake - zie comments.

Tekst van FB Werken met big data is lang niet altijd big mistake (PDF) Jacob Kohnstamm, voorzitter van de nationale privacy waakhond, kondigde vlak voor kerst aan dat er twee onderzoeken naar big data onderweg zijn. Kort daarvoor zei hij op het nationale privacycongres dat hij niet inziet 'hoe big data dat uitgaat van datamaximalisatie, te verenigen is met het fundamentele uitgangspunt van onze privacywetgeving van dataminimalisatie'. Dat zijn geen geruststellende boodschappen voor de bedrijven en overheden die net een big dataproject hebben gestart, en dat zijn er veel. Zeker als het wetsvoorstel wordt aangenomen om de boetebevoegdheid van het College Bescherming Persoonsgegevens te verhogen tot € 810.000. Is big data echt niet te verenigen met onze privacywet, moeten alle projecten acuut worden gestopt? Volgens mij niet. Veel big dataprojecten zijn onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens mogelijk. Op dit moment is dataminimalisatie geen absoluut vereiste onder deze wet. Bedrijven moeten wel een 'gerechtvaardigd belang' hebben om gegevens te verzamelen. Als dat er is, kunnen de data worden verzameld die nodig zijn voor het betreffende doel, mits de verwerking zo is ingericht dat de gevolgen voor individuen gering zijn. Deze data mogen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, als dit gebruik maar 'verenigbaar' is met het oorspronkelijke doel. Als een ziekenhuis een in verhouding hoog percentage patiënten heeft dat na een operatie opnieuw moet worden opgenomen, kan het alle relevante patiëntgegevens bij elkaar zoeken en aan de hand daarvan analyseren of dit bij bepaalde groepen patiënten vaker voorkomt dan bij andere. Dit is big data analyse, maar 'verenigbaar' met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voorwaarde is wel dat het ziekenhuis maatregelen treft om de privacy-impact voor patiënten te beperken. Door de gegevens te anonimiseren en onder te brengen in een aparte analysedatabase, door de toegang tot deze database te beperken en door de uitkomsten van het onderzoek alleen in geaggregeerde vorm te rapporteren. Maar dit is allemaal toegestaan. – doc1
Cruciaal is dan de vraag in hoeverre we al beperkingen willen opleggen aan het doen van de data-analyses zelf of dat die beperkingen zich vooral moeten richten op de uiteindelijke toepassing van de analyseresultaten op individuen. Ik denk dat dat laatste de voorkeur verdient. De samenleving is gebaat bij de nieuwe inzichten die data analistics te bieden hebben. Nu alleen Kohnstamm nog overtuigen dat dataminimalisatie onder de huidige wet geen zelfstandig vereiste is, en dit onder de nieuw voorgestelde EU-verordening ook niet zou moeten worden. Een privacywet die waardevolle technologische vooruitgang zonder meer verbiedt, ondergraaft het maatschappelijk draagvlak voor deze wetgeving. We kunnen onze energie beter steken in een debat over de voorwaarden waaronder big data-analyses gebruikt mogen worden. Lokke Moerel is hoogleraar Global ICT Law aan Tilburg University – doc1

ScienceGuide - Big Data vereist nieuwe professionals. Smart-Industry-Actieagenda_2014-11-12_175. Landelijke aftrap Smart Industry – VOL : Smart Industry. UMTS geknackt: Abhören von überall. Security Delta (HSD_NL) Ben Wilbrink on Twitter: "@Titchener @RonaldBuitelaar Ht onderwijsnummer is natuurlijk geen pseudoniem. Een pseudoniem + geboortedatum + school is evenmin pseudoniem" Duizelingwekkende cijfers. Facebook gaat dronken gebruikers herkennen. Slimme software Facebook verhindert gênante momenten. Heb jij ooit een foto van je docent 'geliket' waarop deze op een feestje stond, met een biertje in de hand? Dat zou binnenkort wel eens verleden tijd kunnen zijn. Dit zijn de virtuele stalkers van uw kind. 'Big data worden enorm belangrijk' ​De intelligente steden komen eraan. Gebruik van big data heeft soms opvallende gevolgen...

Inspireren en netwerken. ScienceGuide - Merkels "Big Bang" ScienceGuide - Data science en slimme industrie. ScienceGuide - Ultra-fast internet for big data flows.

Other pearltrees Big Data

‘Als je straks het bedrijfsleven ingaat en je weet niets van big data dan gaat het mis’ UT Nieuws Magazine September 2015 by Redactie UT Nieuws. Brabantse partners ondertekenen samenwerkingsverband Big Data. Emile Aarts sur Twitter : "Big Data Cooperation in @Brabant is a fact. Province, municipality Den Bosch, #TilburgU and @TU/e just signed. Koen Becking sur Twitter : "#GRIDS... 3 reasons why Amsterdam’s #privacyweek sponsorship was a fuckup. Data Science-opleiding naar Jeroen Bosch vernoemd. Data Science in Den Bosch wordt departement TiSEM. SURFsara en Philips samen in Big Data. Kamer niet ingelicht over breder delen zorgdata.