background preloader

Språkutvecklande arbete

Facebook Twitter

Finns nu för beställning: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Av Karin Pettersson.

Finns nu för beställning: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Språkutveckling och IT med appar m.m. Stärk språket stärk lärandet, 4:e upplagan - Pauline Gibbons - böcker(9789173828772) Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande - Pauline Gibbons - böcker(9789173828680) FN – projekt, ett språk och kunskapsutvecklande arbete. Under de sista veckorna på terminen har jag arbetat med ett FN-projekt med mina klasser i geografi och svenska.

FN – projekt, ett språk och kunskapsutvecklande arbete

Arbetet blev på många sätt lyckosamt och jag vill här dela med mig av upplägget samt ge er min bild av vad som gjorde undervisningen framgångsrik. Tidigare i våras var Sandra Pilemalm från Naverlönnskolan hos oss på Spångholmsskolan och föreläste om hur lärare kan öka motivationen och ansvarstagandet i sin undervisning. Hon berättade då bl a om två arbetsområden som hon genomfört baserade på entreprenöriellt lärande och som fungerade som en form av rollspel. Sandra har även skrivit blogginlägg om dessa projekt som du kan läsa om här: Några dagar efter Sandras föreläsning tog jag kontakt med henne för att be om inspiration till ett FN-rollspel som jag gått och grunnat på. 1. undersöka varför deras land är så fattigt och vad det leder till för folket 2. presentera varför landet är fattigt ( muntligt med stöd av ett bildspel) 3.utifrån landets problem hitta lösningar på några av dem.

Från fakta till fiktion – ett sätt att skapa skrivglädje. Vi deltar i läslyftet den här terminen och arbetar i modulen Läsa och skriva i alla ämnen.

Från fakta till fiktion – ett sätt att skapa skrivglädje

När vi läste texten Berättande texter valde vi att planera för en lektion där vi skulle låta eleverna utgå från en faktatext som inspiration för att skriva en skönlitterär text.Vi arbetade utifrån cirkelmodellens princip och började med att samla fakta. Vi läste om och såg på film om Glimmingehus och gjorde också ett studiebesök där. Hemma på skolan gjorde vi en mindmap med all fakta och vi hjälptes åt att sortera upp faktan inom olika områden. Därefter skrev alla en individuell text om besöket på Glimmingehus. Det här blev vår faktadel om Glimmingehus och således om medeltiden. Nästa uppgift var att skriva en skönlitterär text som utspelade sig på Glimmingehus.

Det blev väldigt tydligt hur mycket faktakunskaper eleverna besatt då de i sina texter beskrev både hur deras huvudpersoner levde, vad de åt och hur de var klädda. Att diskutera: Hur stödjer vi elever med avkodningssvårigheter? Under tre år har jag studerat till speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling.

Hur stödjer vi elever med avkodningssvårigheter?

Nu närmar sig slutet och jag ska i detta blogginlägg beskriva några av de insikter jag och min studiekamrat och kollega Lena Pedersen har fått genom vårt examensarbete om intensivläsning. Det har varit intressant att få möjlighet att fördjupa sig i läs- och skrivutvecklingen och försöka förstå hur vi i skolan med ganska små förändringar kan stötta de elever som stöter på svårigheter när de ska komma igång med sin läsning. I varje grupp av elever vi mött finns det ett antal barn som får problem med sin läsning. Det kan vara problem med ordavkodningen och/eller med läsförståelsen. I dagens samhälle är det viktigare än någonsin att kunna läsa. Utbildningen i skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande. Vi har sett att de elever som ser sig själva som läsare eller blivande läsare när de kommer till skolan som sjuåringar har de bästa förutsättningarna att lära sig läsa. Att diskutera. Stärk ordförrådet vid språkstörning genom ordning & reda.

Eller: Vad finns det för likheter mellan ditt ordförråd och ditt hem?

Stärk ordförrådet vid språkstörning genom ordning & reda

Vårt ordförråd kan (mycket förenklat) liknas vid ett hus eller en lägenhet, där vi förvarar föremål i olika skåp, lådor och hyllor. När vi får ett nytt föremål, behöver vi sortera in det på rätt ställe. Har vi oordning hemma så kommer vi ha svårare att hitta föremålet när vi behöver det. Vi kanske också har svårare att minnas vad vi ska använda det till. Anta t.ex. att du har fått en vitlökspress som är specialdesignad, och inte alls ser ut som en vitlökspress. Språk & kommunikation - Vi listar de bästa apparna för barn. En språkstimulerande padda... Bläupp sa den söta lilla grodan en dag...

en språkstimulerande padda...

Nej det är inte så jag menar. Jag har nu börjat bygga upp språkmappen i vår iPad. Vad är egentligen en språkstimulerande app? Är det bara appar som lär barnet att forma ljud och träna språkförståelse eller är det också alla de appar där barnen måste kommunicera med varandra för att klara appens grundläggande syfte? Eller är det främmande språk? Jag har nu jobbat med iPad sedan i julas, alltså bara några månader men jag vet knappt hur jag kunde jobba utan den. Åter till det språkliga perspektivet.

Se bokstavsljuden – En app kanske främst för pedagogerna där man via bild ser hur tungan ska placeras etc vid framställande av ljud. Ritprata – En gratisapp som är bra vid bl.a seriesamtal och som stöd för såväl oss som barnen i samtal om specifika händelser. TicTic - En slags tecknad uppslagsbok som finns på olika språk. ABC 123 - Bokstäverna på andra språk. Lekplats 3 – Den perfekta appen för de bokstavsintresserade barnen. Kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Förstå matematikens språk med språkstörning? Förstå matematikens språk med språkstörning?

Förstå matematikens språk med språkstörning?

-Hur gamla är dina syskon? -Eeeh… trettio och nittio tror jag... Det svaret fick jag en gång från Anton, en mycket begåvad tioåring med grav språkstörning. Hur var det möjligt? Var det läge att skicka in familjen till Guinness rekordbok för världens genom tiderna största åldersskillnad mellan syskon? Varför är matte ofta svårt för elever med språkstörning? Du känner säkert till att elever med språkstörning ofta får kämpa med sin läsning och läsförståelse. En liten språklektion För att illustrera tänkte jag börja med att erbjuda dig en liten lektion. 1= vu2= rå3= mon4= nil5= bis. Att skriva sig till läsning - Tematisk språkutveckling i fsk - Carina Ljunggren, Jeanette Nilsson - böcker(9789140692788) Digital dokumentation och språkutveckling : kreativitet med läroplan och platt@ - Tobias Gyllensvärd - böcker(9789188099020)

Nyanlända elever i mitt klassrum : språkutveckling med digitala resurser - Hülya Basaran - böcker(9789188099181) Att få barnets språk att växa - Strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma - Karolina Larsson - böcker(9789198047516) Gibbons pauline. Nationellt centrum för svenska som andraspråk.