background preloader

Boktips

Facebook Twitter

Finns nu för beställning: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Av Karin Pettersson Språk-och kunskapsutvecklande undervisning beskriver pedagogiska verktyg som är särskilt bra för elevgrupper där olika elever behöver olika nivåer av undervisningsstöd.

Finns nu för beställning: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Att kunna förstå och producera texter är en av de viktigaste förutsättningarna för förmågan att lära, och boken beskriver steg för steg hur man arbetar med genrepedagogik, ASL (Att skriva sig till läsning) och många IKT-verktyg som olika appar och arbete med smartbord, paddor och datorer. I boken finns separat arbetsmaterial med kopieringsunderlag med texter, bilder och ifyllbara mallar för planering, bedömning och arbete med texter. Arbetsmaterialet innehåller allt material som behövs för genomförande av exempellektionerna i boken. USBTill boken finns även en USB med arbetsmaterialet för digital användning i klassrummet. Stärk språket stärk lärandet, 4:e upplagan - Pauline Gibbons - böcker(9789173828772) Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande - Pauline Gibbons - böcker(9789173828680) Sommarläsning 2017 – Kooperativt Lärande. Sommaren är här!

Sommarläsning 2017 – Kooperativt Lärande

Flera av er har på vår facebooksida efterfrågat tips på böcker att läsa i sommar som handlar om Kooperativt lärande. Läs gärna vårt inlägg från förra året där det finns lite boktips och länkar till olika bra inlägg att läsa. Men mycket har hänt på ett år! Här är böcker vi rekommenderar för en solig dag i hammocken eller den där regniga dagen då man egentligen skulle besöka stranden. Böcker om KL Grundbok i Kooperativt lärande – Vägen till det samarbetande klassrummet (på Studentlitteratur i augusti 2017). Boktips 2017 – JL Skolutveckling. Jag har tidigare skrivit ett par inlägg om boktips.

Boktips 2017 – JL Skolutveckling

Du hittar dem här: (Boktips 2014) och (Boktips 2015). Nu är det dags för ett nytt inlägg om boktips då det den senaste tiden har kommit ut många böcker som är läsvärda och som handlar om områden som är väldigt aktuella just nu. Precis som tidigare handlar det om böcker som jag antingen har läst eller som jag är intresserad av att läsa. Att anpassa undervisningen – till individ och grupp i klassrummet, Sofia Boo, Karin Forslund FrykedaL & Anja Thorsten Boken är en teoretisk och praktisk vägledning mot en undervisning anpassad till individ och grupp.

Bokrecension: Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande. Det var 19 år sedan en bok helt ägnad åt kooperativt lärande släpptes senast på svenska: Samarbetsinlärning och bokförlaget har sedan 4 år bakåt slutat att trycka upp nya upplagor av den.

Bokrecension: Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande

Upphovsmännen till Samarbetsinlärning har sedan dess (på finska) skrivit en ny bok 2016 kallad Yhdessä Oppiminen eller på svenska; kooperativt lärande. På engelska har det funnits en uppsjö av böcker om kooperativt lärande från flertalet författare med olika varianter kring förhållningssättet om ett lärande som utgår från samarbete. I Danmark har Jette Stenlev arbetat med att översätta Kagan Cooperative Learning till danska från engelska. Detta arbete har i sin tur gjort att det släpps en bok på svenska som är en översättning av den danska boken från 2006 och kallas ”Kooperativt lärande – samarbetsstrukturer för elevaktiv undervisning”. För att förstå vad en struktur är så kan det kallas för en ”övning” eller ramverk kring elevernas interaktion. Stärk språket stärk lärandet, 4:e upplagan - Pauline Gibbons - böcker(9789173828772) ”Digitaliseringen är inte något digitalt” Alla säger att skolledaren är viktig, ja helt avgörande för att digitaliseringen i skolan ska lyckas.

”Digitaliseringen är inte något digitalt”

Men hur gör man rent konkret? Det ville Malin Frykman visa och skrev därför en bok för att dela sin bild av processen. Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare - - böcker(9789127818408) Utmärkt skolutveckling : forskning om skolförbättring och måluppfyllelse - Jan Håkansson, Daniel Sundberg - böcker(9789127141940) Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder - Jan Håkansson - böcker(9789144084534)

Svedberg, pedagogiskt ledarskap. Att utveckla elevhälsa - Petri Partanen - böcker(9789174375701) Jobba smart - din vägledning som lärare. Först av allt: Jag är inte helt neutral i min korta betraktelse över Jobba smart – din vägledning som lärare.

Jobba smart - din vägledning som lärare

Dels är Helena Kvarnsell en ständig sparringpartner till mig i frågor om skolan – och vi har också skrivit en bok tillsammans, Digitalisering som lyfter skolan. Dels är det också så att jag haft förmånen att få se det här manuset växa fram till sin nuvarande form. Så här beskrivs Jobba smart på Bokus: I boken Jobba smart – din vägledning som lärare berättar Helena Kvarnsell hur hon arbetar i sin undervisning för att få tid och ork till både arbete och fritid.Det började med att Helena för några år sedan på ett medarbetarsamtal med sin rektor fick frågan hur hon hade det med balansen mellan arbete och fritid. Hon svarade då att hon ibland känner sig som den enda läraren i landet som tycker sig ha en bra balans i livet och att hon ytterst sällan känner sig stressad.

Boken är personligt hållen i ett inspirerande format. Grattis Helena till en inspirerande bok. Bemötandekoden : konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv - Lena Skogholm - Häftad (9789163915550) Har du träffat en negativ person som dränerat dig på energi?

Bemötandekoden : konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv - Lena Skogholm - Häftad (9789163915550)

Funderat på varför det negativa tar så stort utrymme och hur du kan göra för att inte dras med och dras ned? Har du varit med om missförstånd och undrat vad som hänt? Eller hört folk säga: "vi måste ju kunna prata som vuxna människor om det här"? Har du undrat över hur man möter personer med mycket upprörda känslor på ett bra sätt? Kanske reflekterat över hur vi människor fungerar egentligen och funderat på vad man kan göra för att utveckla bra relationer och slippa relationer och mänskliga möten som tar massa energi? Föreläsaren och beteendevetaren Lena Skogholm tar med dig på en spännande upptäcktsfärd i hjärnans fantastiska landskap.

Bemötandekoden är en guide för det mänskliga samspelet som du har nytta av livet ut. Cooperative Learning in the Classroom - Wendy Jolliffe - pocket(9781412923804) Circles of Learning: Cooperation in the Classroom: David W. Johnson, Roger T. Johnson, Edythe Johnson Holubec: 9780939603121: Amazon.com: Books. Olika är normen. Digitalisering i skolan - ifous.se.

FoU-programmet Digitalisering i skolan pågick januari 2014 till och med december 2016 och inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg.

Digitalisering i skolan - ifous.se

Digitala verktyg används allt oftare i både förskolor och skolor och allt fler inför eller planerar att införa ”en-till-en”, dvs. en dator per elev. Men hur påverkar de digitala verktygen lärandet och hur kan pedagogiken förändras och utvecklas med hjälp av dem? Vi behöver hitta nya arbetsformer som stärker elevernas framtidskompetenser och fördjupar kunskaper och förståelse inom de olika ämnena. Hur kan undervisning och bedömning utvecklas så att den nya läroplanens – och framför allt kursplanernas – krav på användning av digitala verktyg för att nå vissa lärandemål uppfylls? Sådana frågor har bearbetats i detta FoU-program. Slutrapport publiceras i april 2017. Vad är adekvat digital kompetens? Måndag den 16 januari 2017 arrangerades ett avslutande seminarium i Stockholm. Språkutvecklande SO-undervisning - Natur och Kultur.

Språkutvecklande NO-undervisning - Natur och Kultur. Minecraft som pedagogiskt verktyg - Natur och Kultur. Alternativa lärvektyg - Digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling - Natur och Kultur. Högläsning i förskolan. Vägledning till litteraturen Genom att väcka barns nyfikenhet på böcker och lust till läsning kan vi redan i förskolan lägga grunden till deras läsutveckling.

Högläsning i förskolan

Boken Högläsning i förskolan visar hur högläsning kan användas som genomtänkt pedagogiskt verktyg och hur vi kan samtala med barnen om det vi läst. Första delen av boken belyser forskning om högläsning och hur viktig högläsningen är för barns läsutveckling. Den andra delen ger förslag på både skön- och facklitteratur att läsa tillsammans med barnen. Läsaren får tips om hur man kan arbeta pedagogiskt med en högläsningsbok och hur högläsningen kan följas upp med olika aktiviteter i förskolan.

Målgrupp Boken vänder sig främst till yrkesverksamma i förskolan och pedagogisk omsorg dvs. förskollärare, barnskötare, förskolechefer, dagbarnvårdare men också till studerande vid förskollärarutbildningen. Samlad kunskap för förskolan Bokserien Samlad kunskap för förskolan riktar sig till dig som arbetar inom förskolan. Bemötandekoden : konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv - Lena Skogholm - Häftad (9789163915550) 12 tankar om skolans digitalisering. Frågan om skolans digitalisering är månfacetterad, komplex och efter snart ett helt decennium fortfarande högaktuell.

12 tankar om skolans digitalisering

Digitaliseringen är till för att förbättra möjligheterna för alla elever att nå målen med utbildningen. För att detta ska lyckas måste såväl teknik som strategi och arbetsmiljö vara på plats, liksom en kultur av att kollegialt dela med sig av arbete och resultat inom och mellan skolor Edward Jensinger har i många år varit tongivande i den offentliga debatten om skolans digitalisering i såväl sociala medier som i föreläsningssammanhang och krönikor. 12 tankar om skolans digitalisering är själva essensen av detta engagemang. Här delar han generöst med sig av sina erfarenheter av digitala förändringsprocesser och ger läsaren en del konkreta tips att själv arbeta vidare med. Edward Jensinger har en bakgrund som rektor, utbildningschef och områdeschef i både Helsningborg och Malmö.

Autism/Aspergers syndrom. Vad betyder det? – Pedagogiskt Perspektiv. "De anhörigas starka berättelser behövs mer än någonsin" - De starka, nära berättelserna behövs mer än någonsin i dessa dagar med nedskärningar, säger Christina Renlund, psykolog och författare till flera böcker. Om en vecka, den 15 mars, släpper hon nya boken "Du får väl säga som det är". Läsaren får ta del av 24 berättelser om att vara förälder, syskon, farmor, morfar, farfar, moster, faster, morbror, gudmor, systerdotter och närstående till någon med sällsynt diagnos eller funktionsnedsättning. - Min förhoppning är att boken ger anhöriga kraft att påtala, kraft att kämpa, kraft att inte tystna, säger Christina Renlund i denna intervju. (Information om boken finns på bokus.com) Vad är det viktigaste med nya boken?

Träna för din hjärna. Skolan under ytan : en bok om arbetssituationen inom svensk skola - Johan Haeffner - Häftad (9789163797408) Den senaste terminsavslutningen var den trettiosjätte i ordningen då författaren återigen kunde konstatera att gränsen till utmattning var hårfin. Inom svensk skola idag råder vanmakt, stress och oro. Rötterna till detta tillstånd tror författaren beror på pedagogernas och skolledarnas komplexa och betungande arbetssituation. Boken är ett försök att beskriva olika drivkrafter bakom den rådande arbetssituationen, hur olika faktorer samverkar och förstärker varandra. I första delen, Under isen, behandlas lärares arbetssituation och uppkomna förändringar de senaste 30 åren. Andra delen, I strömmen, tar upp aktuella processer och vägval för skolan. Tredje delen, Under ytan, lyfter fram olika aspekter av att arbeta som lärare och skolledare. Jobba smart – att vara en bra lärare utan att jobba ihjäl sig.

28 Feb ooops! Snart är visst boken här… Att sticka ut hakan och påstå att det jag hinner med mitt jobb på de timmar som jag har betalt för…det är…provocerande? Arrogant? Jobba smart – att vara en bra lärare utan att jobba ihjäl sig. Bemötandekoden : konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv - Lena Skogholm - Häftad (9789163915550) En bok om maktlekar och dolda kränkningar - och att arbeta med olika metoder i barn- och ungdomsgrupper » Alltid Förlag. En bok om maktspråk, tilltal och språkbruk - och att arbeta med olika metoder i barn- och ungdomsgrupper » Alltid Förlag.

Ny lärobok om elevers texter med redskap för textanalys, textsamtal och bedömning - Göteborgs universitet. Nyhet: 2017-01-26 Den nya boken Elevernas texter tar upp språk- och litteraturvetenskapliga textanalytiska begrepp och belyser dem dels genom skolelevers egna texter, dels via läroplanernas krav på undervisningen om texter och på texterna i sig. Den fördelar sig på ett inledningskapitel, därefter ett kapitel om textbindning, ett tredje om textaktivitet, ett fjärde om faktabaserad text för att sluta med ett kapitel om skönlitterär text. – Särskilt begreppet textaktivitet utvecklades i takt med att jag stötte på olika problem med just det analysverktyget.

Det var också viktigt att visa hur språkvetenskap och litteraturvetenskap kan vinna på att tassa över på varandras "revir", säger författaren, Mikael Nordenfors, universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning. Avancerade elevtexter – Jag har lärt mig mycket om de begrepp jag går igenom, inte minst eftersom somliga är nya även för mig. Mötet med texten - Lärarförlaget. Inbjuden gästbloggare på Läsambassaden i dag är Jenny Edvardsson, prisbelönt lärare på Wenedsgymnasiet i Kristianstad.

Hon är också författare till den färska boken ”Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning” där hon utgår från sina erfarenheter av undervisa killar på ett yrkesgymnasium i läsning och litteratur. Jag heter Jenny Edvardsson och är en lästokig svensk- och historielärare, från Kristianstad i Sverige. Mina rötter finns delvis i Finland. Speakers&friends. Träna för din hjärna. Ny bok! Hjärnstark - hur motion och träning stärker din hjärna, av Anders Hansen - Bonnierförlagen. I boken Hjärnstark visar Anders Hansen, överläkare i psykiatri, hur och varför fysisk aktivitet påverkar hjärnan.

Modern hjärnforskning visar att fysisk aktivitet har närmast ofattbara effekter på vår hjärna och tankemässiga funktioner. Effekter som forskare börjat förstå i detalj först under de senaste åren och som vida överstiger alla tänkbara kosttillskott och mentala träningsmetoder tillsammans. Hjärnstark utkommer i augusti 2016. Tänk om allt du vet om utbildning är fel? - David Didau, Robert A. Bjork, Dylan Wiliam - böcker(9789127147454) Vara med. Klassen som Gud glömde. Bona Signum. Läromedel på svenska. Klassrummet möter världen- autentiskt, tematiskt och digitalt.

Bättre skolresultat med flippat lärande. Hem. Klassrummet möter världen. Hellre små steg än stora kliv : inkluderande undervisning och lärande - Fredrik Ahlén - böcker(9789198176261) Produkter inom hjälpmedel, träning, lek och idrott. Bolltäcke, kognition, ADHD hjälpmedel. Tom Tag. Vi vuxna skriver gärna listor för att komma ihåg allt som vi måste göra. TomTag har skapats för att uppmuntra barnen att få sin egen lista och våra morgonrutiner att fungera bättre!

TomTag är en uppfinning av två mammor, Deborah och Clare, som tröttnade på att påminna sina barn om allt som de skulle ta med till skolan varje dag. Med TomTag kan barnen organisera sin vardag bättre. Tänk på alla saker du oftast måste påminna ditt barn om före skolan varje morgon. Förutom rena kläder, frukost, tandborstning och kamning måste du också fråga ”har du läxboken, mellanmål, fiol, noter, gympapåsen med dig...... Tänk om ditt barn hade en lista över alla de saker som hen behöver, för varje veckodag, så att hen själv kan ha koll utan ständiga påminnelser. Många barn och familjer kämpar verkligen med sina vardagsrutiner. Barn med inlärningssvårigheter såsom dyslexi, dyspraxi, autism eller ADHD upplever ofta större svårigheter med planering och organisation. Skärmtid : familjens guide till den digitala vardagen - Björn Solfors - böcker(9789150919769) Visuella lärstrategier. Språkstörning - en pedagogisk utmaning - SPSM Webbshop.

140 kr exkl. 6% moms. Bokrecension: Inkludering i skolan – Kooperativt Lärande. Boken ”Inludering i skolan – Undervisningsstrategier som fungerar” av David Mitchell (2015) (orginaltitel What Really Works in Special and Inclusive Education) tar upp begreppet inkludering från ett spännande perspektiv: i lärandets design. ”Det är tabu att prata om intelligens” Det finns en grupp elever som ofta arbetar mycket hårt, men som aldrig når målen hur mycket de än sliter. Elever med svag teoretisk begåvning. – Det handlar om elever som har svårt att reflektera och analysera. Förmågan att abstrakt bearbeta ett material är inte så utvecklad jämfört med många jämnåriga, och kraven på eleven är ofta högre ställda än vad eleven klarar av.

Oavsett vilken läroplan vi har så är det svårt för en del elever att klara skolans krav och miljö. Från en symbol till en annan - språkstörning och matematik. Sjutton barn med språkstörning mellan 8 och 12 år deltog i studien. Lyft språket lyft tänkandet 2:a uppl - Pauline Gibbons - Häftad (9789173828680) Andra upplagan av Pauline Gibbons bok är uppdaterad til Lgy/Lgr 11 av Lena Sjöqvist från Nationellt centrum för svenska som andraspråk. I Lyft språket - lyft tänkandet visar författaren tillStärk språket - stärk lärandet, Pauline Gibbons, övertygande hur skolan konstruktivt kan ta sig an den stora utmaningen att öka flerspråkiga elevers måluppfyllelse. Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet - Pauline Gibbons - Häftad (9789173828666) Tredje uppdaterade upplagan, anpassad till Lgr 11. Stärk språket Stärk lärandet har sedan första svenska upplagan 2006 blivit en av de viktigaste böckerna för alla som undervisar elevgrupper med varierande språkkunskaper.

Den trådlösa pedagogiken : en-till-en i skolan på vetenskaplig grund - Tomas Kroksmark - Bok (9789144088761) Den här boken behandlar de viktigaste skolfrågorna nu: om digitaliseringen ökar kvaliteten i lärandet, om den gör att måluppfyllelsen förbättras, hur den påverkar undervisningen. Input Matematik med fem förmågor - Jenny Lindblom, Anna Emanuelsson - Bok (9789127444683) Ungdomar läser och skriver (36402-01) Språkinriktad undervisning - Maaike Hajer, Theun Meestringa - böcker(9789173828697) Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet - Pauline Gibbons - Häftad (9789173828666)

Anna Tebelius Bodin. Motiverande samtal vid autism och ADHD. Böcker om pedagogisk användning av surfplattan. Utsatta föräldrar - Boken "Utsatta föräldrar" av psykologen Lennart Lindqvist riktar sig såväl till föräldrar som har er. Skola på vetenskaplig grund. Utmärkt skolutveckling. Flipped Classroom - det omvända arbetssättet - Daniel Barker - böcker(9789127434424)

Programmering för högstadiet - Mikael Tylmad, Pontus Walck - böcker(9789140692320) Den trådlösa pedagogiken : en-till-en i skolan på vetenskaplig grund - - böcker(9789144088761) Utm@ningar och e-frestelser - IT och skolans lärkultur - Roger Säljö, Jonas Linderoth - Bok (9789144108759) Input Koden till digital kompetens - Karin Nygårds - Bok (9789127444072) Digitalisering som lyfter skolan : teori möter praktik - Håkan Fleischer, Helena Kvarnsell - böcker(9789188099358) Unfiltered.news. Skolan under ytan : en bok om arbetssituationen inom svensk skola. Extra utmanande tonår. Dr. Dylan Wiliam - Leadership for Teacher Learning. Arbeta i grupp – om konsten att skapa bra team.