background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Språkbehandling utifrån klassrumsaktiviteter — språkforskning.se. Jag har de senaste åren samlat på mig mycket information om klassrumsbaserad språkbehandling (se tidigare inlägg: introduktion / läsförståelse), och hur man kan utgå från de språkliga kraven i klassrummet för att göra språklig behandling i skolåldern meningsfull och verkningsfull.

Språkbehandling utifrån klassrumsaktiviteter — språkforskning.se

Ukrainetz (2015) ger konkreta exempel på hur man kan tänka när man väljer behandlingsmål: Det första Ukrainetz uppmanar oss till att göra är att välja en övergripande klassrumsaktivitet som grund för den språkliga behandlingen/pedagogiska insatsen. Hon kallar dessa för ”significant life activities”. Lämpliga aktiviteter är såna som kräver många språkliga/kognitiva förmågor, vilket gör att man kan arbeta med flera olika språkliga förmågor samtidigt inom samma aktivitet.

Exempel på aktiviteter är att genomföra ett experiment i fysik/kemi, att förstå en lärobok i historia, att skriva en påhittad berättelse eller att ge en muntlig presentation i biologi. Lektionsförslag: Ge ett ord – sätt in det i olika rum – i olika personer. Lektionsförslag – och detta är ett generellt förslag.

Lektionsförslag: Ge ett ord – sätt in det i olika rum – i olika personer

Du kan göra det här på gymnasiet, i förskolan, på någon fest där ni alla sitter och tittar på varandra och inte vet vad ni ska prata om. Minns att läraren alltid modellar sina egna förslag så att eleverna eller de lärande aldrig behöver känna sig utan sin ledare. Bästa böckerna för härliga läsdagar. 5 tips som skapar läsglädje : LärandeLek. Hur ska jag få mitt barn att prioritera läsning framför annat?

5 tips som skapar läsglädje : LärandeLek

Det är en fråga som vi på Lärandelek ofta får. Det finns ingen universallösning, eftersom alla barn är unika. Spel-Ett. Spel-Ett är en finlandssvensk version av det finska dataspelet Ekapeli.

Spel-Ett

Spel-Ett tränar kopplingen mellan bokstav och ljud och småningom även läsning. Spelet är ämnat för förskola och nybörjarundervisning som stöd för den övriga läsundervisningen. Det kan användas både hemma och i skolan. Spel-Ett är gratis tillgängligt via internet. Starta spelet Mer om Spel-Ett. Sunnanäng, del 1. ”Vi ska börja läsa en berättelse tillsammans nu.

Sunnanäng, del 1

Det är som vanligt en text som jag själv tycker väldigt mycket om. Den är både sorglig och väldigt vacker. Den har också ett språk som jag tänker ska utmana och berika er. Material för finmotorik i skolan. Lättlästa texter m bilder. Språkutveckling via en bilderbok. Jag och elever i årskurs F-5 har börjat jobba med Astrid Lindgrens magiska bok Allrakäraste syster.

Språkutveckling via en bilderbok

Första lektionen samlades vi alla framför cleverboarden och samtalade kring bokens framsida. Läs- och skrivstrategier som en naturlig del i alla ämnen. Manus till presentationen När man väl börjat undervisa strukturerat i strategier för förståelse så genomsyrar det allt arbete i skolan.

Läs- och skrivstrategier som en naturlig del i alla ämnen

När vi gör en gemensam utflykt, ser en film och så fort vi tar oss an en text. För att skapa en större helhet både för eleverna och oss pedagoger så har vi f r o m i år arbete mycket mer ämnesövergripande.Utifrån kunskapsmålen i NO/SO bakar vi in olika mål i svenskämnet beroende på vilka förmågor vi vill lyfta inom ett område och vilka genrer vi vill fokusera på.

Vi har i år skapat ett luftigt schema där vi 3 dagar i veckan arbetar integrerat med SV/SO/NO och även andra ämnen kommer in som bild och idrott förstår. File_download. Skriv. Hinderschema. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Hinderschema

Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse. När vi bekantat oss med hinderbanan... Bild: Hinderbana/Makete-metoden/© Veronica Grönte & Argument Förlag. LukiMat. Start. Argumenterande genre. Svampavslut. Hejskolan_attgaiettan_bonusmaterial_lasloppa.pdf. Skriva sig till läsning. dDocName:MLPROD008639. Skoldatatekets_applista_okt_2014_0.pdf. - en sagoblogg för barn (& andra barnsliga) Välkommen till läsnyckeln. Läsa och skriva. Folkhälsan - Hitta lekar i databasen : Språkstimulerande lekar. Grammatikbolaget: Vad är substantiv?

Hejskolan_attgaiettan_bonusmaterial_lasloppa.pdf.

Bokstavsinlärning

SPREADTHESIGN. Teckenspråk hjälper barnen med bokstäverna Två grundskolor i Sverige har på försök under läsåret lärt sina elever det svenska teckenspråkets handalfabet till sina yngsta elever.

SPREADTHESIGN

Målet är och se om handalfabetet är till hjälp när eleverna ska lära sig läsa och skriva. När man ska lära sig räkna kommer fingrarna fram, varför kan inte samma fingrar användas när man ska lära sig ljuda, bokstavera och läsa? Foto: Dennis Lennartsson Projektet som leds från Örebro universitet av Karin Allard i samarbete med Europeiskt Teckenspråkscenter av Thomas Lydell-Olsen.

. - ”Det är ett jättebra hjälpmedel som ger trygghet och stöd vid inlärningen. ”De grupper som jämförts med denna, som ingår i projektet, har haft ett lägre värde och det har tagit längre tid att uppnå samma resultat som denna grupp gjort. Tips och material från lärare. Med första klassen, i första klass och första klassens läs- och skrivundervis... Hejsan Anne-Marie, vilken metod/arbetssätt skulle du vilja rekomendera i en etta, när det gäller bokstäver, läsning och skrivning.

Med första klassen, i första klass och första klassens läs- och skrivundervis...

Vill du skriva lite om det. Tacksam för hjälp- mvh från en ganska så nybliven läraren som aldrig haft en etta-men får en till hösten…. Frågan är stor och viktig. Jag ska söka förklara, och jag lär få återkomma om och om igen för att berätta mer och utförligare, det här får bli en början. Lärarens förhållningssätt Då eleverna kommer till första klass är de nyfikna på att börja skolan. Läsningens innehåll. Spökägget.

Buuu... ibland är det skönt att bli lite skrämd. Speciellt om man fått hicka. Idag var jag på besök inne hos ettorna som arbetat utifrån boken Spökägget av Peggy Andersson under höstterminen. Temat går ut på att det plötsligt dyker upp ett ägg i klassrummet. Ägget ska tas väl om hand och så småningom kläcks det.

En läsande klass

Sva.