background preloader

Spel

Facebook Twitter

Kahoot is a Fun Free Game-Based Classroom Response System. Kahoot!

Kahoot is a Fun Free Game-Based Classroom Response System

Was launched in 2013 as a game-based classroom response system. Easily accessible by any device with a web browser and Internet connection, Kahoot! Gives teachers a new and engaging method to test student knowledge and encourage classroom participation. Not only is Kahoot! Used by teachers and professors, but by businesses and other users seeking a fun social experience. Kahoot! Creating an account with Kahoot! Visit the Kahoot! Your account role is not set in stone – it can be changed by visiting your profile on your Kahoot! How to Create Image-Based Quizzes in Google Forms. Kahoot is a Fun Free Game-Based Classroom Response System.

Invent Your Own Computer Games with Python. Bitesize. Best of Gamification - Maj. Kevin Werbachs Gamification Design Framework Maj har varit en intensiv gamificationmånad.

Best of Gamification - Maj

På Sogeti i Sundsvall har vi dels engagerat oss i Sundsvall 24 där jag själv föreläste om mänskliga drivkrafter. Vidare har vi fått OK med ytterligare ett projekt – så nu har vi två pågående spelifieringar. Mycket spännande. Här följer de TOP 3 viktigaste innehållen jag sprang över från Gamification under maj månad. #1. Personligen är jag väldigt intresserad av att använda gamification inom lärande – tänk om vi framgent kan skapa en skola som faktiskt är anpassad för alla inlärningsstilar och alla mänskliga drivkrafter. . #2. 25 saker lärare bör veta om Gamification Ta ett par minuter och surfa igenom 25 fina ”pointers” för lärare om gamification. . #3. Yu-Kai har använd Ocatlysis på det kända exemplet från Stockholms fartkameralotteri och beskriver exakt vad som driver spelet och vilken mekanik som används.

Övrigt innehåll från Maj På kontoret pratar vi mycket om HUR vi pratar om gamification. De spelar med barnen. Therese Raymond och Maria Nordmark. – Det finns något i spel som vi bör ta vara på, säger frilanspedagogen Therese Raymond, som driver projektet.

De spelar med barnen

Det handlar inte om att spela spel under lektionerna, utan om att ta in element från spelens värld i undervisningen – sådant som kan göra eleverna mer intresserade och framåtsträvande. – Nyckelfrågan är motivation. Det är otroligt viktigt, säger Maria Nordmark, konceptutvecklare för interaktiva medier på UR och medlem i Teacher Hacks styrgrupp. Idén till det hela föddes av Therese Raymond förra sommaren. . – Sedan gick det ganska lätt. Någon som har provat på spelifierat lärande är grundskoleläraren Frida Monsén. Frida Monsén gav sedan sina elever fem ”blixtar” var, och berättade att för varje hinder som de stötte på blev de av med en blixt. – Nu finns det inte en unge som inte vet vad som stör den, berättar hon. Även andra element från spelens värld kan plockas in i undervisningen. Några tips för att spelifiera undervisningen » Pedagogiska Spelvärldar.

[2014-04-23 Då formuleringarna i detta inlägg i viss mån gett en begränsad och förenklad bild av spelifierat lärande och den arbetsinsats som metoden kräver, har jag idag gjort några smärre omformuleringar] Av en del kommentarer jag fått att döma så verkar det som att spelifierad undervisning kan verka lite intimiderande.

Några tips för att spelifiera undervisningen » Pedagogiska Spelvärldar

Dels tror sig vissa inte ha den ”expertis” som krävs och dels verkar vissa tro att man måste kunna framställa grafiskt avancerade spelplaner o. dyl. Krävs det då att man är en fena på grafik och grafisk form för att bedriva spelifierat lärande? Nej, inte nödvändigtvis. På sätt och vis har jag i mina spelifieringar gett en lite missvisande bild av vad en spelifiering är. En spelifiering är en verksamhet som har lånat vissa (ofta kosmetiska) drag från spelvärlden för att stärka engagemang och skapa incitament till deltagande, och handlar väldigt sällan om fysiska spelplaner, föremål som ger dig specifika praktiska fördelar eller långtgående interaktion med andra spelare.

Spel som tränar hjärnan.

Minecraft

Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten?

Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska.

Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. Du och ditt barn kommer inte att bli besvikna! Det finns även lite länkar till spel och övningar om klockan. Matematik - För de allra yngstaTiotal och entalMixade räknesättFör de lite äldre barnen Lär dig siffrorna med radioapan! Klicka på bilden för att höra vad siffrorna heter och för att lära dig hur de ser ut. Katten musen tiotusen Minisebran Klicka på bilden för att ladda hem Minisebran . Räkna 1-5 med ankor Klicka på bilden för att spela. Räkna 1-10 med ankor Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Spelsidor. Skolplus - Digitala läromedel för grundskolan.