background preloader

Praktik

Facebook Twitter

Praktiskt prov i geometri. Som avslutning på ett arbetsområde i geometri fick mina elever ett praktiskt test.

Praktiskt prov i geometri

Testet utmynnade i att eleverna gjort egna bokmärken. Såhär såg vårt test ut, men man kan utforma testet så att man får med de moment man själv arbetat med. Innan testet fick eleverna förse sig med penna, suddi, sax, linjal, lim, enfärgat papper, mönstrat papper och en bit rött papper. Som lärare behöver man ha en lamineringsapparat samt garn/snören. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Lektion_se_26353_Tema sällskapsspel. Pdf81. Shari Sloane - Educational Consultant. Math Centers and Games (Click on any image to see a larger version of that image.) 10s Go Fish - This game is played just like "Go Fish.

Shari Sloane - Educational Consultant

" Instead of asking for a card to match your card, you have to ask for a card that would add with one of your cards to make a sum of 10. I introduced the game with out class 4th Grade buddies, but it was still really difficult. So I made up this little cheat sheet to show that combos that make 10. Click here for the 10s Go Fish Cheat Sheet.

Cool 9 Times Tables Trick. My oldest daughter is in 3rd grade and is working on mastering her times tables.

Cool 9 Times Tables Trick

She has a great understanding of the concept of multiplication, now we're just working on being able to give the answers quickly and accurately. As we started practicing the times tables, I remembered this cool trick I'd learned years ago. I showed my daughter and she thought it was really helpful, so she agreed to be my hand model. Many of you might know it already, but if not, it's a good little tip to have in your bag of homework helping tricks! Math Journal Sundays - Factors and Multiples. Factors, Multiples, prime and composite numbers, multiplication and division strategies ... this is my FAVOURITE math unit to teach!

Math Journal Sundays - Factors and Multiples

I absolutely love it! We've been VERY hard at work getting fluent with our multiplication facts for the past few months, so all students can experience success with this unit. Multi-Digit Multiplication Math Stations. I love math stations, and I think or at least hope that my students do, too.

Multi-Digit Multiplication Math Stations

Here is what we did recently during math station time to practice multi-digit multiplication. Concept cartoons i matematik. Concept cartoons, begreppsbilder i matematik, är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för matematiklärare i årskurs 1-9.

Concept cartoons i matematik

Materialet bygger på bilder där elever i pratbubblor uttrycker sina tankar om olika matematiska begrepp eller sammanhang i vardagen. Meningen är att bilderna ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera till matematiska resonemang där eleverna kan visa sin förståelse av grundläggande begrepp. Materialet är lösenordsskyddat På grund av rättighetsskäl ligger materialet bakom lösenord i Skolverkets bedömningsportal. Det är rektorn som ger dig som lärare inloggningsuppgifter till bedömningsportalen. Läs mer om hur du får tillgång till Skolverkets bedömningsportal. Math.

Multiplication Tables as Art?! Kalkylera, beräkna och räkna ut saker på KalkyleraMera.se. MultiplicationMultiplesByJH. Online Stopwatch. Timeline Maker. Teacher Resources.

Timeline Maker

Maths for kids. Provfri matematik – bedömning i praktiken. Jag ska dela med mig av en metod som är bättre än läxa.

Provfri matematik – bedömning i praktiken

Det gäller en av de två vanligaste och mest accepterade läxorna: gångertabellträning (den andra är glosor i engelska). Jag ska förklara varför den läxan är dåligt investerad tid. Debatten är het om läxor, men få frågar varför vi ska ge dem överhuvudtaget. Jag tänker visa varför och hur de kan göras på lektionstid. Alla uppgifter som är viktiga i ett ämne borde ha en given plats på lektionen och utföras med samma förberedelser och planering som andra viktiga inslag i vår undervisning. Mattelärare ger ofta läxor i gångertabellträning. Så här går det till. Träningen sker några minuter i början av varje lektion. Hjälpmedel: en fusktabell i form av ett klassiskt koordinatsystem med 10×10 rutor med svaren i varje ruta.

Eleven börjar varje lektion med ca 3 minuter träning i form av ca 20 uppgifter av typen 1 ∙ 4 = … 3 ∙ 3 = … 4 ∙ 4 = … osv. Jag är emot rutavdrag för läxhjälp, eftersom jag är emot läxor. Hej då. Gångertabellen på-5-veckor (1)pdf. Applications flash à télécharger. Maths practice. Maths Charts by Jenny Eather. Fira 100 dagar i skolan! I USA är det vanligt att man firar 100 dagar i skolan.

Fira 100 dagar i skolan!

Jag tycker det är en härlig tradition och ger möjlighet att stärka elevernas resa, utvärdera, reflektera kring deras arbete hittills och jobba tematiskt. Dessutom behövs ofta lite fest såhär i slutet av vintern, eller hur!? 100 dagar har man oftast gått i mitten av februari, ni får räkna er fram till ert datum själva! När jag hade min etta använde vi en hundra-tavla och satte upp ett tal för varje skoldag. Jag berättade från början att när tavlan var full, så skulle vi ha fest.

Jag hann tyvärr gå på föräldraledighet innan vi hann fira 100 dagar, men jag vet att klassen gjorde det tillsammans med deras nya lärare och att det blev mycket uppskattat! Två väldigt användbara och inspirerande resurser är Lektion : Talet 100, HUNDRA DAGAR och Lektion : Tema hundra från lektion.se. Fler lektioner om 100: Här kommer en några andra 100-tips: Räkna ner/upp med girlanger (se inlägget för fler tips)

AlgebraLAB: Making Math and Science Connections. Matematik minimum - Terminologi och begreppsförklaring. Teachley: Mt. Multiplis.