background preloader

Online

Facebook Twitter

MATTESPEL.NU - Matematikspel online för alla åldrar. I SPY Online Games: Play Free Games. Games!!!! ABCmouse. Funbrain Jr. Ducksters: Education Site for Kids and Teachers. Nu lanserar vi Classroom för Google Apps for Education. E-Learning Studios - e-Learning Studios. Fun Owl Facts for Kids - Interesting Information about Owls. NCM:s och Nämnarens webbplats. Vklass lärplattform. Classroom Timers - Fun Timers. We've decided to put our new fun timers, and timers for classrooms into a nice sub-section.

Classroom Timers - Fun Timers

These are great timers for children, or maybe meetings, or anything really. They just add some extra fun to the usual countdown timers :-) Online Logo. Switch Zoo - Animal Games. Planeringen gör jag till undervisning. Att planera undervisningens innehåll och struktur tillsammans med eleverna är varken tidskrävande eller något slag av extra arbete.

Planeringen gör jag till undervisning

Att planera tillsammans med eleverna gör jag till undervisning och därmed är planeringen lektioner. När vi planerar tillsammans och låter planeringen vara en naturlig del av skolvardagen innebär det att eleverna tar ett naturligt ansvar för sina studier, utövar ett inflytande över sina studier, utövar ett inflytande över det inre arbetet i skolan och rent konkret får möjligheten att utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

När jag planerar tillsammans med mina elever utgår jag självklart ifrån att mina elever både vill och kan ta ett personligt ansvar för såväl inlärning som för hur arbetet i skolan kan utformas. Planeringen gör jag till undervisning och rent konkret planerar vi oftast i smågrupper. Varje elevgrupp har sin uppgift i planeringen. Att planera tillsammans med eleverna är att vara nära eleverna. Malin. Samtiden - Skolforum 2013: Läsförståelsestrategier i praktiken i år f-3. Screencast. Blendspace - Create lessons with digital content in 5 minutes. Make mobile learning awesome!

Blendspace - Create lessons with digital content in 5 minutes

Student creation Share materials Free! Get our new app! Save time by using free lessons & activities created by educators worldwide! Ninas Språkrum. Blendspace - Create lessons with digital content in 5 minutes. UR_Pedagogerna : Språkinlärning m hjälp av... Twitterskola för FoU #foutwitterskola. Kanske har du hört talas om det utvidgade kollegiet, ett digitalt personalrum?

Twitterskola för FoU #foutwitterskola

Begreppet Det utvidagde kollegiet myntades av Anne-Marie Körling och är ett samlingsnamn för aktiviteter på nätet där lärare delar med sig och diskuterar undervisning och skola. Twitter fungerar som ett nav för pedagoger och skolfolk i hela landet. Varje dag pågår det tipsande, diskussioner och nätverkande. På torsdagskvällar mellan 20.00-21.00 diskuteras olika ämnen under hashtaggen #skolchatt. Under en timme diskuterar man ett bestämt ämne. För Pedagog Stockholm har Twitter varit en viktig del sedan starten 2010. På fredag har vi på redaktionen en twitterskola för kollegorna på FoU-enheten här på utbildningsförvaltningen.

Målet med seminariet är komma igång med att twittra. Bedömning för lärande. Skolburken. Tips på pedagogiska bloggar. Det finns ett delat Googledokument som innehåller tips på pedagogiska bloggar.

Tips på pedagogiska bloggar

Den som har en pedagogisk blogg kan själv lägga in uppgifter om vad bloggen heter, var man hittar den, vem som driver bloggen, vad den handlar om etc. För den som är intresserad av något särskilt (t ex IKT) är det lätt att se vilka bloggar som skriver om IKT. I dag (28/1 2014) finns det 51 bloggar med i dokumentet (kommentar: sedan jag publicerade inlägget för 5 dagar sedan har antalet bloggar i dokumentet växt till 81 stycken :) ), så du hittar garanterat några som du tycker är intressanta att följa och om du har en egen pedagogisk blogg, lägg in den i dokumentet!

Klicka på bilden nedan för att komma till Googledokumentet! Hoppas du hittar intressanta bloggar att följa! Det finns även ett delat Googledokument som innehåller länkar till olika skolrelaterade grupper på Facebook. Come on in the Water is Fine. Pablo Picasso Example. Knowledge Base – Junction: Where Paddlers meet for help, ideas, and feedback. Doddle. Home. Del 17. Ju mer man använder datorer i skolan, desto fler tillfällen kommer det att bli då lärare och elever publicerar texter och annat material på nätet.

del 17

Det största problemet brukar då vara att man inte har rättigheter till de bilder som man tänkt använda. Ett sätt att lösa problemet är att fotografera själva och använda egna bilder, men det är inte altid möjligt. Behöver man en bild som illustrerar antikens Grekland är det inte lätt att hitta något att fotografera som fyller syftet. En annan lösning är att använda andras fotografier om de har en CC-licens (se för mer information om vad en Creative Commonslicens innebär). Nedan listar jag ett antal tjänster på nätet som ger tillgång till fotografier som man kan använda. Getty Images har precis släppt 35 miljoner bilder som man får använda icke-kommersiellt bara man länkar till dem. Flickr Använd undersidorna www.flickr.com/commons och www.flickr.com/creativecommons Olika licensrättigheter gäller, se varje enskild bild. The Best Resources On “One-To-One” Laptop/Tablet Programs — Please Suggest More! Here’s a link to my two-part Ed Week series on successfully implementing one-to-one programs I’ll soon be covering a question in my Education Week Teacher column about one-to-one laptop/tablet programs, and thought it would be useful to readers (and to me!)

The Best Resources On “One-To-One” Laptop/Tablet Programs — Please Suggest More!

To create a “Best” lists on the topic (Check out my nine-minute BAM! Radio Podcast on What Are the Real Benefits of a 1:1 Program? What Are the Biggest Challenges? Educators Alice Barr and Troy Hicks share their thoughts, and they are also among contributors to one of my future Education Week columns on the topic). This list will be fairly limited at the beginning, but I’m confident readers, particularly teachers who are actually doing a one-to-one program, will contribute great stuff in the comments. Innehållsförteckning över bloggserien tips på IKT i skolan. Att bedöma lärande: Digitala verktyg för att se elevens lärande.

Scratch - Starter Projects. Welcome to Teaching That Makes Sense! TubeChop - Chop YouTube Videos. Finding the right moment (and many more YouTube tricks) Online Presentation Tools. Atrixware Online Quiz Maker. Yacapaca! - Home.

Finding the right moment (and many more YouTube tricks) Video without the distractions. For Schools. The Most Common Core Videos, Games and Assessments. Spelsidor. Spelportal - spela roliga spel online. Behavior Charts – Reward System - Parenting Tips. Printable stationery, free stationery, free printable stationary.

Home - Mr Printables. Busy Teacher's Cafe - A K-6 site for busy teachers like you! GameGoo - Educational Games. PBS KIDS. Science for Kids - Fun Experiments, Cool Facts, Online Games, Activities, Projects, Ideas, Technology.

Learning Games For Kids. Spelo - Gratis mobilspel, spela online! Free English TV - Watch Online TV Channels - Free Internet TV. Elevspel.se - Kunskapsspel för barn. Random Picker. Länkskafferiet.