background preloader

Reading

Facebook Twitter

Läsning på djupet - läsning tillsammans - Mia Smith. Många rapporter kommer om att elever går ut grundskolan utan att ha läst en hel bok.

Läsning på djupet - läsning tillsammans - Mia Smith

Jag har bestämt mig för att göra det jag kan för att motverka detta, så nu läser mina elever böcker i engelska. Mycket av detta har jag läslyftet att tacka, både gällande metoder och mod att våga. Just nu kör jag ett projekt där två klasser samarbetar. Eleverna har fått välja mellan två böcker och jag har skapat läsgrupper där eleverna från de två klasserna blandats. Den ena boken är Holes av Louis Sachar, den andra är The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian av Sherman Alexie. För att få ihop samarbetet har jag byggt läsprocessen på digitalt samarbete.

Steg 1 Val av bok, uppstart och ett första gruppsamtal. Steg 2 Eleverna fick sedan fortsätta läsa enskilt. Steg 3 Som avslutning samlas vi till ett ytterligare samtal. Steg 4 Gruppdiskussioner i all ära, jag vill att eleverna ska få en chans att visa sin personliga reflektion också. Looking forward to meeting you. July 31, 2014 Dear Harvard College Class of 2018, Congratulations on your admission to Harvard, and thank you for choosing to become a member of this incredible, multi-generational community of learning.

Looking forward to meeting you

I am delighted that you, as members of the Class of 2018, and I, as the new Dean of the College, will have the opportunity to begin this new chapter of our lives together. While I have been at Harvard for a number of years, I officially took over as dean on July 1. As I imagine you will be when you arrive on campus in a few weeks, I have felt elated, anxious, excited and awed by my new role and responsibilities.

Oliver Twist and the Victorian era

Skimming, Scanning and Close Reading by Ayesha Shahzad on Prezi. S.E. Hinton's The Outsiders. Hur textsamtalet kan utveckla läsförståelsen. I det här inlägget tänkte jag skriva om en metod som utvecklar läsförståelsen och utgår från samtalet.

Hur textsamtalet kan utveckla läsförståelsen

Upplägget går helt sonika ut på att organisera en bokcirkel och jag tänkte dela med mig av hur jag gör så du kan testa själv om du inte redan gjort det. Först tänkte jag ge en anledning till varför att jag tycker att man ska föra ett samtal kring det man läst gemensamt i klassen. Vi vet att elever som lämnas själva i sin läsning inte utvecklar en djupare läsförståelse men genom samtalet kan man stötta de som behöver mer hjälp genom att eleverna lär av varandra. I kunskapsöversikten Att läsa och förstå skriver Barbro Westlund att ”väl organiserade och strukturerade textsamtal ger eleverna betydligt större möjligheter till skolframgång än om sådana samtal inte förs.” (sid 71). En metod för samtalet är att planera för en bokcirkel till där man delar in klassen i olika roller för att de ska arbeta med boken under läsandet.

Pdf: lasformagor Några förslag på roller att dela in i är: Reading Strategy: Prediction. Elements of a Short Story. Literary Devices with Mr. Taylor. Litteraturanalys by Anneli Friedner on Prezi. Educational Technology and Mobile Learning: 10 Great Places to Find and Acces... January 31, 2017 Audiobooks are a great way to help nurture kids love for reading and develop their reading skills.

Educational Technology and Mobile Learning: 10 Great Places to Find and Acces...

Audiobooks can also help with other skills including writing, communication, and sequential thinking. In today’s post we are providing you with an updated list of some great places where you find and access tons of free(and pro) audiobooks to use with your kids and students. We invite you to check them out and share with us your feedback. 1- MeeGenius MeeGenius offers a library of over 700 children’s books. 2- Storynory Storynory is another awesome platform that provides a wide variety of audiobooks. 3- Storyline Online Storyline Online ‘ records well-known actors reading children’s books and makes graphically dynamic videos so that children around the world can be read to with just the click of a Storyline Online video book image.’ 4- Loyal Books Loyal Books (former Books Should Be Free0 provides access to a huge library of free public daomi audiobooks and ebooks. 7- Lite2Go.

How to Analyze Literature. Läsreflektion genom att välja citat och delge tanke. Just nu är jag inne i en period då jag tänker mycket kring elevernas läsning och hur jag kan utveckla den.

Läsreflektion genom att välja citat och delge tanke

Jag har tidigare skrivit om detta bl a här utifrån bildtolkning men även här för att bena upp vilka frågor som är typiska för respektive läsprocess. I detta inlägg tänkte jag dela en idé jag fick och den är inte ny på något sätt men jag ville ge en ram för hur man skriver och vad som ingår i en Canva. Upplägget går ut på att synliggöra läsförståelsen i skrift för att se elevernas tankar och var de fastnade för i boken. Jag har också tidigare använt mig av upplägget att skriva för att få fram elevernas läsförståelse men jag ville nu koppla det till ett eget val av texten för att öka elevernas delaktighet.

Upplägget går ut på att eleverna ska välja ett citat där de får tänka till kring innehållet. Stödfrågorna är följande:

The Body by Stephen King

Skip Reske's ESL BITS - ESL English Listening Advanced - ESL English Listenin... Lässtrategier. Sökläsa och skumläsa.