background preloader

Språk-Språkstörning

Facebook Twitter

Startsida - Legimus. ILT Inläsningstjänst - Lyssna din väg till kunskap. Välkommen till webbtjänsten LukiMat! The Communication Trust. Afasic – Voice for Life. Logopeden i skolan. Tal- och språkcentrums hemsida. Hypotesstyrd perception. Här kan du övertyga dig om att det du hör ofta inte är något annat än en återspegling av dina förväntningar.

Hypotesstyrd perception

Lyssna här på en ton som tidvis skyms av ett högljutt brus. Det låter som om tonen var kontinuerlig. Du kan höra det tydligare om du skruvar upp volymen. I själva verket finns det ingen ton i de brusiga intervallen. Bruset allena låter så här. Signalen är alltså sammansatt av en ton med avbrott och avbrotten har fyllts med brus. Utan brus låter tonen så här.

Fungerande medier. Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning. Läkartidningen. Dyslexi.eu - Teckenspråksutbildning för föräldrar. Ritade tecken - S k p Google. Teckenpärlor - VAD ÄR TAKK? Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) När talet inte räcker för att ett barn, en ungdom eller en vuxen ska kunna uttrycka sig kan ett alternativ eller ett komplement till det talade språket behövas.

Teckenpärlor - VAD ÄR TAKK?

En individ kan också behöva stöd för att förstå det talade språket. Man pratar då om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. En individ kan också behöva AKK för att förstå det talade språket. Olika typer av AKK är tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK), bliss, pictogram, bilder, föremål, symboler och naturliga reaktioner och signaler (exempelvis leende och skrik). Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) TAKK är ett av de vanligaste AKK-sätten.

Vad händer när man använder TAKK? Taltempot saktas ner. Det är viktigt att veta att TAKK alltid stärker den talade språkutvecklingen. Widgit Online - Symbolbruket. Om Widgit Writer Widgit Writer laddar du ner till din iPad från App Store för 10 kr.

Widgit Online - Symbolbruket

Writer är en skrivapp där du kan skriva enkla dokument med ljudning och talat stöd av talsyntes på många olika språk. Genom att logga in med ditt Widgit Online-konto får du även tillgång till hela Widgitsymbolbasen samt smart symbolisering i dina dokument. Widgit Writer riktar sig främst till den som är i början av sin läs- och skrivutveckling. Läs mer om Widgit Writer Hämta i app store Skapa rutnät Genom att använda någon av de ca 100 färdiga mallarna kan du enkelt och snabbt skapa ex. kort för olika syften, rutnät, arbetsblad och scheman.

App. Språkstörning hos barn kan bero på epileptisk hjärnaktivitet - Göteborgs universitet. Epileptisk aktivitet i hjärnan kan störa språkutvecklingen hos barn.

Språkstörning hos barn kan bero på epileptisk hjärnaktivitet - Göteborgs universitet

EEG-undersökningar bör därför göras oftare på barn med svår språkstörning för att lättare kunna upptäcka de barn som behöver stöd. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. I avhandlingen undersöktes 60 barn i varierande åldrar, varav en grupp med barn som har språkstörning, exempelvis barn med långsam språkutveckling, som har svårt att utrycka sig eller har ett bristande ordförråd. I den andra gruppen ingick barn som har epilepsi och den tredje gruppen bestod av barn som har språkstörning med epileptisk aktivitet i hjärnan, ibland utan epileptiska anfall.

Studien genomfördes i samarbete mellan logoped, barnneurolog och neuropsykolog på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. InPrint3 - Symbolbruket. Fem vanliga frågor om barns tal- och språkutveckling. Alltså detta med att vara förälder.

Fem vanliga frågor om barns tal- och språkutveckling

I samma stund som lyckan och extasen över det nyfödda underverket har lagt sig något, så infinner sig oron. Är det något fel? Skriker han inte lite för högt? Sover hon inte lite för mycket? Får han i sig tillräckligt med mat? Jag önskar att jag kunde trösta nyblivna föräldrar, och säga att det blir lättare när barnet blir äldre.

En kommentar innan du läser vidare: De riktlinjer jag ger är väldigt grova, och inte huggna i sten. 1. Svar: Många föräldrar blir förvånade när logopeden ställer frågor om blickkontakt och socialt samspel. Svårigheter med socialt samspel kan bero på olika saker, som jag inte har utrymme för att gå in på här, men oavsett orsak så finns det hjälp att få, och det är oerhört viktigt att den hjälpen sätts in så tidigt som möjligt. Redan före 6 månaders ålder ska barnet besvara leenden, ge blickkontakt, reagera på ljud och ha börjat jollra. 2. Svar: Inga små barn förstår allt som sägs. 3. 4. 5.

Om Språkstörning. Om Språkstörning. Processing Speed: Why Slow Processing Speed Makes Simple Tasks Daunting for Kids - Integrated Learning Strategies. This article provides helpful information about slow processing speed in the classroom and at home.

Processing Speed: Why Slow Processing Speed Makes Simple Tasks Daunting for Kids - Integrated Learning Strategies

Affiliate links are included for your convenience. Max, a 7-year-old boy, frequently has trouble executing the most basic daily tasks. He displays attention problems in school and gets distracted regularly from the activity he is supposed to be doing. For instance, in the morning, Max has to be reminded 3 to 4 times to brush his teeth. When he finally buckles down and completes that task, he has forgotten what else he needs to do to get ready for school.

This story is not unique. Sometimes kids have processing speed deficits that can put them at a disadvantage in the classroom. In the classroom, a child that has weak processing speed may do the following: When Processing Speed is Weak Slow processing speed has nothing to do with how smart your child is. In Bright Kids Who Can’t Keep Up, written by Ellen Braaten and Brian Willoughby, they outline the following: Visual Schedule Use the Clock. La Scuola Cre-Attiva - Journal. Pussel med helklass: Faktatexter – Kooperativt Lärande. Vi har i åk 1 börjat arbeta med faktatexter.

Pussel med helklass: Faktatexter – Kooperativt Lärande

Vi har diskuterat skillnaden på fakta och åsikt, kommit på faktameningar tillsammans, lyssnat på fakta (film och berättande) och skrivit enkla faktameningar.