background preloader

Genetik

Facebook Twitter

Genteknik (svenska): DNA - Arvsmassan. Genetik. CELLEN. GENETIK. Nytt steg mot konstgjort liv. Efter sju års arbete har forskare i USA lyckats byta ut en kromosom hos jästceller mot en konstgjord.

Nytt steg mot konstgjort liv

Den nya tekniken kan ge stora produktionsmöjligheter för denna encelliga organism. Stort genombrott Man har tidigare lyckats bygga genetisk arvsmassan hos lägre organismer utan cellkärna, som bakterier, och förändra egenskaper hos virus. Men detta är första gången forskare lyckats skapa en konstgjord kromosom i en mer avancerad organism. - Jag tycker att det är ett stort genombrott, för dels är det ett väldigt stort arbete som nu bevisar att man verkligen kan skriva om en sån här stor del av arvsmassan med syntetiskt DNA, säger Björn Högberg som är DNA-forskare Karolinska Institutet.

Jäst är den mest undersökta organismen på jorden och används redan idag till så mycket mer än bara brödbakning. 50 tusen förändringar I studien byttes en av jästens 16 kromosomer ut mot en syntetisk kromosom. Mer än bara brödbak. ”Britterna river stora hål i tabun mot mänsklig kloning” - Opinion. Förra veckan röstade brittiska underhuset för att tillåta en teknik som påminner om kloning och ska användas för att skapa genmodifierade människobarn.

”Britterna river stora hål i tabun mot mänsklig kloning” - Opinion

Jag tycker det var mycket dumt. Bakgrunden är en handfull relativt sällsynta men mycket obehagliga ärftliga sjukdomar, där den trasiga genen inte ligger i cellkärnan, utan i små kroppar i cellerna, som kallas mitokondrier. Dessa ärver man helt och hållet från sin mamma. Brittiska forskare har nu utvecklat en teknik för att hjälpa par där kvinnan lider av en sådan sjukdom att få barn utan sjukdomen. Man tänker sig ta befruktade ägg från en kvinna med en sådan sjukdom, suga ut dess cellkärna och spruta in den i ett donerat ”friskt” ägg, som berövats sin egen cellkärna. Det nya ägget kan sedan planteras in, och ge upphov till ett barn utan sjukdomen.

Vad man nu tillåtit är dock inte att byta ut mitokondrierna i det befruktade ägget, utan att byta ut dess cellkärna. Det är mitt första skäl att tycka att britternas beslut var mycket olyckligt. Woolly Mammoth The Autopsy. Biologilärarnas förening - Länkar. Rollspel och värderingsövningar. Gentekniken reser en rad svåra etiska och samhälleliga frågor, som det är viktigt att skolan förbereder eleverna att ta ställning till.

Rollspel och värderingsövningar

Jag har på olika sätt försökt hjälpa till med detta: Diskussionsfrågor Ett material som presenterar och ställer några av de mer brännande frågor den moderna genforskningen reser.Genteknikens svåra frågor – diskussionsmaterial Värderingsövningar Två genomarbetade värderingsövningar för att få elever att diskutera de etiska frågor gentekniken reser. Rollspel Tillsammans med pedagoger på Nobelmuseet har jag arbetat fram ett rollspel om etiska frågor runt gentekniken. I spelet befinner man sig femton år framåt i tiden och deltagarna utgör den kommitté, som ska godta eller avvisa olika förslag om vad man ska göra med gentekniken. Man kan som lärare välja att fokusera antingen på GMO, på välja/designa barn, på genetisk integritet eller på kloning. Ladda ner, använd, modifiera och förändra som ni vill!

Etik och moral. Användningen av embryonala stamceller är etiskt kontroversiell medan så kallade adulta stamceller inte ger upphov till någon debatt.

Etik och moral

Varför inte? Vad betyder stamceller för medicinsk forskning? Vad är stamceller och var i kroppen finns de? Stamceller är omogna celler eller ursprungsceller som ännu inte har specialiserats. Beroende på omgivningen (tillväxtfaktorerna) har de förmågan att utveckla sig till olika typer av celler. Embryonala stamceller Embryonala stamceller finns i befruktade ägg under de första veckorna. Man har ännu inte framgångsrikt använt embryonala stamceller i behandlingar, eftersom vävnad som skapas med hjälp av embryonala stamceller inte lämpar sig för transplantation, då den växer ohämmat, precis som cancer.

Adulta stamceller Adulta stamceller finns i många olika organ och vävnader i människokroppen, där deras uppgift är att förnya och reparera. Varför vill forskare använda stamceller? Logga in - NE. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Bioscience explained Ges ut i ett samarbete mellan Astra Zeneca, skolverket och Vetenskapsrådet.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Innehåller både artiklar och experiment. Nobelstiftelsen Nobelstiftelsen och Nobelmuseet har mycket information och pedagogiskt material om de olika nobelprisen. Genvägar Ett multimedialäromedel från SLU för skolans elever och lärare (inte uppdaterad sedan 2005). Genteknik.nu Genteknik, stamceller och kloning. En webbplats från vetenskapsrådet som hjälper den som vill sätta sig in i genteknik och bioteknik. Play decide Är ett diskussionshjälpmedel som gör att man kan ha rollspelsliknande strukturerade diskussioner kring svåra ämnen som till exempel stamceller och genetiska tester. Forskning.se Framförallt är deras sidor Nya biologin en fantastisk presentation av just -den nya biologin. SKL - Statens kriminaltekniska laboratorium Här finns artiklar om DNA-analyser för dig som vill ha fördjupad information om det. Gentekniknämnden Den svenska gentekniknämndens hemsida. KRAV Om bl.a. Genetik för nybörjare. Genetik.9A1. Biologilärarnas förening - Länkar.