background preloader

DNA og genetik

Facebook Twitter

Behandling af sygdomme ved hjælp af CRISPR – etikoglivetgym.dk. Den såkaldte CRISPR-teknik, der er blevet ekstremt populær siden opdagelsen i 2012, anses som en revolution.

Behandling af sygdomme ved hjælp af CRISPR – etikoglivetgym.dk

Teknikken gør det muligt langt nemmere og billigere end hidtil at klippe i, udskifte og tilføje gener i mennesker. Forskerne mener, at vi er tæt på at kunne reparere defekte gener hos mennesker – og måske at skifte normale gener ud med “super”-gener. Læs her hvad teknikken går ud på. Her kan du blive klogere på... Hvorfor forskerne mener, vi snart vil kunne genmodificere mennesker Hvilke risici, genmodifikation af mennesker er forbundet med Hvad man realistisk set vil kunne bruge genmodifikation af mennesker til Hvordan den nye banebrydende teknik CRISPR fungerer Faglige forudsætninger Du skal helst have basalt kendskab til: Forsker: CRISPR kan gøre landbruget bæredygtigt. Danske forskere mener, at genteknologi er vejen frem, hvis vi skal have et bæredygtigt, det vil sige mere miljøvenligt og CO2-neutralt, landbrug i fremtiden.

Forsker: CRISPR kan gøre landbruget bæredygtigt

Historien kort Forskere vil bruge en genetisk saks til at gøre landbrugsafgrøder mere miljøvenlige.Forskerne mener, at det genetiske værktøj ikke vil gøre afgrøderne til GMO, da de ikke sætter nye egenskaber ind i afgrøderne, men i stedet fjerner egenskaber fra vilde planter.Måske skal vi hellere ændre på vores adfærd i stedet for landbruget, siger anden forsker i en kommentar. Mennesket er ifølge forskerne afhængigt af for få afgrøder, mens naturen er fyldt med en masse potentielle afgrøder, som eksempelvis kan klare sig med mindre gødning eller ikke skal sås hvert år. De planter kan ifølge forskerne give landbruget et markant løft og gøre det mere bæredygtigt, hvis man med eksempelvis genteknologien CRISPR fjerner gener, som vil gøre planterne kommercielt interessante. »Det er et nyt koncept.

Kort om CRISPR Læs f.eks. The Evolution of Bacteria on a “Mega-Plate” Petri Dish. Det laveste antal børn født med Downs syndrom nogensinde. Børn med Downs syn­drom ses i sti­gen­de grad som en fejl, og der­for væl­ger for­æl­dre dem fra, mener Downs-for­e­ning.

Det laveste antal børn født med Downs syndrom nogensinde

Det har al­drig været målet at ud­ryd­de børn med Downs syn­drom, lyder det fra over­læ­ge Børn med Downs syn­drom bli­ver et sjæld­ne­re og sjæld­ne­re syn på fø­de­gan­ge­ne. Sid­ste år blev der kun født 23 børn med Downs syn­drom, viser de ny­e­ste tal fra Dansk Cyto­ge­nisk Cen­tral­re­gi­ster. Det er det la­ve­ste antal no­gen­sin­de. An­tal­let af børn med Downs syn­drom er fal­det mar­kant efter 2006, hvor de foster­di­ag­nosti­ske un­der­sø­gel­ser blev et til­bud til alle gravi­de i uge 11-14 for netop at finde fo­stre med Downs syn­drom og andre kro­mo-som­fejl. Det er en uhyg­ge­lig ud­vik­ling, mener Grete Fält-Han­sen, der er næst­for­mand i Lands­for­e­nin­gen Downs Syn­drom: LÆS OGSÅ: Vi ville for alt i ver­den ikke und­væ­re Wil­li­am i dag Vi har fået et helt pro­gram for for­ster­di­ag­nostik til at hand­le om Downs syn­drom. DR3 vil klone din bedste ven (1:3) Woolly Mammoth The Autopsy. EMU Danmarks læringsportal. Www.bioteknologiskolen.no - Ti filmer om moderne bioteknologi.

Hvordan virker DNA-fingeravtrykk? - Bioteknologirådet. For eksempel kan politiet sammenligne DNA funnet på et åsted med DNA fra en mistenkt, og finne ut om sporet kommer fra den mistenkte.

Hvordan virker DNA-fingeravtrykk? - Bioteknologirådet

DNA-analyser brukes i tillegg for å identifisere omkomne etter store ulykker eller katastrofer. Ved å sammenligne DNA fra to personer kan man også finne ut om de er i nær slekt. Det er kun ørsmå mengder biologisk materiale som trengs for å utføre slike analyser. På denne temasiden ser vi på hva slike undersøkelser kan fortelle oss, og hva de ikke kan fortelle oss. Vi skal også komme inn på etiske problemstillinger knyttet til slike undersøkelser. LES MER: Artikkelarkiv om DNA-analyser Hva er DNA-analyser for identifikasjon? DNA er arvestoffet vårt. DNA-analyser i politietterforskning og straffesaker Ved å sammenligne DNA-profiler basert på to ulike biologiske prøver, kan rettsgenetikere med svært høy grad av sikkerhet slå fast om prøvene stammer fra samme person eller ikke.

Viten: Genteknologi (bokmål): Genteknologi gir mange muligheter. Biology. Heredity and genetics. Etik og livets byggeklodser - etikoglivet.dk - Det Etiske Råd. Etiske tekster Organismen Velkommen til Etik og Livets Byggeklodser, et undervisningsmateriale om nye bioteknologier og etik Forestil dig, at mennesker vil kunne designe kommende børn, så de for eksempel bliver klogere, stærkere eller smukkere.

Etik og livets byggeklodser - etikoglivet.dk - Det Etiske Råd

Vil det være i orden at gøre det? Skal det være tilladt at kopiere mennesker eller at dyrke reserveorganer til syge? Man skulle tro, den slags spørgsmål hørte hjemme i science fiction verdenen, og det gør nogle af dem også endnu. Det stiller os over for en masse etiske valg, det er de valg, denne hjemmeside handler om.

Opdateret 10. juni 2011 Links from this page.