background preloader

Dweck

Facebook Twitter

Big Ideas for the classroom: Growth Mindset - Episode 1/5. Vilket mindset har du när du möter dina elever? Har du någonsin funderat över varför vissa elever fortsätter försöka trots motgångar medan andra ger upp?

Vilket mindset har du när du möter dina elever?

Det här är ett område som har intresserat forskaren Carol Dweck under många år. I sin forskning har hon kommit fram till att det finns två huvudkategorier av tänkesätt som styr vårt handlande; ett fixerat – ”Så här är det! Det här kan jag/kan jag inte!” – och ett mer flexibelt – ”Så här är det just nu. Det här kan jag förbättra!” En människa har sällan samma mindset i alla situationer. Eller av sina kompetenser och färdigheter i ämnet:”Jag kan lösa svåra tal om jag använder uppställningar.” "Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning"

Lärare ska fortbildas i grupp, alltid utgå ifrån elevernas behov och är beroende av ett starkt och tydligt pedagogiskt ledarskap.

"Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning"

Det är kärnbudskapet i Helen Timperleys fors­kning, som bland annat består av metaanalyser som hon genomfört tillsammans med kollegor på University of Auckland i Nya Zeeland, där hon är professor i pedagogik. Resultaten presenterades i boken Det professionella lärandets inneboende kraft (på svenska 2013), som snabbt fått stor spridning. – Sedan den kom har jag arbetat ännu mer med skolledare och fått insikter om vikten av att sätta upp mål för personalen, vara specifik med sina förväntningar och utarbeta en viss typ av möteskultur. Just nu jobbar jag med ledarskapspraktiker för rektorer i Australien. Jag skulle kunna skriva en ny bok om det, men den blir nog inte av, säger Helen Timperley. Hon är en efterfrågad föreläsare med fullbokat schema. Vilket mindset har du när du möter dina elever? Establishing A Growth Mindset As A Teacher: 9 Affirming Statements. Establishing A Growth Mindset As A Teacher: 9 Statements Of Affirmation by Terry Heick The ability to change is among the least-appreciated professional characteristics of a teacher.

Establishing A Growth Mindset As A Teacher: 9 Affirming Statements

This is especially true as education systems react to both external pressure, and internal instinct to change into something closer to truly progressive learning environments. As I was reading through Jackie Gerstein’s Education 3.0: Altering Round Peg in Round Hole Education, several slides stood out to me (one was the focus of a post earlier this week) including the image above, which offers statements teachers can use to both affirm the need for change, and “coach” themselves into a mindset for both change, and hopefully growth. (Number 5 is probably worthy of another post entirely!) You can find Jackie on twitter here, and her (excellent) blog here. 5 Strategies For Creating A Genius Mindset In Students. How Can We Help Every Student Tap Their Inner Genius?

5 Strategies For Creating A Genius Mindset In Students

By Zacc Dukowitz, Learnbop.com When we hear the word genius, certain people come immediately to mind—Albert Einstein in mathematics, or Warren Buffett in investing—but what exactly sets these people apart? It’s easy to simply shrug and say to ourselves, “Those people are just different. YouTube. Why Talking About the Brain Can Empower Learners. Knowledge about how the brain works can make a big difference when confronting difficult learning situations.

Why Talking About the Brain Can Empower Learners

Carol Dweck: 'The whole idea of growth mindset is to say yes they can'. Mindset Works®: Student Motivation through a Growth Mindset, by Carol Dweck, Ph.D. Carol dweck at TEDx - S k p Google. Department of Psychology. Carol Dweck. Mindsets Sample Lesson. Pedagog Värmland.

Fixed vs. Growth Mindsets. Learning to differentiate between fixed mindset and growth mindset. - Lana Al-Attar. Carol Dweck: Kraften i att tro att du kan bli bättre. Carol dweck. Tänker du att elever är A- eller C-elever?

carol dweck

Tänker dina elever det? Kan det påverka deras kunskapsutveckling? Jorå. I huvudet på Carol Dweck - Mindsetbloggen - ...tänk vidare... Jag har under ett antal år intresserat mig för och försökt använda Carol Dwecks Mindset-teori.

I huvudet på Carol Dweck - Mindsetbloggen - ...tänk vidare...

För mig startade det i klassrummet som ett sätt att skapa ett motiverande klimat med elever i stort behov av detta men insåg vartefter att alla elever (och vi lärare själva) skulle kunna dra nytta av detta tänkesätt. Carol Dweck. Lässtrategin ”att ställa frågor” – att förbereda ett litteratursamtal.

Carol Dweck

I detta inlägg vill jag dela med mig av ett lektionsupplägg där jag aktivt arbetar för att utveckla elevernas läskompetens. Lektionen handlar om att eleverna är delaktiga i förberedelserna inför ett gemensamt litteraturseminarium i ku rsen Svenska 2. I samband med detta arbetar vi med och utvecklar läsförståelse-strategin ”questioning” – att ställa frågor (Barbro Westlund Att bedöma elevers läsförståelse s. 48).

Lektionen syftar även till att utveckla elevernas metakognitiva tänkande och förmåga till reflektion. Forskningsanknytningen Eftersom många av er som hör av sig till mig uppskattar jag att utgår ifrån forskning när jag delar med mig av mina lektionsupplägg kommer jag även i detta inlägg att referera delar ur den litteratur som är central när jag planerar min undervisning. Janna Scheéle. Aldrig har väl skola, lärare och undervisning varit så mycket i fokus som nu.

Janna Scheéle

I sociala medier är debatten glödhet. Det pratas oerhört mycket om betyg och bedömning, som om det vore skolans huvuduppdrag. Samtidigt presenteras larmrapporter om att barn och elever är väldigt stressade över och under sin skolgång (t.ex. Rädda barnen 2014). Carol Dwecks idé om ”mindset” - Kvartssamtal.se. Här finns en länk till Carol Dwecks bok, Mindset – The new success of psychology.

Carol Dwecks idé om ”mindset” - Kvartssamtal.se

Vi har tidigare skrivit om denna idé, men det tål att upprepas och återigen ta upp till diskussion. Huvudtesen är att sträva efter att ge eleverna en ny och bättre attityd till sitt lärande. Till exempel om en elev inte klarar av vissa moment, presterar dåligt på ett prov eller uppfattar någonting som svårt, är det väldigt lätt för dem att ta det som en bekräftelse på sin självkänsla – ”Jag är inte så smart.” ”Jag lär mig långsammare än andra.” ”Jag är inte bra på (ämnet)” De tror att detta beror på talang eller begåvning. Man tänker ”jag har det, eller så har jag det inte” och att det på något sätt är förbestämt.

Mindset. Mindset Quotes by Carol S. Dweck. Carol Dweck, "Developing a Growth Mindset". Growth Mindset and Why It Matters. 9 Effective Questions to Help Students Develop A Growth Mindset. Growth Mindsets: Creating Motivation and Productivity. The key to success and achieving our goals is not necessarily persistence, hard work and focus. These behaviours are the by-product of something else. What is actually critical to our success is our mindset. Mindsets are beliefs about ourselves and our most basic qualities, such as intelligence, talents and personality.

We all have innate talents and skills, things that we are naturally good at or that set us apart from other people. TEDxNorrköping. Growth Mindset Development.