background preloader

Mrtauros

Facebook Twitter

jacob bernander

LÄSFÖRSTÅELSE 2 - Sara-1. What Do Jews Believe? Sångtextsregister. Välkommen till det nya sångtextsregistret på Dubbningshemsidan.

Sångtextsregister

Bidra gärna med nya sångtexter till filmer och serier, genom att följa länken längst ned på sidan. Har du önskemål om fler sånger du gärna vill se sångtexter till i denna avdelning, posta dessa i denna tråden på Dubbningshemsidans forum (du behöver inte registrera dig, utan kan posta som gäst om du föredrar). Inloggning.

Mat

Youtube. IT-tips. So. Egna studier. Barnens bibliotek Hem. Sv. Summa, differens, kvot och produkt. Lärarforum. Engelska. Bonden i skolan. Svenska träd. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av skog av olika slag.

Svenska träd

Och denna skog betyder mycket för många människor - både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl. Skogen och allt det vi får av skogen är av stor betydelse i arbetet för ett hållbart samhälle. Trädskiktet är det som tydligast karaktäriserar en skog. De vanligaste svenska trädslagen är gran, tall och björk.