background preloader

Engelska

Facebook Twitter

London ⋆ WebEnglish.se. Starter Quia – What’s happening in London?

London ⋆ WebEnglish.se

An ’emaze’ presentation with pictures, sounds and short texts to whet your appetite for London (and a comprehension “game” of Jumbled Words) (yr 5-9) Songs A simple version to sing to with lyrics on screen (any age) BBC Learning English - Dramas from BBC Learning English. WebEnglish.se – for English (ESL/EFL) Teachers in Sweden. Online Reading Activities. Goodnight Mister Tom - Kimstudies. HarryPotter viewing. Pling plong engelska. INTRODUCTION. ”News in Levels” Årskurs 6 läser nyheter på engelska på newsinlevels.com.

INTRODUCTION

Det är en sida som publicerar aktuella nyheter på engelska i olika svårighetsgrader. På level 3 finns även ett kort youtube-klipp med den aktuella texten. Under arbetet har eleverna möjlighet att öva på alla delarna i kunskapskraven för årskurs 6. Målet med uppgiften är att: – I par kunna välja en nyhet från newsinlevels.com – Kunna läsa nyheten på engelska, tolka den för att förstå innehållet. – Kunna använda olika strategier. – Kunna arbeta med samtliga kunskapskrav i engelska åk 4-6 och visa det. Förmågor att öva på kopplat till texten och dess innehåll: Kommentarer och reflektioner:

Kickstarta läsåret med strategier - Mia Smith. Ingen slöjdlärare skulle beordra eleverna att såga utan att först gå igenom hur man använder sågen på bästa sätt, eller beordra eleverna att använda symaskinen utan att först lära eleverna hur man hanterar alla spakar och rattar.

Kickstarta läsåret med strategier - Mia Smith

I språkundervisningen har vi inga sågar eller symaskiner, men vi använder verktyg. Och även vi måste lära eleverna att använda verktygen. De verktyg jag tänker på är våra språkliga strategier. Jag brukar fråga mina elever vad en strategi är och de brukar komma med kloka svar. Det handlar om att snacka ihop sig inför ett anfall i CS, eller att bestämma innan hur man ska göra i en situation. Språkliga strategier har vi undervisat länge, och för den som vill födjupa sig vill jag rekommendera Lena Börjessons text Om strategier i engelska och moderna språk från Skolverket.

En sammanfattning av de vanligaste icke-digitala strategierna jag undervisar. Good Things To Know About The English Language - Kimstudies. English Challenge HOMEWORK. All Quotes Coloring Pages. Here are all quotes coloring pages.

All Quotes Coloring Pages

I have had so much fun drawing these and hope you can find joy in coloring them in and displaying them. There are quite a few, so I am sure you are going to be able to find at least a couple that will get you inspired and motivated. Just click on the picture below, download and print. Make sure you share these with your family and friends. They are a great pick-me-up whenever ever you're having a bad or discouraging day. Mental Discipline Focus and discipline are required when coloring these pages. Relaxation Coloring can be a huge relaxation technique. On the phone – Conversation.se – Dialoger på engelska. %C3%96vers%C3%A4ttningsf%C3%A4llan. INTRODUCTION. ”The Magic Finger” by Roald Dahl. Årskurs 4 läser just nu ”The Magic Finger” av Roald Dahl.

Eleverna har själva fått välja om de vill läsa lite snabbare eller lite långsammare med mer tid för tolkningar och frågor. Det blev till slut två ganska jämna grupper (i alla mina tre klasser). TMF Målet med uppgiften är att: – Kunna läsa boken på engelska, tolka den för att förstå innehållet. – Kunna analysera innehållet för att bearbeta och diskutera. – Kunna använda olika strategier för att förstå och kommunicera. – Kunna kommunicera sin läsupplevelse. Arbetsgång: PLANERING & INTRODUKTION (Läs mer…) Presentation av boken och författaren Roald Dahl för hela klassen. GRUPP B (Läs mer…) Alla elever har ett eget exemplar av boken och en papperskopia för att kunna göra egna anteckningar direkt i texten.

Describe%20words%20community. Conversation.se – Konversationer på engelska, för ÅK 4-6. Stories. Smarta citat – #mellanstadiebloggen [ENGELSKA] Dessa citat är underbara och gjorda för att färgläggas.

Smarta citat – #mellanstadiebloggen [ENGELSKA]

Men de kan också bli en rolig uppgift i skolan, till exempel vid läsårets start. Förslag på arbetsgång: Låt eleverna välja ett citat som de tycker om. Skriv ut några som du har valt eller låt eleverna gå in på hemsidan och välja själva.Säg att citaten ska hängas upp och att eleverna därför ska färglägga dem det finaste de kan (visa gärna en matris för att konkretisera olika kvalitativa nivåer).Om eleverna har fått välja citat fritt är det viktigt att gå runt medan de färglägger och stämma av att de verkligen har förstått innebörden av citatet. Har du däremot valt ut ett antal så kan ni prata om citaten i helklass innan själva övningen.När eleverna sedan är klara får de skriva en kort text och (1) förklara vad citatet betyder/ge exempel samt (2) motivera varför de valde just det citatet.Om ni vill kan ni gå igenom användbara ord och fraser innan eleverna skriver.

Beginner Level, Year 1-3 – WebEnglish.se. Engelska, samma lektion, olika nivåer. Att erbjuda en undervisning på flera nivåer gäller i alla ämnen i skolan.

Engelska, samma lektion, olika nivåer.

Den här lektionen har vi jobbat i engelskan och även där ligger vi på olika nivåer kring samma mål. Just i engelska är ett ämne där jag är ganska styrd av läromedlet. Vi använder oss av Magic och i slutet av workbooken så ska eleverna, efter varje kapitel, självbedöma hur de tycker att det gått att nå målen för kapitlet. 1047977. 1587594. 428951. Unite for Literacy library.

Songs, nursery ryhmes and tongue twisters.