background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Svenska: Dialekter (Lektion 1-5) Lektion 1 Intro:Vad är en dialekt?

Svenska: Dialekter (Lektion 1-5)

Hur många dialekter finns det i Sverige? Varför uppstår dialekter? Tror du att dialekter kommer att försvinna? Vilka dialekter tycker du bäst om? Kan du härma någon dialekt? 1. 2. Man brukar dela in det svenska språket i sex stora dialektgrupper. Man brukar dela in det svenska språket i sex stora dialektgrupper. ”Mobil i skolan gynnar inte tänkandet” – Oacceptabelt, säger gymnasieminister Anna Ekström (S) till TT.

”Mobil i skolan gynnar inte tänkandet”

Sveriges Televisions Uppdrag granskning visar i samarbete med Lärarnas Riksförbund (LR) att fusk förekommer mer än vad de flesta anar. Enligt nästan en av tio (nio procent) tillfrågade lärare i en LR-undersökning förekommer fusk med de nationella proven på deras skola. Det kan vara prov som läckt ut i förväg, elever som fått otillåten hjälp och elever som – mot reglerna – fått göra om prov i efterhand. Argumenterande texter. Debattartikel. Civilkurage by Elina Jonsson on Prezi. Att arbeta med noveller.

Noveller är tacksamt att arbeta med – de är korta och man kan hinna med många av läroplanens mål under en lektion som läsa, diskutera, skriva och reflektera.

Att arbeta med noveller

En liten bok om #nätkärlek.

Nordiska språk

Stil. Alla har ett eget sätt att skriva, ett eget sätt att formulera sig; en personlig skrivstil.

stil

Den kan antingen vara bearbetad eller "bara är". Hur du skriver säger en del om hur du förhåller dig till det skrivna. Jag som lärare kan t.ex. ganska tidigt se om du tycker om att skriva eller inte, jag kan också urskilja olika skrivstilar - vissa mer tydliga än andra, vissa mer utvecklade andra mer osäkra. Bild, Kontrast, Omtagning, Variation, Personifikation och Retorisk fråga Bild Bildens funktion är att beskriva en företeelse, genom att likna den vid något annat.

Kontrast Ord eller delar av meningar med motsatt betydelse ställs emot varandra. Omtagning Samma ord eller ordgrupper upprepas. Variation Ord eller uttryck i en mening upprepas i en något förändrad form. Personifikation I personifikationen ger man liv åt döda eller abstrakta ting. Retorisk fråga En fråga som författaren inte väntar sig något svar på. Kulor i hjärtat.

Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning. Har du hört talas om adjektivsjukan?

Pias skrivtips: Lyckas med din gestaltning

Kamratrespons via Google Drive – Patricia Diaz. Analysera låttext (åk 8) Hem > Arkiverade inlägg > Analysera låttext (åk 8) Vi har nu arbetat med vispoeterna där vi lyssnat på olika låtar samt arbetat med dessa.

Analysera låttext (åk 8)

Upload%5CL%C3%A4sa%20och%20analysera 1. Tolka låttexter by Helena Melin on Prezi. Vad är en krönika? - www.plugga24.se. Matris Deckare - Google Docs. Petter: Det här är inte mitt Sverige. Sverige har under de senaste åren tillåtit rasister tänja på gränserna om vad som är accepterat.

Petter: Det här är inte mitt Sverige

Det här är inte längre det land jag är så stolt över när jag är ute och reser i världen, skriver artisten Petter. Jag vet inte var jag ska börja när jag skriver det här raderna. Sorgen och känslan som infinner sig när all fakta rullas upp gör så jävla ont. Men jag tror att jag börjar vid något annat som också gör riktigt ont: min mamma är sjuk och jag tror att hon är på väg att lämna mig och min familj. Det är ett uppbrott som jag inte är redo för. Under den senaste tiden har jag tänkt mycket på henne och allt som vi gått igenom, men framför allt saker som hon lärt mig.

Hon var besatt av andra världskriget och pratade ofta om förföljelserna av judar, oliktänkande och minoriteter. Hanna Fahl: Historien om ”Auberginen” i den japanska dokusåpan har gnagt i mig. Man kan undra varför Tomoaki Hamatsu stod ut med att vara instängd ensam i en dokusåpa i över ett år.

Hanna Fahl: Historien om ”Auberginen” i den japanska dokusåpan har gnagt i mig

Men på vissa sätt är vi kanske alla instängda i likadana rum. Film%20Zozo. Filmen Zozo år 8. Arbetsområdet innehåller många olika delar och under arbetsområdet kommer vi att arbeta med följande: Vi kommer att titta på filmen tillsammansDärefter kommer ni i mindre grupper att få samtala och diskutera olika frågeställningar utifrån den sedda filmen.

Filmen Zozo år 8

Ni kommer att få skriva ett referat av filmen.Vidare kommer ni även att få arbeta skriftligt med frågor som relaterar till filmen.Sist men inte minst kommer ni att få skriva en novell som på något sätt anknyter till filmen. (För att veta hur man ska tänka när man ska skriva en novell, kommer vi att ha gå igenom centrala begrepp inom novellskrivning och titta på exempeltexter) Frågor att besvara och reflektera omkring: Mellan raderna: Laura Trenter. Nio lektioner i källkritik. Metodmaterial - No Hate Speech Movement : No Hate Speech Movement.

Fler som jobbar mot samma mål ger större effekt.

Metodmaterial - No Hate Speech Movement : No Hate Speech Movement

Ett förslag är att du, inför att ni ska arbeta med materialet No hate i skolan, mejlar ut foldern Hat och kränkningar på internet, en vägledning till föräldrar och andra vuxna nära barn (här kan du se den) till dina elevers föräldrar eller tipsar dem om www.nohate.se/foraldrar. I foldern och på webbsidan finns råd, stöd och tips till föräldrar om hur de kan tala med sina barn om barnens digitala liv. Du kan även sätta upp vår affisch (här kan du se den) på platser där ni delger föräldrar information. På detta sätt kan de samtal som ni haft i skolan leva vidare i hemmen och tillsammans få större effekt. Foldern finns även för nedladdning eller utskrift på engelska, arabiska och somaliska. Om att känna sig som hemma i ett nytt land.

Till läraren. Om att känna sig som hemma i ett nytt land. Kulor i hjärtat.

Läsa

Lyssna. 2012: Sapiyat Magomedova.