background preloader

Entrepreneur

Facebook Twitter

Entrepreneur - Start, run and grow your business. Biz Plan Builder | Business Plan Software Template. Cloud-Based Business Plan OnlineDownloadable Windows App & Templates Upgrade Here’s your blueprint for bootstrapping a lean start-up while preparing for crowd-funding or Angel/VC financing — Now you have everything you need to write a business plan to raise $5,000 – $500 million. With over 2,000,000 users and billions in capital raised through angels, venture capitalists, investors, banks, the SBA and corporate management, the BizPlanBuilder business planning software template has proven itself as the go-to business planning system to develop and communicate your business concept to the people who can support you.

It’s been refined through the experience of professional consultants and entrepreneurs who’ve used it successfully to develop effective strategies for financing their businesses. “With BizPlanBuilder, a walk on the wild side of business planning becomes a stroll in the park.”- Peter Crowe, Isaacs & Crowe Advertising, Leesburg, VA Why it works… Windows App Download Web-Based Subscribe. JIAN Business plan software template. How to Raise Money > Funding 101.

Ondersteuningspunt Ondernemen Stad Gent. Ondernemen. About | CF50. CF50 is the first global think tank of leaders in the alternative financing community. Alternative financing comprises securities crowdfunding, peer-to-peer lending and other innovative financing tools that connect the sources and users of funds without the intermediation of large financial institutions. While the business environment and regulatory context varies widely from country to country, the need to provide early-stage business financing while protecting the investors who provide funds is universal. Equity Crowdfunding | Startup Investing | Return on Change. Governance | CSR Europe. Brucenter. Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (citydev.brussels) Home | News | Pers | Newsletter | Contact | Jobs 23/10/2014Brucenter, en netwerken wordt een spel! Tweede networking-event van Brucenter in aanwezigheid van Brussels minister Didier Gosuin 22/10/2014Irisphere - Interreg - C2C Bizz3 jaar kringloopeconomie in Brussel 7/10/2014citydev.brussels : 40 jaar40 jaar ten dienste van het Brussels gewest, een publicatie en een colloquium 6/10/2014Activiteitenverslag 2013"Bouwen aan de ideale stad" Benjamin Cadranel 26/9/2014Circus Pauwels op TivoliDe Duurzame Wijk Tivoli van citydev.brussels wordt weldra de thuisbasis van het oudste circus van Brussel 11/9/2014Juwelenontwerper TamawaEen Brusselse kmo met internationale allure vestigt zich op de site cityline 19/6/2014Inventimmo, al dertig jaar uw betrouwbare partnerDe referentiedatabank voor bedrijfsvastgoed mag dertig kaarsjes uitblazen 5/3/2014citydev.brussels behoudt haar 3 sterrenBekroond met het label Ecodynamische onderneming voor haar goede milieubeheer (mobiliteit, afval, energie …)

Rise - Innovative Starters 2014 — INNOVIRIS. Terwijl de wereldbevolking blijft stijgen, worden landbouwproducten steeds meer beïnvloed door de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen. Fyteko, een start-up in de biotechnologische sector, wil een vernieuwend antwoord geven op dit probleem. Dat doet de onderneming door de weerstand van kiemen tegen antibiotische stress te verhogen. Via het Rise-programma wil Fyteko een product op de markt brengen dat rechtstreeks inwerkt op het plantaardig metabolische tijdens de kritieke periode van de ontkieming, groei en ontwikkeling van zaden. Het bioactief product zal worden ontwikkeld via een vernieuwende, simpele en goedkope oplossing, aangepast aan de behoeften van landbouwers in ontwikkelingslanden. Op basis van het businessplan dat Fyteko heeft voorgesteld aan de BSE Academy (programma ter bevordering van de oprichting van een ecologische start-up in Brussel), heeft de onderneming de Triodos Sustainable Award en de Be-Angels Award in ontvangst genomen.

Welkom op de website van Innoviris, het Brussels Instituut voor onderzoek en innovatie — INNOVIRIS. Beforbusiness - Home. ABOUT US. Over Triodos Bank | Triodos Bank. Triodos Bank financiert socialprofit-organisaties die zich inzetten voor kwetsbare groepen. Zoals woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap, ziekenhuizen, sociale werkplaatsen of (re)integratieprojecten voor mensen in moeilijkheden.Social Profit Een winstgevende economie mag niet ten koste gaan van het milieu.

De uitdaging voor ondernemers is duurzame oplossingen te bieden voor de grote milieuproblemen van vandaag. Daarom financiert Triodos Bank toekomstgerichte sectoren zoals hernieuwbare energie, biologische voeding of passiefbouw. Energie en klimaat Cultuur verruimt horizonten en brengt mensen samen. Het is een bron van creativiteit, vernieuwing en persoonlijke ontwikkeling. Wie ? Wat ?

CoopConsult is een adviesbureau voor startende en groeiende coöperatieve vennootschappen. De oprichting van CoopConsult is een gezamenlijk initiatief van Procura vzw, Cera en ACW Via deze werking willen de initiatiefnemers de aanwezige kennis i.v.m. de ‘coöperatieve vennootschap als rechtspersoon' ter beschikking stellen : via informatie begeleiding op maat algemene vorming over actuele topics in de vorm van studiedagen, vorming op maat begeleiding voor de leden van de raad van bestuur, het personeel en andere belanghebbenden financiële audit een doorlichting ‘goed bestuur' en alle andere mogelijkheden tot ondersteuning van oprichters en of management van een coöperatieve vennootschap.

Deze dienstverlening kan uitgebouwd worden dank zij de steun van Efro ( Europees Fonds voor regionale ontwikkeling). In kader van deze subsidiëring treedt Procura vzw op als promotor en is dus juridisch verantwoordelijk voor het initiatief CoopConsult. Sociale Economie.be | "Economie met emotie inspireert" Introduction to Costs | SME Toolkit. Build and cultivate your own community - Ning.com.

Develop your business through networking - www.entrepreneurstoolkit.org. There are at least five types of business organizations to consider joining in order to develop your business through networking. Casual Contact Networks The first of the five types of networking groups are casual contact networks. These are business groups that allow many people from various overlapping professions. These groups usually may meet regularly, however more increasingly the networking is carried out online. The growing popluarity of online resources like Facebook and LinkedIn make them excellent platforms to meet other like- minded entrepreneurs and potential business contacts from around the world. See more below on Social networking sites. Strong Contact Networks Strong contact networks are groups that meet weekly for the primary purpose of exchanging referrals. Community Service Clubs Community service clubs (Rotary, Lions, Kiwanis, etc.) can be fairly good sources of word-of-mouth business.

Professional Associations Professional associations have existed for many years. Ning. Www.entrepreneurstoolkit.org. Sebastien de Halleux. The Founder Institute: Helping Founders to Build Great Companies. The Founder Institute is the world's largest entrepreneur training and startup launch program, helping aspiring founders across the globe build enduring technology companies. In our four-month, part-time program, you can "learn by doing" and launch a company through structured training courses, practical business-building assignments, and expert feedback. Plus, you are not required to quit your day job to participate. Founder Institute Montreal Spring 2014 Semester (not in Montreal? See the full list of enrolling semesters here) Our Vision Starting a company is an arduous and lonely journey, and technology entrepreneurship is a constantly evolving discipline. Our Formula for "Globalizing Silicon Valley" Talent + Training + Teamwork = Exponentially Better Chance of Success Talent: Great Companies Start With Great People It's very hard to judge a new founder by the quality of their idea, because there is too much subjectivity involved.

Training The best way to learn is by doing. Teamwork. Internet Attitude : Internet Attitude. Www.startit.be. Smart City & Living Accelerator · Amsterdam. Startupbootcamp is the number 1 accelerator in Europe. Startupbootcamp will innovate the Smart City & Living ecosystem by providing the most promising startups in the "Smart City & Living space" (see definition below). This means that we'll realize together with the selected startups in 3 months what normally will take you 18 months. Sounds impossible...have a look at what our 200 startup alumni have to say about us. Over the 3-6 month program, 10 selected high potential startups will accelerate their companies with the help of our team of world class entrepreneurs which include: > founders of SBC Global and serial entrepreneurs Patrick de Zeeuw, Ruud Hendriks & Marc Wesselink;> 150+ mentors from startups & companies like Nest, Tesla, Cisco, IBM, Booking.com, Thales, Vodafone, Alliander, Eneco, Amazon, Samsung and many many more; > 1.000+ angels & VC's like Accel, Endeit, Earlybird, Sunstone, Google VC, Cisco VC and many more.

Our Smart City & Living segments are: TechCrunch - The latest technology news and information on startups. PLATO. PLATO is een intensief ondersteuningsproject voor kmo-bedrijfsleiders, gebaseerd op het peterschapsprincipe. PLATO wil: De ervaringsuitwisseling mogelijk maken tussen kmo's in vaste groepen. De overdracht bevorderen van management know-how naar kmo-verantwoordelijken vanuit externe experten en/of deelnemers zelf met expertise in bepaalde vakgebieden en/of kaderleden uit de peterbedrijven.

De netwerking tussen grote en kleine bedrijven, en tussen kleine ondernemingen onderling, stimuleren waarbij informatie, contacten en opportuniteiten een hoofdrol spelen. Deze drie doelstellingen kaderen in de hoofddoelstelling van PLATO: PLATO wil het kmo-bedrijfsbeleid helpen professionaliseren door het verbeteren van de managementvaardigheden van de kmo-bedrijfsleiders. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze aan de volgende voorwaarden voldoen: tussen de 1 en 250 werknemers in dienst hebben; de opstartfase achter de rug hebben; kwantitatief of kwalitatief willen groeien.

De Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO.be. VlaanderenOnderneemt.be | Uw kortste weg naar de overheid. Qui sont nos membres? | BECI. Changemakers | Changemakers. Ashoka - Innovators for the Public. Ashoka U | Catalyzing social innovation in higher education.

Flyse — Faculteit Economie en Bedrijfskunde — Universiteit Gent. Welcome to Startup Grind Mentor. CreaDelta. Home | EEBIC Business Center Brussel. Incubators — Région bruxelloise - Brussels Gewest. Een incubator is een onroerende structuur verbonden aan een universiteit of hogeschool die als doel heeft om technologiebedrijven ('spin-offs' en andere innovatieve starters) te helpen bij hun ontwikkeling. In het Brussels Gewest staat citydev.brussels in voor de coördinatie van de incubators. De incubators helpen kleine ondernemingen in de technologiesector en andere innovatieve domeinen door middel van diverse diensten: beheer, lokalen, opleiding, networking enz.

Essentieel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de investering in structuren die sleutelsectoren voor innovatie ondersteunen, zoals informatie- en communicatietechnologieën (ICT), biotechnologie, biowetenschappen, milieu enz. U vindt de lijst met Brusselse incubators op de website van citydev.brussels. Opm.: een "spin-off" is een nieuwe onderneming in de technologische sector die ontstaan is uit een grotere organisatie. Accelerating the Next Evolution | The Shift Network. Nicolas Frenay: "An entrepreneur never gives up" - Coworker of the week.

Nicolas is an enthusiastic entrepreneur who loves to turn new ideas into reality starting from scratch. How did Nicolas become an entrepreneur? After years spent working all around the world, from China over Sri Lanka to Singapore, he had the desire to create something for himself and he wanted to have an impact. Interviewed for Watify project, he talked about the inevitable doubts that entrepreneurs face when starting a new business.

It is important that uncertainties don’t prevent people from going on with what they are trying to do. S haring your doubts, with people who understand what you are going trough, can be really important. In order to become an entrepreneur, you have to be ready to fail, and you have to be a person who never gives up. His advice? Watity is a platform that helps taking the first digital steps and overcome doubts in starting new businesses. Do you want to know more about our members? Do you want to be interviewed? About Sara Magnabosco Hello!