background preloader

Enkla maskinerna

Facebook Twitter

Brian Cox visits the world's biggest vacuum chamber - Human Universe: Episode 4 Preview - BBC Two. ENKLA MASKINER NY. De enkla maskinerna. ASTEL - FYKE-opas. Det lutande planet Den bekanta utsagan - "vad man vinner i kraft, det förlorar man i väg" – är också förbunden med principen för det lutande planet.

ASTEL - FYKE-opas

Om man lyfte en tung kropp rakt upp till önskad nivå, skulle det behövas en stor kraft. Kraftbehovet kan likväl minskas genom att skuffa eller rulla kroppen till den önskade nivån uppför ett lutande plan. Transportsträckan blir då i motsvarande grad längre. Vad man vinner i kraft, det förlorar man i väg. Enligt principen för det lutande planet är det utförda arbetet alltid detsamma. W = F x s = G x h W = arbete F = dragkraft s = dragsträcka G = tyngd (den kraft som behövs för att lyfta kroppen) h = lyfthöjd Uppgift 35: Ange exempel på lutande plan.

Astel. Skruvgängan kan liknas vid ett lutande plan som vridits runt en spik.

Astel

Skruven ger en mekanisk fördel, eftersom den skruvformiga rörelsen är längre än rörelsen rakt framåt. Med andra ord rör sig skruven framåt med en större kraft än vad det krävs att vrida den runt. Vad man vinner i kraft, det förlorar man i väg! 1. Ta ett ark papper och klipp ut en rektangel av storleken 10 x 15 cm. 2. 3. 4. 5. 6. Hävstången med Hans Persson. ASTEL - FYKE-opas. Förord I läromedlet ”Rörelse och jämvikt”, som hör till fysikens kunskapsområde inom lärarutbildningens miljö- och naturkunskap, och hör till fysikens kunskapsområde, gör Nano och Piko, två barnsligt aktiva, gladlynta och nyfikna varelser från den avlägsna planeten Lepton dig bekant med rörelse- och jämviktsfenomen och de naturlagar som förklarar dem.

ASTEL - FYKE-opas

Samtidigt får du lära dig metoder, med vilka du i skolan kan leda dina elever till observationer av olika rörelse- och jämviktsfenomen i omgivningen och till förklaringar av dem. Nano och Piko hjälper dig speciellt vid utformningen av förklaringarna, ty de har färdats en lång väg till jorden från den avlägsna planeten Lepton. Under resan har de gjort observationer beträffande kroppars rörelser i en omgivning, där det inte samtidigt sker flera slag av växelverkan. Detta är nämligen nästan alltid fallet vid fenomen här på jorden. Inledning Leptonierna besluter sig omedelbart för att sända i väg en forskningsgrupp för att ta reda på saken. Friktion (Fysik) - Studi.se. Ahşap Mekanik Kumbara- Tutorial- Interaktiv TEKNIK kapitel 01 Teknik - att återanvända erfarenheter. Skolboken. Tekniska museet - Tekniska museet. CETIS - Centrum för tekniken i skolan - Nationellt resurscentrum i teknik.

CETIS nyhetsbrev Tekniken i skolan nr 1, 2016 I årets första nummer berättar Teknikartjejerna i Linköping varför de valde Teknikprogrammet, Svensk Byggtjänst arbetar med gymnasieskolan i Cities: Skylines och i Sigtuna Museums utställning Trä – tiden är ingenting kan vi läsa om hur trä är en del av teknikutveckling.

CETIS - Centrum för tekniken i skolan - Nationellt resurscentrum i teknik

De mäktiga fem fångar intresset hos barn i förskoleåldern och Eva Hartell delar med sig av erfarenheter kring bedömningsarbetet. Läs om projektet LYFTIS och Claes Klasander berättar om jubileumsåret 2016, CETIS fyller 20 år! Det firas med en konferensserie i höst. I vanlig ordning hittar du nya boktips och Forskningsrutan. Tänk 200! Så många timmar borde teknikämnet ha! Teknik tillsammans. Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6.

Teknik tillsammans

Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11: Information om revideringen av Teknik tillsammans. Lilla Polhem - ny. Bro. Motorvägsbro över floden Aare i Schweiz.

Bro

Övergiven järnvägsbro i Laholm. En bro är ett byggnadsverk som leder en trafikled, till exempel väg, järnväg, kanal ("akvedukt") eller taxibana för flyg ("flygplansviadukt"), över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag, dalgång eller ravin. En del broar är också byggda för fler än ett transportmedel som till exempel Öresundsbron som både har en motorväg och en järnväg. Olika brotyper[redigera | redigera wikitext] Broar kategoriseras i huvudsak efter vilken typ av konstruktion de har.

Balkbroar[redigera | redigera wikitext] Konsolbroar[redigera | redigera wikitext] Principskiss över hur en konsolbro kan byggas. Bågbroar[redigera | redigera wikitext] Bro. Motorvägsbro över floden Aare i Schweiz.

Bro

Övergiven järnvägsbro i Laholm. En bro är ett byggnadsverk som leder en trafikled, till exempel väg, järnväg, kanal ("akvedukt") eller taxibana för flyg ("flygplansviadukt"), över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag, dalgång eller ravin. En del broar är också byggda för fler än ett transportmedel som till exempel Öresundsbron som både har en motorväg och en järnväg. Olika brotyper[redigera | redigera wikitext] Broar kategoriseras i huvudsak efter vilken typ av konstruktion de har. Glasspinnebron. Apelsinljuset Publicerad i Kemi Slut på stearinljus?

Glasspinnebron

Gör ett ljus av en apelsin och lite matolja istället. Det här experimentet handlar om kemiska reaktioner och aggregationstillstånd. Läs mer >> Vattenkollapsen Publicerad i Fysik Se hur en till synes tom flaska helt plötsligt blir full med vatten. Outtömliga flaskan Prova flaskan som aldrig (och hela tiden) får slut på vatten. Regelationen Låt en metalltråd passera rakt genom ett isblock utan att det faller isär. Saltsilon Fyll salt i en toarulle och undersök hållfastheten. Diffusionen Droppa karamellfärg i vatten med olika temperatur och se vad som händer.

Tandavtrycket.