background preloader

Foreldre og foresattes rolle

Facebook Twitter

Finn mentor - psykolog, psykoterapeut, coach - GoMentor. Ndla. Huskelappen Digital mobbing kjennetegnes av at den som mobber er anonym.

ndla

Negativ omtale spres raskt på Internett og er vanskelig å slette. Mediestemmer Utgangspunktet for denne artikkelen er et intervju med førsteamanuensis Anders Fagerjord ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Fagerjord forsker på nye uttrykksformer på nett og mobil. – Internett er et fryktelig skummelt mobbeverktøy, sier Anders Fagerjord. Dette kan voksne gjøre når de oppdager mobbing. Av Synnøve Gjerstad Mobbing har alltid vært et problem, og med digital mobbing, har mobberne fått en helt ny arena.

Dette kan voksne gjøre når de oppdager mobbing

En arena som ikke begrenser seg til skoletid eller skolegård. Nå kan mobberne nå ofrene sine når og hvor som helst. Det kan være vanskelig å vite om ens eget barn enten er en mobber eller blir mobbet. Mange foreldre kjenner ikke de digitale arenaene mobbingen foregår på, og ungdommer skjuler gjerne profiler på diverse sosiale medier for foreldrene sine. En app som har slått an i store deler av verden, har nådd norske barn og unge, og muligheten for å anonymt sende stygge sjikanerende meldinger til klassekamerater eller andre, gjør det lett for ungdommer som vanligvis ikke ville fremstått som mobbere, å hive seg med på mobbingen. LES OGSÅ: Norske barn laster ned kjent «mobbe-app» Mangler kunnskap om digital mobbing - NRK Livsstil - Tips, råd og innsikt. En undersøkelse gjort av Norstat for Telenor viser at 64 prosent av barn og unge mellom 10 og 15 år sier at de selv, eller noen de kjenner, har fått meldinger som de har opplevd som mobbing eller erting på nett eller mobil.

Mangler kunnskap om digital mobbing - NRK Livsstil - Tips, råd og innsikt

Samtidig sier 7 av 10 foreldre at de er engstelige for at barna skal utsettes for nettsjikane. Like mange føler de vet for lite om hvor de skal henvende seg dersom barna blir ofre for digital mobbing. Les også: Mye verre å bli mobbet på nett «Bruk Hue» Mandag 30. januar starter kampanjen «Bruk Hue», som har som mål å stoppe den digitale mobbingen. Kristine Meek er samfunnsansvarlig i Telenor. . – 7 av 10 er engstelige, og det forstår jeg. Les også: Norske barn i toppen på nettstadar med hatinnhald – Du kan høre en knappenål falle Kampanjen foregår på ungdomsskoler rundt om i Norge. . – Vi holder jo denne kampanjen på ungdomsskoler rundt om i landet. Les også: Nettmobbing kan ha ført til sjølmord Foreldre i fokus I årets undersøkelse er det foreldrene som blir satt i fokus.

Hvordan kan jeg oppdage og håndtere digital mobbing? - FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Vi forstår godt bekymringen din.

Hvordan kan jeg oppdage og håndtere digital mobbing? - FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Stadig mer av barn og unges hverdag foregår på ulike digitale plattformer, og den mobbingen som før skjedde i skolegården eller på vei hjem, følger nå med barnet helt hjem på rommet. Skjerper kampen mot digital mobbing - NRK Østfold - Lokale nyheter, TV og radio. – Digital mobbing skjer i mye større grad enn før, sier Else-Grethe Mathisen, stedfortredende kommunesjef oppvekst i Sarpsborg.

Skjerper kampen mot digital mobbing - NRK Østfold - Lokale nyheter, TV og radio

Defor mener hun det er viktig å ta ansvar for den digitale mobbingen som skjer utenfor skolens område fordi det også påvirker læringsmiljø og trivsel på skolen. – Når elever opplever digital mobbing, må rektor vurdere i samarbeid med foresatte og den aktuelle eleven hva det har å si for skolemiljøet, sier hun. Mest mobbing på snapchat Det meste av den digitale mobbingen foregår gjennom smarttelefonappen Snapchat. Mathisen tror det er store mørketall og mener det er bra at rådmann Unni Skaar nå foreslår å gi skolene større ansvar for å bekjempe digital mobbing. . – Vi ønsker å sette fokus på dette både for elevene og foreldrenes del.

Skolene skal i tillegg utarbeide sine egne reglement, men tilbakemeldingene på det nye ordensreglementet fra kommunen har så langt bare vært positive. Råd til foreldre og foresatte. Nettvett handler om å ta kloke valg på internett, og det er viktig å ha gode nettvaner med det samme barn blir brukere av nettet.

Råd til foreldre og foresatte

Digiduck er derfor en nyttig bok, lydbok, et praktisk nettspill og et tilpasset undervisningsopplegg som handler om nettvett og deling av bilder for barn fra fire år. Møt andungen Digiduck som ønsker å legge ut et litt rart bilde av vennen sin gasse.gris på "Familiefarmen" - en nettspillside der alle vennene hans er med. Han mener egentlig bare å være morsom, men heldigvis dukker Kloke_ugle opp med gode råd. Han forteller og viser Digiduck hvordan vennene hans kan komme til å reagere på dette bildet, og hvordan ting kan bli annerledes for Digiduck fremover hvis han velger å dele bildet.

Hva lærer han av Kloke_ugle? Kloke_ugle minner oss om at vennskap og nettvett henger tett sammen. Foreldres rolle ved digital mobbing - Digital mobbing - Hva er mobbing - Læringsmiljøsenteret. Foreldre kan være gode rollemodeller for bruk av digitale medier.

Foreldres rolle ved digital mobbing - Digital mobbing - Hva er mobbing - Læringsmiljøsenteret

Ofte mangler det retningslinjer for hvordan foreldre kan oppmuntre barnet sitt til å hjelpe andre, dersom de for eksempel blir vitne til digital mobbing. Det ser ut som at det jevnt over i Europa er en bevissthet om at foreldre er en viktig ressurs i skolens arbeid for åfoorebygge digital mobbing. Foreldre trekkes ofte frem i forbindelse med å fremstå som rollemodeller for bruk av digitale medier, men få land har retningslinjer som går på foreldrenes betydning når det gjelder å oppmuntre barnet sitt til å hjelpe andre, dersom de for eksempel blir vitne til at andre blir krenket gjennom sosiale medier. Foreldre ses som en viktig ressurs i arbeidet mot digital mobbing i skolen, og dette er forhold som også angår elevene i det forebyggende arbeidet.