background preloader

Foreldre og foresattes rolle

Facebook Twitter

Her kan du som forelder/foresatt finne råd og hjelp til hvordan du kan hjelpe til å forebygge digital mobbing. - Husk at nettopp DU som voksen, er et forbilde, da er det viktig at du viser nettvett ovenfor barna.

Finn mentor - psykolog, psykoterapeut, coach - GoMentor. Ndla. Huskelappen Digital mobbing kjennetegnes av at den som mobber er anonym.

ndla

Negativ omtale spres raskt på Internett og er vanskelig å slette. Mediestemmer Utgangspunktet for denne artikkelen er et intervju med førsteamanuensis Anders Fagerjord ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Dette kan voksne gjøre når de oppdager mobbing. Av Synnøve Gjerstad Mobbing har alltid vært et problem, og med digital mobbing, har mobberne fått en helt ny arena.

Dette kan voksne gjøre når de oppdager mobbing

En arena som ikke begrenser seg til skoletid eller skolegård. Nå kan mobberne nå ofrene sine når og hvor som helst. Det kan være vanskelig å vite om ens eget barn enten er en mobber eller blir mobbet. Mangler kunnskap om digital mobbing - NRK Livsstil - Tips, råd og innsikt. En undersøkelse gjort av Norstat for Telenor viser at 64 prosent av barn og unge mellom 10 og 15 år sier at de selv, eller noen de kjenner, har fått meldinger som de har opplevd som mobbing eller erting på nett eller mobil.

Mangler kunnskap om digital mobbing - NRK Livsstil - Tips, råd og innsikt

Samtidig sier 7 av 10 foreldre at de er engstelige for at barna skal utsettes for nettsjikane. Like mange føler de vet for lite om hvor de skal henvende seg dersom barna blir ofre for digital mobbing. Les også: Mye verre å bli mobbet på nett. Hvordan kan jeg oppdage og håndtere digital mobbing? - FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Vi forstår godt bekymringen din.

Hvordan kan jeg oppdage og håndtere digital mobbing? - FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Stadig mer av barn og unges hverdag foregår på ulike digitale plattformer, og den mobbingen som før skjedde i skolegården eller på vei hjem, følger nå med barnet helt hjem på rommet. Våre viktigste råd om digital mobbing er samlet her. Det er en utfordring for foreldre å henge med på alt de unge driver med på digitale plattformer. Vi er heller ikke overbevist om det er et mål at foreldrene er logget på alle steder der barna er for å kunne følge med. Skjerper kampen mot digital mobbing - NRK Østfold - Lokale nyheter, TV og radio. – Digital mobbing skjer i mye større grad enn før, sier Else-Grethe Mathisen, stedfortredende kommunesjef oppvekst i Sarpsborg.

Skjerper kampen mot digital mobbing - NRK Østfold - Lokale nyheter, TV og radio

Defor mener hun det er viktig å ta ansvar for den digitale mobbingen som skjer utenfor skolens område fordi det også påvirker læringsmiljø og trivsel på skolen. – Når elever opplever digital mobbing, må rektor vurdere i samarbeid med foresatte og den aktuelle eleven hva det har å si for skolemiljøet, sier hun. Mest mobbing på snapchat Det meste av den digitale mobbingen foregår gjennom smarttelefonappen Snapchat. Mathisen tror det er store mørketall og mener det er bra at rådmann Unni Skaar nå foreslår å gi skolene større ansvar for å bekjempe digital mobbing. Råd til foreldre og foresatte. Nettvett handler om å ta kloke valg på internett, og det er viktig å ha gode nettvaner med det samme barn blir brukere av nettet.

Råd til foreldre og foresatte

Digiduck er derfor en nyttig bok, lydbok, et praktisk nettspill og et tilpasset undervisningsopplegg som handler om nettvett og deling av bilder for barn fra fire år. Møt andungen Digiduck som ønsker å legge ut et litt rart bilde av vennen sin gasse.gris på "Familiefarmen" - en nettspillside der alle vennene hans er med. Foreldres rolle ved digital mobbing - Digital mobbing - Hva er mobbing - Læringsmiljøsenteret. Foreldre kan være gode rollemodeller for bruk av digitale medier.

Foreldres rolle ved digital mobbing - Digital mobbing - Hva er mobbing - Læringsmiljøsenteret

Ofte mangler det retningslinjer for hvordan foreldre kan oppmuntre barnet sitt til å hjelpe andre, dersom de for eksempel blir vitne til digital mobbing. Det ser ut som at det jevnt over i Europa er en bevissthet om at foreldre er en viktig ressurs i skolens arbeid for åfoorebygge digital mobbing. Foreldre trekkes ofte frem i forbindelse med å fremstå som rollemodeller for bruk av digitale medier, men få land har retningslinjer som går på foreldrenes betydning når det gjelder å oppmuntre barnet sitt til å hjelpe andre, dersom de for eksempel blir vitne til at andre blir krenket gjennom sosiale medier.

Foreldre ses som en viktig ressurs i arbeidet mot digital mobbing i skolen, og dette er forhold som også angår elevene i det forebyggende arbeidet. Det er derimot få retningslinjer som tar for seg nettikette som har å gjøre med for eksempel spillsider på nett, hvor det også kan foregå sosial omgang.